Innhold

Tiltak mot koronasmitte

På grunn av situasjonen med Covid-19 (korona-viruset), gjør vi tiltak som berører en del av våre innbyggere.

24. mars 2020

Ingen nye tiltak er iverksatt, men tiltak som allerede er innført videreføres.

16. mars 2020

ØRB har i samarbeid med alle brannvesen i Øst 110-distrikt tatt en avgjørelse om at brannvesenet ikke rykker ut til ikke-akutte bistandsoppdrag som hjelp til bæring, transport osv.

Det gjør vi for å minimere risikoen for at våre mannskaper og mannskapene i de andre nødetatene skal utsettes for smitte med Covid-19-viruset.

Tiltaket er iverksatt for å kunne opprettholde beredskapen på et høyt nivå over lang tid, og vi rykker ut til alle oppdrag der liv eller helse er i fare, og på alle meldinger om brann.

Vi understreker at alle skal være trygge på at beredskapen i distriktet vårt er ivaretatt.

13. mars 2020

Vi stopper alle utadrettede arbeidsoppgaver i feier- og forebyggende avdeling (tilsyn og feiing) inntil videre. Alle som har avtale med feier- eller forebyggende avdeling vil få nytt tidspunkt for tilsyn eller feiing. Oppgavene gjenopptas når situasjonen er normalisert.

Generell informasjon og kontakt

Brannvesenets øverste prioritet er å ta vare på innbyggerne i vårt distrikt. Vi er trygge på at vi skal kunne fortsette å utføre kjerneoppgavene våre også under en situasjon som er krevende for hele samfunnet. 

Vi i brannvesenet ønsker ikke å bidra til å spre koronasmitte i befolkningen. Det er også svært viktig for oss at våre mannskaper holder seg friske slik at de kan fortsette å ta vare på innbyggerne våre. Derfor begrenser vi adgangen til våre lokaler og ber om at publikum som har ikke-akutte henvendelser bruker elektroniske løsninger for å kontakte oss.

Nye tiltak kan bli iverksatt. ØRB forholder seg til Folkehelseinstituttet og kommunelegenes føringer.

 


Publisert: 11.03.2020 10:38:32
Sist endret: 25.03.2020 09:54