Melding om overnatting

Brannvesenet skal ha melding om overnatting i bygg som vanligvis ikke benyttes til dette

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ved overnatting i bygg som ikke er bygget som overnattingslokale, må flere forhold være vurdert før overnatting kan skje. Viktigst i denne sammenheng er personsikkerheten, som avhenger av byggets forutsetninger og begrensninger.

Den som eier bygget har ansvaret. Som arrangør må man forsikre seg om at eier ha gjort en grundig vurdering av risiko og kan dokumentere at sikkerheten er ivaretatt. Det er avgjørende at sikkerhetsprosedyrer og rutiner etterleves.

Eiers ansvar:

  • Eier må iverksette nødvendige tiltak for å dokumentere at byggets tekniske utførelse og sikkerhetsnivå er god nok til at bygget kan benyttes til overnatting.
  • Eier må vurdere forhold av betydning for brannvesenets innsatsmuligheter.
  • Eier må sørge for at rømnings- og personsikkerheten er ivaretatt under hele overnattingsperioden.
  • Eier bør kreve at nøkkelpersonell dokumenterer skriftlig med signatur å ha gjennomgått tilstrekkeligopplæring for å ivareta sin oppgave.

Når ovenfor nevnte forhold er ivaretatt og eier og arrangør er enige om dette, skal det sendes melding til brannvesenet. Brannvesenet kan sette krav om ytterligere nødvendige sikringstiltak og pålegge begrensninger.

Overnatting i etablerte hotell, pensjonat, vandrerhjem, ferieleiligheter og lignende foregår på vanlig måte.

(dsb.no)

Melding om overnatting skal sendes til brannvesnet via skjema


Publisert: 06.04.2018 11:05:33
Sist endret: 06.04.2018 11:05