Øvre Romerike brann og redning 10 år

Øvre Romerike brann og redning ble stiftet som et interkommunalt selskap den 1. mai 2013. I mai har vi markert dette jubileet med en rekke arrangementer for å feire at vi i 10 år har ivaretatt brannsikkerheten til befolkningen på Øvre Romerike.

Publisert: 31.05.2023 21:40:52

ØRB 10 års-jubileum, feiring på Hurdal stasjon.

Øvre Romerike brann og redning feiret sitt 10-års jubileum med flere markeringer gjennom den første uken i mai.

Gjennom en jubileumsuke var det duket for fest og feiring av ØRB sitt 10-års jubileum for alle ansatte, deres familier og kommunenes folkevalgte representanter. Jubileumsuken bestod av ulike arrangementer på alle brannstasjonene og det var en uke preget av mange heliumballonger og mye marsipankaker! På hver markering ble det holdt ulike demoøvelser slik som overflateredning, slukkeøvelser og klipping og frigjøring fra bil. I denne artikkelen kan du se bilder fra jubileumsuken, samt lese et utdrag fra brannsjefens tale under markeringene.Brann- og redningssjef Kristina Vee Lægreid, her på scenen under jubileumsmarkeringen på Hurdal brannstasjon.

 

Utdrag fra brann- og redningsjef, Kristina Vee Lægreid, sin tale:

Politisk ledelse, kommuneadministrasjon, styre- kjære ØRB-kollegaer og deres nære og kjære!

I 10 år har vi vært ØRB! I 10 år har vi ivaretatt brannsikkerheten i en av regionene i landet med høyest befolkningsvekst og næringsutvikling. En region bestående av mye skog- og utmark, store innsjøer og elver. En region med en variert bosetning med både ett og flere tettsteder i hver kommune. En region med både landets hovedflyplass og med sentrale gjennomfartsårer på vei og jernbane. Øvre Romerike brann og redning er derfor ikke bare et bygdebrannvesen og heller ikke bare et storbybrannvesen – vi er begge deler.


Det var nok kake til alle oppmøtte, og barna stod naturligvis først i køen da kakebordet ble åpnet på Jessheim brannstasjon.

 

Diskusjonene om et felles brannvesen på Øvre Romerike pågikk i over 10 år før Øvre Romerike brann og redning ble en realitet. Fra gammelt av satt kommunene med selvstendige brannvesen som kun unntaksvis reiste over kommunegrensa ved brann. Det sier seg nesten selv at det å skulle bli ett stort interkommunalt selskap hadde sine utfordringer. Her som alle andre steder hvor virksomheter slås sammen var det ulike kulturer og ulike forventninger – og det er helt naturlig. Det tar ofte tid å få en ny organisering til å fungere optimalt, og med 6 lokasjoner er dette noe vi fortsatt må jobbe med. Men på en dag som denne er det viktig å ta frem gevinstene.


Ved hver av markeringene ble det holdt taler v/ordfører eller stedfortreder fra kommunestyret. Her fra feiringen i Nannestad, hvor ordfører og representantskapsleder i ØRB Hans Thue holdt tale for de oppmøtte.

Selv om de ulike kommunene hadde gode brannvesen, så er vi enda bedre sammen. Ved å kraftsamle distriktets brann- og redningsressurser i et felles selskap er vi uten tvil større og sterkere- både når det gjelder utstyr og kompetanse.ØRB som et felles lag har et forebyggende miljø som er stort nok til å møte den økte kompleksiteten i samfunnet, og dette er en suksessfaktor for å verne liv og verdier. ØRB som et felles lag betyr at beredskapen er mer robust på alle måter, noe som til enhver tid er trygt og verdifullt å ha tilgang på etter behov. Innimellom er det likevel hendelser som virkelig tydeliggjør verdien av dette. Som eksempel på det vil jeg trekke frem to større hendelser som ØRB har håndtert i løpet av sine 10 år, hvor all kraft fra hele laget var helt nødvendig.

Skogbrannsesongen i 2018. Det var varmt, det var tørt og det var uvanlig mange branner og branntilløp i deler av distriktet vårt. Skogbranner er ressurskrevende både i forhold til mengden mannskap og behovet for utstyr. Tilgangen på ressurser i hele ØRB var helt avgjørende for å håndtere en svært utfordrende periode denne sommeren.

