Innhold

Du har kanskje sett reklame for billig fyrverkeri i Sverige? Hvis det er i Sverige du skal feire nyttårsaften, kan du spare mye penger. Hvis du derimot har tenkt å ta med deg fyrverkeriet hjem til Norge, vil du bli veldig skuffet. 

Reglene for innførsel av fyrverkeri er nemlig strenge. Har du ikke løyve fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som gir deg tillatelse til å innføre eksplosiver, har du ikke lov til å ta med fyrverkeri over grensen.

Løyvet kan du først få etter å ha gjennomført kurs i regi av Norsk brannvernforening. Også dersom du har løyve til å innføre fyrverkeri er det strenge regler for innførsel. Den som tar fyrverkeri over grensen, skal ta kontakt med Tolletaten på rød sone i tollen. Tolletaten beslaglegger fyrverkeri som blir funnet i kontroll på grønn sone - også dersom man har løyve fra DSB.

Les mer om håndtering av fyrverkeri her:

Fyrverkeri


Publisert: 19.12.2018 13:31:01
Sist endret: 19.12.2018 13:31