Collage av alarm, nøkkelboks og orienteringsplan

 

Kontaktinfo ØRB

Tlf: 478 84 300
Telefontid: 09-14

E-post: alarm@orbrann.no

Kontaktskjema

Skjema her

________________________


Kontaktinfo Øst 110 sentral

Utløst alarm, uønsket alarm eller reell hendelse:
Ring 110

Øvelse, test av overføring og planlagte hendelser:
Ring sentral servicetelefon: 
24 13 40 40

Andre henvendelser, der du ikke er i nød:
Ring tlf: 64 91 31 00