Innhold

 

Covid-19-tiltak fra 8. februar 2021

Feiertjenesten utfører kun utendørs tilsyn på fyringsanlegg/feiing.

Forebyggende avdeling gjenopptar tilsyn på særskilte brannobjekter.

Vi følger fortsatt opp bekymringsmeldinger.

Når vi møter innbyggere, overholder vi smittevernreglene som til enhver tid gjelder.

Kontakt

Våre kontorlokaler og brannstasjoner er stengt. Vi beklager den ulempe det måtte medføre for den enkelte, men ber om forståelse for at vi må sikre at vi kan opprettholde beredskapen for alle innbyggerne på Øvre Romerike. 

Dersom du ønsker å snakke med noen i ØRB, vær vennlig å ringe sentralbordet. 

For øyeblikkelig hjelp, ring 110

Noe du lurer på? Ring sentralbordet vårt på 478 84 300

Tilsyn og feiing varsles på SMS

Nå kommer varselet om tilsyn og feiing rett på din mobiltelefon som SMS, slik at du enkelt kan svare på om tidspunktet passer for deg.

Når får jeg SMS?

Varselet sendes ut rundt to uker før feiing og ca tre uker før tilsyn. Hvis tidspunktet passer, svar med din adresse og OK på meldingen.

Tilsyn

Vi er avhengig av at eier eller representant for eier er hjemme ved tilsyn.

Feiing

Ved feiing trenger du ikke å være til stede, men husk at trekkventiler og spjeld på ildstedene må være lukket før feiing. Dersom du ikke kan være hjemme ved feiing, må du selv fjerne sot fra sotluken.

Hva om det ikke passer?

Hvis tidspunktet ikke passer, ber vi om at du tar kontakt med oss, slik at vi snarest mulig kan avtale et nytt tidspunkt for tilsyn/feiing. Kontaktinformasjon finner du i SMS-varselet.


Har dere telefonnummeret mitt?

For at du skal motta varselet, må du sørge for at oppdatert informasjon er knyttet til ditt telefonnummer. Gå inn på servicevarsling.no og oppdater informasjonen som ligger der.

Hvem får tilsyn?

Hvis det er et fyringsanlegg koblet til din skorstein, skal du ha tilsyn.

Fyringsanlegg er ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Når får jeg tilsyn?

Feieravdelingens risikovurdering av ditt fyringsanlegg avgjør hvor ofte du trenger å ha tilsyn.

Når får jeg feiing?

Feiing skal utføres kun ved behov. Feieren gjør en risikovurdering som avgjør hvor ofte det skal feies. Hvis du ønsker å lese mer om tilsyn, risikovurdering og feiing, kan du gå til denne siden.

Hva ser feieren etter?

Er det montert ildsted på skorsteinen, skal det foretas tilsyn. Lovbestemt tilsyn skal foretas etter risiko og omfatter:

  • Røykkanal/skorsteinen
  • Alle ildsteder
  • sotluker ev. feieluker
  • Videre vil det bli gitt informasjon om blant annet røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsforhold
  • Sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel
  • Eventuelt matesystem for brensel

Kontakt med feiertjenesten

Feiertjenesten er ute på oppdrag mye av dagen, men har satt av tid til publikumskontakt.

Kontakt feiertjenesten på telefon 478 84 300.

Telefontid:
08.00 - 08.30
13.00 - 15.30

Fritidsbolig

Høsten 2020 vil det ikke bli foretatt feiing i fritidsbolig, som følge av situasjonen med Covid-19.

Også fritidsboliger skal ha feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette utføres etter risikovurdering, på samme måte som i bolig. Husk at oppmøtested for tilsynet er på adressen der fritidsboligen er.

Krav til huseier

Bygningseier må stille godkjent villastige til disposisjon for feieren.

Dersom det er behov for for takstige og trinn på din bygning, må du sørge for at du har dette.  
Her kan du lese om krav til atkomst, med beskrivelse av takstige og trinn.

Feiegebyr

Feiegebyret fastsettes etter selvkostprinsippet, av hver enkelt kommune. Det er kommunene som krever inn feiegebyret.

Meld fra om nytt ildsted

Du har plikt til å melde fra til feieravdelingen når du installerer et nytt ildsted.

Til skjema

Meld fra om skorstein som ikke er i bruk

Har du en skorstein som ikke lenger er i bruk, må du melde fra til feiertjenesten.

Til skjema

 

Fugl i pipa?

Kaie er en av de minste kråkefuglene, omtrent halvparten av størrelsen til en vanlig kråke. De lager gjerne reir i pipa/skorstein. Dette er et vanlig problem.  Vi anbefaler å sette på rist eller lignende for å hindre ny dannelse av kaiereir.

 

Hjemmel i lovverk

Tilsyn gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)§11 1. ledd, bokstav h, samt forskrift om brannforebygging(forebyggendeforskriften) av 17. desember 2015, nr. 1710, §§ 6 og 17.

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg  https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

Skjema

 Registrering av fyringsanlegg

Melding om skorstein som ikke er i bruk

 Flere saker om feietjenesten

Feiing i fritidsbolig


Publisert: 13.12.2017 08:58:46
Sist endret: 31.08.2021 12:38