• ORB
  • Fritid, camping og hytte

Fyrverkeri

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bruk av fyrverkeri

Tidsperiode for bruk

Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

Lagre fyrverkeri hjemme

Det ligger en begrensning på hvor mye en privatperson kan lagre hjemme uten tillatelse. I romjulen er det 10 kg pyroteknisk vare, ellers i året 5 kg.

Fyrverkerireglene

1. Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldergrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

5. Bruk tennstav

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri

6. Bruk beskyttelsesbriller

For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på 

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

9. Hold god avstand fra oppskytingen

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

(Kilde: DSB.no)

Skal du søke om avbrenning av fyrverkeri utenom nyttårsaften, benyttees skjema

Fyrverkeri

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forvalter regelverket knyttet til handel og sikker bruk av fyrverkeri og pyroteknikk.

Fyrverkeri går inn under kategorien eksplosjonsfarlig stoff og blir definert i Brann-og eksplosjonsvernloven § 4c.

Vi har hatt noen utfordringer med overgangen til elektroniske skjema, søknadsfristen er derfor utsatt til 20 mai 2018.

For at brannvesenet skal kunne behandle din søknad må det minimum foreligge:

  • Firmaattest fra Foretaksregisteret
  • Ansettelses kontrakt mellom foretak og ansvarsperson oppgitt i søknaden
  • Kart/skisse over området
  • Risikovurdering
  • Gyldig kursbevis, ansvarshavende og stedfortreder
  • Dokumentasjon utsalgssted
  • Dokumentasjon lagringssted

Du må betale gebyr for saksbehandling av søknaden, dette er hjemlet i kommunal forskrift. Gebyret betales samtidig som du sendersøknaden. Du blir videresendt til betalingsløsningen når du klikker på "Til betaling"-knappen på siste side i søknaden.

Søknad for handel av pyroteknisk vare sendes til brannvesenet via skjema:

Regelverk

Håndtering av fyrverkeri reguleres av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og forskrift om pyrotekniske artikler (dsb.no).

Ulike typer fyrverkeri

Fyrverkeri deles inn i følgende 4 kategorier:

Kategori 1

Fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger. Aldersgrense 12 år. Kan brukes hele året.

Kategori 2

Fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder. Aldersgrense 18 år.

Kategori 3

Fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig. Aldersgrense 18 år.

Kategori 4

Fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

(Kilde: DSB.no)

Handel med fyrverkeri

Det er Øvre Romerike brann og redning som gir tillatelse til handel med fyrverkeri i våre kommuner. Søknad må være oss i hende innen 1. mai. Vi fastsatt lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet søknadsbehandlingen.

For å få tillatelse må man drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.

Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.

De som selger fyrverkeri skal ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og kan fremvise gyldig kompetansebevis fra Norsk Brannvernforening.

Tidsperiode

Salg av fyrverkeri direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27. til 31. desember. Handelen skal foregå over disk.

Brannvesenet går tilsyn med utsalgsstedene i romjulen.

Norsk brannvernforening har lansert et e-læringskurs for de som skal resertifisere seg som forhandler av fyrverkeri. De har samtidig laget et gratiskurs for salgspersonell som skal hjelpe til med fyrverkerisalget.   (Kilde: DSB.no)


Publisert: 12.03.2018 12:15:55
Sist endret: 24.04.2018 22:07