Definisjoner

(ref. Personopplysningsloven §2):

Personopplysning:
Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (mottakende instans).

Databehandler:
Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet av personopplysninger ivaretas. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger som du fyller inn oversendes til behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) med tilhørende forskrift.

Personopplysninger

Samtykket av personvernerklæringen gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene. Personvernerkæringen må samtykkes hver gang du skal sende en søknad.

Lagring av opplysninger

Som innlogget bruker kan du når som helst velge å lagre et utkast av skjermdialogen og hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil da ligge lagret på databehandlers server (lagrede data blir automatisk slettet etter 3 måneder), og vil ikke være tilgjengelige for mottaker før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig, slettes innholdet fra databehandlers server (senest innen tre døgn). En oversikt over tidligere innsendte saker, finner du i mappen "Innsendte saker".

Nøkkelopplysninger fra disse søknadene vil automatisk hentes opp når du starter en ny søknadsprosess. Dersom du velger å ikke logge deg på, vil innsendte søknadsdata slettes fra databehandlers server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig (senest innen tre døgn). Databehandler vil kun beholde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsendelse og opplysning om mottaker).

Sikker linje

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og databehandlers server foregår over sikker linje (HTTPS).

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til postmottak@orbrann.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kontakt oss på postmottak@orbrann.no.


Publisert: 24.05.2018 14:09:36
Sist endret: 04.03.2023 17:13