Og så kom Gjerdrum-raset i 2020 når jorda bokstavelig talt åpnet seg. Den enorme innsatsen som ble utført denne romjulsmorgenen reddet flere liv. Spesielt innsatsen av de første på stedet fra brann og redning viser viktigheten av å ha beredskapsressurser i hele distriktet. Deretter ble det iverksatt en av norgeshistoriens mest omfattende redningsinnsatser i kvikkleireskred i nyere tid. ØRB var ansvarlig for brann- og redningsvesenets oppdrag i den totale redningsinnsatsen. Sammen klarte våre mannskaper å løse disse uvanlig krevende oppgavene på aller beste måte, med operativ kunnskap og kompetanse, mot, lagånd og enormt samhold. 


Solen skinte gjennom hele jubileumsuken, og det ble hyggelige arrangementer for ØRB sine ansatte, deres familier og folkevalgte fra kommunene som deltok. 

 

Det som har imponert meg mest på de få månedene jeg har vært så heldig å fylle rollen som brann- og redningssjef er folka som utgjør ØRB– alle dere kunnskapsrike og langt over gjennomsnittet engasjerte medarbeidere som hver eneste dag er i tjeneste for å redde liv og verdier i våre eierkommuner. Det feies, veiledes, informeres, kontrolleres og dokumenteres for å forebygge branner. Det slukkes branner, håndteres ulykker og gis bistand til andre nødetater. Og ikke minst øver vi kontinuerlig for å sikre at vi er best når det gjelder. I tillegg har vi profesjonelle støttefunksjoner i stab som bidrar til at rammene rundt arbeidet i fagavdelingene blir så gode som mulig.På Eidsvoll brannstasjon viste brannkonstablene frem en demonstrasjon av hvordan de klipper i bil for å frigjøre fastklemte personer som har vært i trafikkulykke.

 

Jessheim brannstasjon er hovedstasjonen i ØRB, og dette er ØRB sin base for restverdiredning, og vi har fra i fjor hatt høyderedskap. Stigebilen er tatt flittig i bruk av mannskapene, og dette har blitt et verdifullt verktøy for oss. På Jessheim brannstasjon er det mye kompetanse og erfaring, og jeg syns også det er stas at stasjonen har tre dyktige kvinnelige konstabler.


Under feiringen på Jessheim brannstasjon fikk de oppmøtte se en demonstrasjon av hvordan stigebilen brukes til å frakte ned personer fra taket på bygninger.

 

Å skulle forvalte et av samfunnets viktigste oppdrag krever noe – og i den forbindelse ønsker jeg å fremheve deltid spesielt. Mange av dere har jobbet som deltidsbrannkonstabler i årevis. I tillegg til ordinær jobb har dere bidratt på forbilledlig vis til trygghet for innbyggerne i denne kommunen. Flere av dere har formidlet til meg at det blir en livsstil som hele familien må eie.


Små og store koste seg med spill, såpebobler og slukkeøvelser.  

 

Jeg har hørt historier om barn som blir levert på bensinstasjoner eller blir med i bilen når alarmen går, avbrutte bursdagsselskaper og andre viktige begivenheter som må vike fordi dere må bidra i hendelser som er avhengig av deres innsats. Mange har jobba her lenge, og har masse erfaring i bagasjen. Ekstra stas er det også at noen av dere bidrar direkte til rekruttering gjennom oppdragelse av egne barn som også finner veien inn i ØRB.


Det var mange som fikk prøve seg med brannslangen – her fra markeringen på Hurdal brannstasjon. 

 

Tusen takk for all innsats hver og en av dere legger ned for at ØRB skal bli verdens beste brannvesen i vår region. Og tusen tusen takk for at vi får låne din pappa, mamma, kjæreste, ektefelle eller samboer - også de dagene dere helst hadde sett at de holdt seg hjemme sammen med dere.

Takk til politisk ledelse og kommuneadministrasjon for konstruktivt og viktig samarbeid. De neste årene skal vi ruste opp byggene våre, og sammen bidra til utvikling av framtidens brannvesen. Det ser jeg frem til. 


På Nes brannstasjon fikk de oppmøtte se en demonstrasjon av hvordan overflateredning fra båt utføres. 

 

Helt til slutt: HUSK- det er kun sammen vi kan sørge for å nå målet om at ingen omkommer i brann. Bry dere før det brenner. Sjekk røykvarsleren hjemme og hos de rundt dere som kan ha nytte av det. 

 

Gratulerer med 10 år!