Husk å søke om å tenne sankthansbål

Publisert: 09.06.2022 14:55:10

Har du planer om å brenne sankthansbål i eller i nærhet av skog eller annen utmark?

Husk å søke om tillatelse fra brannvesenet.

Bruk skjemaet her