Innhold

Veiledning for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Denne veiledningen gir løsninger som utdyper TEK10 og VTEK10 og som brannvesenet vurderer som nødvendige tiltak for at funksjonskravene i TEK10 §11-17 skal være ivaretatt.

Veiledningen er laget for å utfylle kravene om tilrettelegging for rednings-og slokkemannskap jf. §11-17 i forskrift av 26.3.2010 nr. 489 om tekniske krav i byggverk (TEK10) med tilhørende veiledning (VTEK10).

Veiledningen gjelder for byggesaker i Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommune hvor kravene i TEK10 §11-17 skal ivaretas. Veiledningen kan også benyttes for eksisterende bygninger hvor det er ønske/krav om bedre tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats.

Hvis det er aktuelt å fravike enkelte av de angitte retningslinjene, eller det finnes forhold som ikke dekkes av retningslinjene, må dette avklares med brannvesenet.

Ved spørsmål om veiledningen, ta kontakt med forebyggende avdeling i Øvre Romerike brann og redning IKS.

Se veiledning (pdf)


Publisert: 13.12.2017 10:54:43
Sist endret: 13.12.2017 10:54