Innhold

Brannalarm og heisalarm tilknyttet brannvesenet

Hvilke kommuner tilbyr Øst-110 brannalarm med direkte utrykning og heisalarm?
 • Skedsmo
 • Lørenskog
 • Rælingen
 • Nittedal
 • Sørum
 • Fet
 • Nannestad
 • Nes
 • Gjerdrum
 • Ullensaker
 • Eidsvoll
 • Hurdal
 • Aurskog-Høland
 • Rømskog
Hvorfor velge brannvesenet og Øst-110?
 • Å sikre rask utrykning er avgjørende for brannvesenets arbeid med å redusere brann- og røykskader på mennesker og materielle verdier.
 • Rask varsling sikrer liv og helse for de ansatte og andre som oppholder seg i bygningene. Evakuering kan skje før farlige forhold oppstår.
 • Med alarmoverføring direkte tilknyttet til brannvesenet og Øst-110 er dere sikret rask utrykning døgnet rundt.
 • Våre mannskaper er erfarne og lokalkjente. Det er ingen forsinkende ledd.
 • Erfaringer viser at det sjelden har oppstått alvorlige personskader eller store brannskader i bygninger med brannalarmanlegg direkte tilknyttet brannvesenet.

Rask utrykning døgnet rundt av erfarne og lokalkjente mannskaper. Tryggere og raskere får du det ikke!


Publisert: 14.10.2022 10:33:59
Sist endret: 31.01.2023 12:14