Innhold

 

Smitteverntiltak ved tilsyn fra brannvesenet 

Øvre Romerike brann og redning fører tilsyn med særskilte brannobjekter og fyringsanlegg i hele vår region, og legger vekt på at tilsynet skal være trygt for både de som håndterer tilsynet og for våre egne ansatte. Derfor følger vi til enhver tid folkehelseinstituttets anbefalinger om smitteverntiltak mot Covid-19. For å sørge for at vi opprettholder beredskapen for innbyggerne våre, bruker ØRB ekstra sikkerhetsmarginer.  

Gjelder fra 24. august 2020

Når vi møter innbyggere og virksomheter innendørs i mer enn 15 minutter, skal vi holde to meters avstand.  

Kontakt

Våre kontorlokaler og brannstasjoner kan inntil videre bare besøkes etter avtale. Det er leverandører, deltakere i møter og annet personell med roller som er viktige for drift av brannvesenet som gis tilgang. Vi beklager den ulempe det måtte medføre for den enkelte, men ber om forståelse for at vi må sikre at vi kan opprettholde beredskapen for alle innbyggerne på Øvre Romerike. 

Dersom du ønsker å snakke med noen i ØRB, vær vennlig å ringe sentralbordet. 

Tilsyn med særskilte brannobjekter 

Tilsyn vil bli avtalt over telefon. Vi vil forhøre oss om det er interne smittevernstiltak i virksomheten vi må ta høyde for eller som vil påvirke gjennomføringen av tilsynet. Vi ønsker også informasjon om eventuell smitte blant brukere av bygget. Dersom det forekommer smitte, blir tilsynet utsatt. Vi kommer også til å snakke om hvordan vi skal gjennomføre tilsynet for å sikre at vi kan holde to meters avstand innendørs.  

Det betyr for eksempel at lokalet der dokumentgjennomgangen skal gjennomføres er stort nok til at vi kan holde to meters avstand mellom deltakerne i møtet.  

Når det er avklart at vi kan gjennomføre tilsynet, avtales tidspunkt, og branninspektøren sender ut et varsel om tilsyn til eier av bygget. 

Tilsynet gjennomføres på avtalt tidspunkt, og etter planen som er avtalt mellom partene.  

Tilsyn med skorstein og fyringsanlegg 

Feiing og boligtilsyn varsles med SMS eller brev. I varslingen ber om at dere gir tilbakemelding til oss hvis noen i husstanden er syk, har luftveissymptomer eller er i karantene. Vi gjennomfører ikke tilsyn med fyringsanlegg eller feiing hos personer som er i karantene eller mistenkt smittet. 

Under tilsynet setter vi pris på et samarbeid, slik at vi kan følge myndighetenes anvisinger om godt smittevern. 

Vi holder en avstand på to meter til hverandre innendørs. 

.

For øyeblikkelig hjelp, ring 110

Noe du lurer på? Ring sentralbordet vårt på 478 84 300


Publisert: 24.08.2020 13:44:21
Sist endret: 24.08.2020 13:44