Skredet i Gjerdrum

ØRB jobber sammen med andre brannvesen og samfunnssikkerhetsaktører om redningsarbeidet i Gjerdrum.

Publisert: 30.12.2020 09:27:09

Informasjon til innbyggere

Informasjon til innbyggere og andre berørte av jordskredet finnes på kommunens hjemmeside og på Politiets hjemmeside.

Innsatsen

Les mer om brannvesenets innsats her

21.01.21:

Det er politiet som har ansvar for aktiviteten i skredområdet i Gjerdrum, og som uttaler seg til pressen.

Les pressemelding fra ØRB her

05.01.21:

Klokka 15.00 i dag fortalte politimesteren i Øst politidistrikt at det er ikke lenger håp om å finne overlevende etter skredet, og at søket går over i en ny fase.

Se politiets pressemelding her.

04.01.21:

Det jobbes fortsatt med livreddende innsats gjennom kvelden og natta.

Gå ikke inn i området

Følg politiets anvisninger: Beveg deg ikke inn i området! 

Politiet ber om arbeidsro i denne viktige fasen av redningsarbeidet, og at det ikke er unødvendig trafikk inn til Gjerdrum.

Viktig informasjon fra politiet:

  • Sitter du fast i raset? Ring politiet på nødnummer 112.
  • Vi ber om at ingen oppsøker rasområdet eller nærområdet.  
  • Er du pårørende til noen som befinner seg i området, og som du ikke får kontakt med, kan du ringe politiet på  telefon 815 02 800. Vi ber om at kun nære pårørende tar kontakt.
    (Hentet fra politiets informasjonsside)

Presse:

ØRB har satt stab i forbindelse med håndtering av hendelsen. Det er politiet som svarer på spørsmål om hendelsens forløp.

Pressemelding 03.01.21: Dette er brannvesenets innsats i Gjerdrum

Pressemelding 05.01.21: Pressemelding

Pressekontakt ØRB:
Mina B. Sveen

Tlf: 90278810
E-post: mina.brodshaug.sveen@orbrann.no