• ORB
  • Næring og tilsyn

Fyrverkeri

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fyrverkeri

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forvalter regelverket knyttet til handel og sikker bruk av fyrverkeri og pyroteknikk.

Fyrverkeri går inn under kategorien eksplosjonsfarlig stoff og blir definert i Brann-og eksplosjonsvernloven § 4c.

Vi har hatt noen utfordringer med overgangen til elektroniske skjema, søknadsfristen er derfor utsatt til 20 mai 2018.

For at brannvesenet skal kunne behandle din søknad må det minimum foreligge:

  • Firmaattest fra Foretaksregisteret
  • Ansettelses kontrakt mellom foretak og ansvarsperson oppgitt i søknaden
  • Kart/skisse over området
  • Risikovurdering
  • Gyldig kursbevis, ansvarshavende og stedfortreder
  • Dokumentasjon utsalgssted
  • Dokumentasjon lagringssted

Du må betale gebyr for saksbehandling av søknaden, dette er hjemlet i kommunal forskrift. Gebyret betales samtidig som du sendersøknaden. Du blir videresendt til betalingsløsningen når du klikker på "Til betaling"-knappen på siste side i søknaden.

Søknad for handel av pyroteknisk vare sendes til brannvesenet via skjema:

Regelverk

Håndtering av fyrverkeri reguleres av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og forskrift om pyrotekniske artikler (dsb.no).

Ulike typer fyrverkeri

Fyrverkeri deles inn i følgende 4 kategorier:

Kategori 1

Fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger. Aldersgrense 12 år. Kan brukes hele året.

Kategori 2

Fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder. Aldersgrense 18 år.

Kategori 3

Fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig. Aldersgrense 18 år.

Kategori 4

Fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

(Kilde: DSB.no)

Handel med fyrverkeri

Det er Øvre Romerike brann og redning som gir tillatelse til handel med fyrverkeri i våre kommuner. Søknad må være oss i hende innen 1. mai. Vi fastsatt lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet søknadsbehandlingen.

For å få tillatelse må man drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.

Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.

De som selger fyrverkeri skal ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og kan fremvise gyldig kompetansebevis fra Norsk Brannvernforening.

Tidsperiode

Salg av fyrverkeri direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27. til 31. desember. Handelen skal foregå over disk.

Brannvesenet går tilsyn med utsalgsstedene i romjulen.

Norsk brannvernforening har lansert et e-læringskurs for de som skal resertifisere seg som forhandler av fyrverkeri. De har samtidig laget et gratiskurs for salgspersonell som skal hjelpe til med fyrverkerisalget.   (Kilde: DSB.no)


Publisert: 13.12.2017 10:36:05
Sist endret: 19.04.2018 10:32