Innhold

Feierne får mange forespørsler om å fjerne kaiereir fra piper

- Det er faktisk veldig lite vi kan gjøre akkurat nå, sier feiersvenn og teamleder for feierne i Øvre Romerike brann og redning, Svein-Tore Karlsen. Han får stadig henvendelser fra huseiere som har fått ubudne gjester i pipa, og vanligvis kan han hjelpe, men ikke akkurat nå.

Kaie og skjære

I vårt distrikt har bestanden av kaie (Corvus monedula) økt mye de siste åra, har Karlsen erfart. Det merker han på tallet på henvendelser.
- Det er mange som ringer oss, og det er det de skal gjøre, men om våren og på forsommeren kan vi ikke fjerne reirene. Da har fuglene egg og unger, og vi har ikke lov å røre dem. Først i august kan vi ta dem vekk, sier Karlsen.

Bedre å forebygge

Derfor bør huseiere som vet at kaie eller skjære pleier å bygge reir i pipa deres først og fremst Feierne får mange forespørsler om å fjerne kaiereir fra piperforberede seg på neste hekkesesong.
- Det finnes enkle tiltak som hindrer fuglene i å bygge reir. Netting på toppen av pipa fungerer utmerket, sier Karlsen. Det finnes også en type pigger som er laget spesielt for formålet, og som kan installeres på pipa.
- Og så kan man passe på at det ikke er så mye materiale å bygge reir av som ligger på eiendommen. Klipper man hekken, er det lurt å fjerne kvist og kvas så fuglene ikke får tak i det, sier feier Tom Jarle Leonsen, som er med på befaringen der et stort reir blir oppdaget i pipa.

Smittefare

Fugl i pipa er ikke bare plagsomt, det innebærer også fare.
- Det er for eksempel en fare for smitte som fuglene har med seg. Det kan være sykdom de har plukket opp når de har funnet mat i søpla, eller fuglelopper. Det blir også dårlig trekk i pipa hvis fuglen bygger reir der, sier Karlsen.

Kråkefugl

Selv om kaia oppleves som plagsom for mange, er den fredet hele året, og kan bare tas ut etter spesiell tillatelse fra kommunen. Les mer om kaie!

Kaie

(Foto av kaie: Zweer de Bruin)


Publisert: 25.05.2018 13:20:21
Sist endret: 25.05.2018 13:20