Delta i beboermøte eller samling?

Ønsker deres sameie eller borettslag at brannvesenet deltar på et beboermøte eller samling? Vi kommer gjerne og snakker om brannsikkerhet for dere. Vi fokuserer da på viktigheten av forebyggende brannvern, og det at det er gode rutiner som alle beboere retter seg etter og følger.

Hvis dere ønsker besøk, kan dere ta kontakt med vårt postmottak her

I perioder med stor pågang vil vi måtte prioritere dem som spør først.  


Publisert: 29.06.2022 11:56:59
Sist endret: 31.01.2023 12:14