Opphevelse av ekstraordinært forbud mot bruk av ild

Publisert: 23.05.2022 15:36:53

Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) har i dag opphevet det ekstraordinære forbudet mot bruk av ild i sine kommuner (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker), som vi innførte 05.05.2022.

Med bakgrunn i nedbøren som er kommet de siste dagene, og den varslede nedbøren fremover, har vi vurdert at brannfaren ikke lenger er spesielt stor, og at det ekstraordinære utvidede forbudet mot å gjøre opp ild derfor oppheves.

Det er nå igjen lov å gjøre opp ild i innmark (herunder i egen hage), dersom det ikke er tett på skog og annen utmark, eller annet er beskrevet i kommunenes lokale forskrifter om åpen brenning. Det er også lov å bruke de godkjent bålplassene i våre kommuner.

Det generelle bålforbudet vil fremdeles gjelde. I perioden 15. april - 15. september er det hvert år i hele landet forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

I tillegg til bål, inkluderer forbudet også bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Husk at du uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.