01. november 2022 overtok vi nye brann- og heisalarmer samt eierskifte fra Nedre Romerike brann og redningsvesen.

Øvrige kunder blir hos NRBR til 01.01.2023

Fra 01.01.2023 overtas alle alarmkunder til ØRB

 

Kontaktinfo ØRB

Tlf: 478 84 300
Telefontid: 09-14

E-post: alarm@orbrann.no

Kontaktskjema

Skjema her

________________________


Kontaktinfo Øst 110 sentral

Utløst alarm, uønsket alarm eller reell hendelse:
Ring 110

Øvelse, test av overføring og planlagte hendelser:
Ring sentral servicetelefon: 
24 13 40 40

Andre henvendelser, der du ikke er i nød:
Ring tlf: 64 91 31 00