• ORB
  • Næring og tilsyn

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slukkemannskaper

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slukkemannskaper

Veiledningen er utarbeidet for å komplettere kravene om tilrettelegging for rednings-og slokkemannskap jf. §11-17 i forskriftav 26.3.2010 nr. 489 om tekniske krav i byggverk (TEK10) med tilhørende veiledning (VTEK10).

Denne veiledningen gir løsninger som utdyper TEK10 og VTEK10 og som brannvesenet vurderer som nødvendige tiltak for at funksjonskravene i TEK10 §11-17 skal være ivaretatt.

Veiledningen gjelder for byggesaker i Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommune hvor kravene i TEK10 §11-17 skal ivaretas. Veiledningen kan også benyttes for eksisterende bygninger hvor det er ønske/krav om bedre tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats.

Dersom det er aktuelt å fravike enkelte av de angitte retningslinjene, eller forhold som ikke dekkes av retningslinjene, må dette avklares med brannvesenet.

Ved spørsmål om veiledningen oppfordres det til å ta kontakt med Øvre Romerike brann og redning IKS, forebyggende avdeling.

Se veiledning (pdf)


Publisert: 13.12.2017 10:54:43
Sist endret: 12.03.2018 12:16