15. april startet det generelle bålforbudet i Norge

Dette betyr at det ikke er lov til å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark frem til 16. september.

Publisert: 20.04.2023 11:53:56

Bål i skogen på vinteren

Fra og med 15. april og til og med 15. september er det som hovedregel forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Bålforbudet inkluderer også bruk av engangsgrill, bålpanne, primus, stormkjøkken og lignende. 

Hva menes med skog og annen utmark?

Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. I tillegg til skog, er utmark som hovedregel områder som kan brukes av allmennheten. For eksempel strender, fjell, naturområder som ikke er innmark og nær vann.   

Innmark er som hovedregel områder som ikke kan brukes av allmennheten. Men, i tillegg er parker i by innmark. Andre eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og liknende områder. 

Kan jeg grille i egen hage? 

Du kan grille i din egen hage så lenge du er forsiktig.
Husk at aktsomhetsplikten gjelder her også.
 

Lokale regler 

Vær oppmerksom på at det kan gjelde spesielle regler for akkurat der du bor.  

Kommunene kan ha særlige bestemmelser som gjelder for brenning av bråte og hageavfall. 

 

Les mer om bålbrenning