Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Samordnet tilsyn med andre HMS-myndigheter

De fire HMS-etatene Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har inngått en avtale om å samarbeide på HMS-området når det gjelder blant annet tilsyn, informasjon, regelverk, forskning og utvikling.

De overordnede målene for tilsynssamarbeid både sentralt, regionalt og lokalt er å:

  • gjøre tilsynsetatene til mest mulig effektive aktører i HMS-arbeidet
  • fremme helhetstenkning hos HMS-myndighetene og andre aktører på området
  • utnytte de samlede ressurser som tilsynsetatene bruker på HMS-området så effektivt som mulig

Øvre Romerike brann og redning deltar i nasjonale fellesaksjoner og andre aksjoner etter forespørsel fra de regionale og lokale tilsynsetatene. 


Publisert: 13.12.2017 10:54:05
Sist endret: 13.12.2017 10:54