Innhold

Godkjente bålplasser på Øvre Romerike

Ullensaker

Bålplassen ved Raknehaugen, gnr. 138/7
Skogmo velforening sin bålplass, gnr. 117/79
Bålplassen ved Hiltonskogen, gnr. 18/1
Bålplassen ved Nedre Solhellinga, gnr. 172/380
Bålplassen ved Gystadmarka skole, gnr. 7/119
Bålplassen ved vanntårnet, Hovindfjellet, gnr. 129/1

Nordbytjernet
Vi får mange spørsmål om Nordbytjernet i Ullensaker. Her er det tilrettelagt for grilling med avfallsbeholdere for engangsgrill. Husk at all søppel skal fjernes på forsvarlig måte, og at du alltid er ansvarlig og må påse at du ikke antenner en brann når du bruker åpen ild. Engangsgrill må ikke settes på brennbart materiale.

 Eidsvoll

Bålplassen lengst vest ved Utsjøen, gnr. 5/1
Bålplassen ved Gapahuken lengst sørvest ved Øvre Holsjø, gnr. 5/1
Bålplassen ved Bokkedalen, gnr. 6/2
Bålplassen ved Slåssvangputten, gnr. 42/1
Bålplassen ved turvegen på Tærudåsen, gnr. 96/14
Bålplass ved Dokneshuken, gnr. 52/1

 Nes

 Bålplass ved friarealet ved Dumpa på Tomteråsen, gnr. 221/66

 Nannestad

 Bålplassen ved Eltonåsen barnehage, gnr. 82/2

 Gjerdrum

 To bålplasser på nordsiden av Lysdammen, gnr. 53/43

 Hurdal

 Ingen

Turbål

I Norge har vi det vi kaller et generelt bålforbud:

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Bålforbudet gjelder i skog og utmark, og nær skog og utmark. Husk at gnister fra et bål kan fly langt, og antenne skogbrann flere hundre meter unna stedet der du tenner bål.

Bålforbudet gjelder åpen ild, men også brannfarlige gjenstander, slik at det også er forbudt å grille i skog og utmark, unntatt på bålplasser brannvesenet har godkjent for helårsbruk. Du kan lese mer om disse lenger ned. 

I tillegg til bålforbudet, har vi forskrift som regulerer aktiviteter som kan føre til brann:

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Dette gjelder over alt, hele året.

Forskrift om brannforebygging, kapittel 1, §3

Unntak:
Hvis det åpenbart ikke medfører brannfare, slik som på snølagt mark, etter langvarig regnvær, eller på tilrettelagte bålplasser, er det åpnet for å tenne bål også i tidsrommet 15. april til 15. september. Her må den enkelte bruke skjønn. Er du i tvil, bør du la være å brenne bål. Du kan også tenne bål dersom brannvesenet har gitt deg tillatelse.

Du kan søke om tillatelse med følgende søknadsskjema.

Åpen brenning

Kommunene har ulike forskrifter om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Der brenning er søknadspliktig, skal søknad sendes brannvesenet.

 Søknad om åpen brenning skal behandles av både brannvesenet og Miljørettet helsevern, som gjør endelig vedtak. Behandlingstid er to uker.

 Her finner du søknadsskjema:

Spørsmål?

Kontakt forebyggende avdeling:
Telefon sentralbord: 478 84 300
E-post: postmottak@orbrann.no

Merk henvendelsen "bål".

NB! Ved stor skogbrannfare kan tillatelser trekkes tilbake. 

Sankthansbål

Vil du tenne sankthansbål, må du søke brannvesenet om tillatelse innen 1. juni.

Her finner du søknadsskjema

Dette kreves av deg som bruker godkjente bålplasser

Godkjente bålplasser skal ha oppslag med disse rutinene:

  • Bålplassen er kun godkjent for bruk når rutiner for bruk av bålplassen overholdes.
  • Det skal være en myndig person tilstede som er ansvarlig for sikkerheten når bålplass benyttes. (Den ansvarlige bør ha tilgang til mobiltelefon)
  • Ved bruk av bålplassen skal slukkeutstyr være lett tilgjengelig.
  • Enhver form for brenning av avfall/søppel er forbudt. (kun rent trevirke skal brukes til opptenning).
  • Bålplassen kan ikke benyttes i perioder der det fra sentrale eller lokale myndigheter varsles om skogbrannfaren. Vis aktsomhet og vurder ved bl.a. sterk vind om det er forsvarlig å gjøre opp ild.
  • Bålplassen skal ikke benyttes ved ugunstig værforhold.
  • Bål og oppgjort ild skal ikke medføre fare for spredning av brann.
  • Ansvarlig bruker av bålplassen må ikke forlate bålet før det er fullstendig slukket.

Publisert: 13.12.2017 10:38:46
Sist endret: 31.01.2023 12:14