Innhold

Bruk av fyrverkeri

Når kan du skyte opp fyrverkeri?

Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse.

Hvor kan du skyte opp fyrverkeri?

Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

Lagre fyrverkeri hjemme

Privatpersoner kan lagre 10 kilo pyroteknisk vare hjemme i romjula, og ellers i året fem kilo.

Fyrverkerireglene

1. Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldergrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

5. Bruk tennstav

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri

6. Bruk beskyttelsesbriller

For å unngå øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på 

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

9. Hold god avstand fra oppskytingen

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

(Kilde: DSB.no)

Skal du søke om avbrenning av fyrverkeri utenom nyttårsaften, send oss søknad på skjema:

Salg av fyrverkeri

For å få selge fyrverkeri og pyroteknisk vare må du søke brannvesenet om tillatelse. For å få tillatelse, må du oppfylle noen krav:

 • Du må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
 • Du ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og har gyldig kompetansebevis fra Norsk brannvernforening.
 • Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.
 • Handelen skal foregå over disk.
 • Salg av fyrverkeri direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27. til 31. desember.

 

Søknadsfristen er 1. mai hvert år.

For at brannvesenet skal kunne behandle søknaden din, må du sende inn denne dokumentasjonen:

 • Firmaattest fra Foretaksregisteret
 • Ansettelseskontrakt mellom foretaket og ansvarspersonen som er oppgitt i søknaden
 • Kart/skisse over området
 • Risikovurdering
 • Gyldig kursbevis for ansvarshavende og stedfortreder
 • Dokumentasjon utsalgssted
 • Dokumentasjon lagringssted

Du må betale gebyr for behandling av søknaden. Gebyret betales samtidig som du sender søknaden. Du blir videresendt til betalingsløsningen når du klikker på "Til betaling"-knappen på siste side i søknaden.

Kompetansekurs for ansvarshavende og stedfortreder

Norsk brannvernforening har lansert et e-læringskurs for de som skal resertifisere seg som forhandler av fyrverkeri. De har samtidig laget et gratiskurs for salgspersonell som skal hjelpe til med fyrverkerisalget.   (Kilde: DSB.no)

Søk her

Her finner du søknadsskjema

Regelverk

Fyrverkeri er definert som "eksplosjonsfarlig stoff" i Brann-og eksplosjonsvernloven § 4c. Håndtering av fyrverkeri reguleres av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og forskrift om pyrotekniske artikler (dsb.no).

Ulike typer fyrverkeri

Fyrverkeri deles inn i fire kategorier:

Kategori 1

Fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger. Aldersgrense 12 år. Kan brukes hele året.

Kategori 2

Fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder. Aldersgrense 18 år.

Kategori 3

Fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig. Aldersgrense 18 år.

Kategori 4

Fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle, og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

(Kilde: DSB.no)

 

Brannvesenet går tilsyn med utsalgsstedene i romjula.

 

Innlevering av fyrverkeri og eksplosiver

Brannvesenet tar aldri imot fyrverkeri og eksplosiver.

HØYRISIKOEKSPLOSIVER (granater, gammel dynamitt)

 • Ikke rør - La ligge - Trekk unna
 • Kontakt politiet, tlf. 02800
 • Politiet vil sørge for at eksplosivene blir destruert

 EKSPLOSIVER MED LAVERE RISIKO (fyrverkeri, nødbluss, røykgranater, ammunisjon)

Fyrverkeri som ikke er gått av, skal stå i 30 minutter før det fjernes, eller legges/dynkes i vann.

Lever tilbake til:

 • Forhandler du har kjøpt fra
 • Forhandler som selger tilsvarende produkter
 • Politiet

OBS: Avtal med politiet/forhandler på forhånd, så de vet hva du kommer med, og er forberedt til å ta imot.


Publisert: 12.03.2018 12:15:55
Sist endret: 31.01.2023 12:14