Innhold

Turbål

I Norge har vi det vi kaller et generelt bålforbud:

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Bålforbudet gjelder i skog og utmark, og nær skog og utmark. Husk at gnister fra et bål kan fly langt, og antenne skogbrann flere hundre meter unna stedet der du tenner bål.

Bålforbudet gjelder åpen ild, men også brannfarlige gjenstander, slik at det også er forbudt å grille i skog og utmark, unntatt på bålplasser brannvesenet har godkjent for helårsbruk. Du kan lese mer om disse lenger ned. 

I tillegg til bålforbudet, har vi forskrift som regulerer aktiviteter som kan føre til brann:

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Dette gjelder over alt, hele året.

Forskrift om brannforebygging, kapittel 1, §3

Unntak:

Hvis det åpenbart ikke medfører brannfare, slik som på snølagt mark, etter langvarig regnvær, eller på tilrettelagte bålplasser, er det åpnet for å tenne bål også i tidsrommet 15. april til 15. september. Her må den enkelte bruke skjønn. Er du i tvil, bør du la være å brenne bål.

Åpen brenning

Kommunene har ulike forskrifter om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Der brenning er søknadspliktig, skal søknad sendes brannvesenet.

 Søknad om åpen brenning skal behandles av både brannvesenet og Miljørettet helsevern, som gjør endelig vedtak. Behandlingstid er to uker.

 Her finner du søknadsskjema:

Spørsmål?

Kontakt forebyggende avdeling:
Telefon sentralbord: 478 84 300
E-post: postmottak@orbrann.no

Merk henvendelsen "bål".

NB! Ved stor skogbrannfare kan tillatelser trekkes tilbake. 

Sankthansbål

Vil du tenne sankthansbål, må du søke brannvesenet om tillatelse innen 1. juni.

Her finner du søknadsskjema.

Generelt om godkjent bålplass

Det er grunneier som tar initiativ til å få godkjent en bålplass. Brannvesenet inspiserer og godkjenner søknad om permanent, godkjent bålplass. Det er derfor ikke alle kommuner/tettsteder/bygder som har godkjent bålplass. Godkjente bålplasser skal være merket med rutiner for trygg bruk. På bålplasser som ikke er godkjent av brannvesenet må du følge det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september. 

Grunneier kan søke om å få godkjent bålplasser

Brannvesenet kan godkjenne permanente bålplasser dersom det tilrettelegges for dette. På godkjente bålplasser er det under normale omstendigheter anledning til å tenne bål også i perioden mellom 15. april og 15. september, men alle har plikt til å vise alminnelig aktsomhet, slik at brann forebygges. (Brann- og eksplosjonsvernloven)

Brudd på aktsomhetsplikten kan medføre straffe- og erstatningsansvar.

I perioder med stor fare for gress- og skogbranner, er det heller ikke tillatt å tenne bål på godkjente bålplasser.

Dette kreves av deg som bruker godkjente bålplasser

Godkjente bålplasser skal ha oppslag med disse rutinene:

 • Bålplassen er kun godkjent for bruk når rutiner for bruk av bålplassen overholdes.
 • Det skal være en myndig person tilstede som er ansvarlig for sikkerheten når bålplass benyttes. (Den ansvarlige bør ha tilgang til mobiltelefon)
 • Ved bruk av bålplassen skal slukkeutstyr være lett tilgjengelig.
 • Enhver form for brenning av avfall/søppel er forbudt. (kun rent trevirke skal brukes til opptenning).
 • Bålplassen kan ikke benyttes i perioder der det fra sentrale eller lokale myndigheter varsles om skogbrannfaren. Vis aktsomhet og vurder ved bl.a. sterk vind om det er forsvarlig å gjøre opp ild.
 • Bålplassen skal ikke benyttes ved ugunstig værforhold.
 • Bål og oppgjort ild skal ikke medføre fare for spredning av brann.
 • Ansvarlig bruker av bålplassen må ikke forlate bålet før det er fullstendig slukket.

Liste over godkjente bålplasser i våre kommuner

Sted

Virksomhet

Koordinater

Koordinater

Godkjente bålplasser Nannestad

Slettmovegen

Døhli Nordre

60.251612, 10.987438

60°15'05.8"N 10°59'14.8"E

Godkjente bålplasser Ullensaker

   

Gapahuk i Mogreina

Jessheim VGS

60.218727, 11.189456

60°13'07.4"N 11°11'22.0"E

Raknehaugen

Raknehaugens venner

60.14648º N, 11.13669º Ø

60° 08′ 47.3″N, 11° 08′ 12.1″Ø

Godkjente bålplasser Eidsvoll

     

Bokkedalen

Styri og omegn Vel

60.305823, 11.346146

60°18'21.0"N 11°20'46.1"E

Slåssvangputten, Mistberget

Mistbergets venner

60.39249, 11.15013

N 60° 23.549', E 11° 9.008'

Tærudåsen

Eidsvoll frivilligsentral

60.27413, 11.16282

N 60° 16.448', E 11° 9.769'

Dokneshuken

Dokkenmoen vel

60.36110, 11.24441

N 60° 21.666', E 11° 14.665'

Øvre Holsjø (3stk)

Eidvoll Almenning

60.41876, 11.35723

N 60° 25.125', E 11° 21.434'

Godkjente bålplasser Nes

     

Fiarealet Dumpa, Tomteråsen

Nes Kommune

60.10797, 11.370163

60°6'28.7"N 11°22'12.6"E

Vi får mange spørsmål om Nordbytjernet i Ullensaker. Her er det tilrettelagt for grilling med avfallsbeholdere for engangsgrill. Husk at all søppel skal fjernes på forsvarlig måte, og at du alltid er ansvarlig og må påse at du ikke antenner en brann når du bruker åpen ild. Engangsgrill må ikke settes på brennbart materiale.

Ullensaker kommunes informasjonsside om Nordbytjernet

Godkjenningskrav for bålplass

Brannvesenet kan godkjenne permanente bålplasser dersom de oppfyller disse kravene:

 • Det skal innhentes tillatelse fra grunneier om opprettelse og bruk av permanent bålplass. Dette må dokumenteres.
 • Bålplassen skal etableres ved bruk av fast ubrennbart materiale som underlag. Humuslag, røtter og lignende fjernes i en diameter på 7 meter, og påføres et tilstrekkelig lag med grus eller annen ikke brennbart materiale, Vegetasjon og innhegnende grener nærmere enn 8 meter fra kant av bålet fjernes. Diameter på bålet skal ikke overstige 1 meter.
 • Det skal være ansvarshavende for den permanente bålplassen Dette kan være en person, forening eller en virksomhet.
 • Bålplassen skal ikke benyttes når det har gått ut varsel om skogbrannfare eller når brannsjefen har innført lokalt totalforbud. Plassen merkes «bålbrenning forbudt». Ansvarshavende plikter og følge med på skogbrannfareindeksen og merke plassen med «bålbrenning forbudt» når det er aktuelt.
 • Ved bålplassen må det forefinnes muligheter for slukking. For eksempel sisterner for oppsamling av regnvann, myr med mosetorv, sand, slukkeapperat. I nærheten av vann kan bøtter/vannkanne være gunstig.
 • Rutiner for bruk av bålplass skal til enhver tid være godt synlig i nærheten av bålplassen.

 


Publisert: 13.12.2017 10:38:46
Sist endret: 19.06.2020 10:15