Gass

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bruker du gass når du varmer opp campingvogna, lager middag på hytta eller skal holde melka kald om bord i båten? Da er du ikke alene. Stadig flere bruker gass både hjemme og i fritidsbolig/båt, og da er det greit å vite hvordan man behandler gass på en trygg måte. Les gassvettreglene her!

Kan jeg ha gass, etanol og bensin hjemme?

Boenhet

I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter (2 x 11 kg) brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 10 liter brannfarlig veske kategori 1og 2 (bensin-metanol-etanol).

Garasje, utvendig bod og båthus

I garasje, i utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil 90 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2, og inntil 50 liter brannfarlig veske kategori 1 og 2

Serverings- og overnattingssteder

I serveringssted, i overnattingssted og i forsamlingslokale er det ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

Bod og garasje under terreng

For boder og garasjeanlegg under terreng følger det av § 5 fjerde lett at det ikke kan oppbevares gass der i det hele tatt. For gass gjelder dette også når det gjelder bod på loft.

Gassanlegg i boligsameier

Som styremedlem eller beboer i et boligsameie har du ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert. Manglende vedlikehold og feil bruk kan føre til alvorlige ulykker.

Stadig flere leilighetskomplekser bruker gass til oppvarming, matlaging osv. Noen er tilknyttet gassanlegg med fast rørnett og tank, andre har gassflasker i den enkelte leilighet. Uansett er det styret og den enkelte beboer som må sørge for at utstyret er i orden og at gassen brukes på en sikker måte.

Styrets ansvar

Styret har ansvar for å melde inn gassanlegget til DSB før det tas i bruk. Det gjøres via Altinn. Dersom det er et gassanlegg som forsyner flere boligsameier, kan innmeldingen av praktiske årsaker gjøres av gasselskapet.

Styret skal blant annet kunne fremlegge:

 • dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket
 • dokumentasjon av at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte
 • situasjonsplan som gir en oversikt over plassering av tank, rør med videre
 • risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer
 • beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med
 • avtale med uavhengig kontrollør (teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan) om systematisk tilstandskontroll av gassanlegget

Beboernes ansvar

Beboerne har ansvar for at anlegget i den enkelte leilighet kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig, og at apparater og utstyr brukes riktig og sikkert.

Beboerne har ansvar for:

 • at det utføres vedlikehold/service og kontroll av anlegget inne i egen leilighet (må kunne dokumenteres)
 • å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk
 • å være kjent med beredskapsplanen som foreligger for boligsameiet
 • å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler

Gasslekkasje i en leilighet kan raskt få konsekvenser for øvrige beboere. Propangass (LPG) er tilsatt lukt for raskt å kunne oppdage lekkasje. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist. Propan er tyngre enn luft og vil ved en lekkasje samles på laveste punkt.

Gassflasker

Hvis det brukes gassflasker i den enkelte leilighet, er det viktig å være klar over reglene for bruk, vedlikehold og oppbevaring.

 • Det er ikke tillatt å oppbevare propanflasker i kjeller eller loft. Flaskene skal oppbevares stående på stabilt underlag.
 • Sørg for god lufting på terrasser hvor det oppbevares gass eller hvor rør for avgass fra gasspeis kommer ut.
 • Sjekk slanger, koblinger og pakninger jevnlig, og bytt ut hvis det er tegn til lekkasje.

Regelverk og gode tips

Forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff (lovdata.no), regulerer bruk av gass i Norge. Regelverket stiller blant annet krav til eier og bruker i boligsameier med gassinstallasjoner og til løse gassflasker. Forskrift med veiledning og temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 1, utdyper kravene. (Kilde: DSB.no)

Slik melder du inn et gassanlegg

Hvis du oppgraderer huset med for eksempel gasspeis eller veggmontert gassovn, må du ofte ha en nedgravd gasstank på eiendommen. Dersom tanken har et volum på 0,4 kubikkmeter eller mer, må du melde inn gassanlegget til DSB.

Skjema for innmelding av gassanlegg

For å melde inn et gassanlegg, må du bruke skjemaet som heter "Melding om håndtering av farlig stoff (dsb.no)". Det finner du i skjemaoversikten under kategorien "Farlige stoffer og transport av farlig gods" på DSB sin nettside.


Publisert: 13.12.2017 10:32:12
Sist endret: 13.12.2017 10:32