Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Feiing

Feiing av pipe/skorstein skal gjennomføres blant annet på grunnlag av tidligere gjennomført feiing, fyringsmønster, sotmengde osv. Det er innført behovsprøvd feiing, det vil si at feiing skal utføres ved behov.

Feiing blir kun utført hvis atkomst på tak er tilfredsstillende (pdf).

Årlig feiing er erstattet med tilsyn av fyringsanlegget ut i fra risikovurdering av det enkelte anlegg. Tanken er at den enkelte feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke branntilløp/brann og dermed hindre at farlige situasjoner oppstår.

Tilsynet vil omfatte

  • Kontroll av fyringsanlegg, blant annet vurderer vi behovet for feiing
  • Atkomst for feiing av skorsteiner
  • Brannteknisk utstyr, slik som slokkemidler og røykvarslere
  • Informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann.

Feie- og tilsynsgebyret dekker driften av feiervesenet og bygger på selvkostprinsippet. Feie- og tilsynsgebyret fastsettes og innkreves av den enkelt kommune.

Fugl i pipa?

Kaie er en av de minste kråkefuglene, omtrent halvparten av størrelsen til en vanlig kråke. De lager gjerne reir i pipa/skorstein. Dette er et vanlig problem, og reirene kan være vanskelig å få fjernet.

Feiervesenet kan i den utstrekning det er mulig bistå med fjerning av kaiereir i skorstein. Dette er et ekstraordinært tilbud og faktureres særskilt utfra medgått tid. Vi anbefaler å sette på rist eller lignende for å hindre ny dannelse av kaiereir.

Skjema


Publisert: 13.12.2017 08:58:46
Sist endret: 13.12.2017 08:58