Store arrangementer

Store arrangementer som skal foregå i bygg eller områder som normalt ikke brukes til denne type arrangementer må meldes inn til brannvesenet. Meldeplikten har hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Melding til brannvesenet

Når du sender inn meldingen til brannvesenet bekrefter du at du har utfør følgende:

  • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
  • Beskrivelse av bygningens/områdets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm- og lydanlegg, slukkeutstyr og rømningsskilt/ belysning.
  • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
  • Beskrivelse av rømningsveiene(beliggenhet, antall adkomster, bredde osv.) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
  • Bruk av brann og eksplosjonsfarlige stoffer, herunder propan og pyrotekniske artikler.
  • Prosedyrer for evakuering.
  • Oversikt over sikkerhetspersonell– antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring/øvelse osv.
  • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i bygning/område.

Disse dokumentene skal være tilgjengelig for brannvesenet ved eventuelle tilsyn før eller under arrangementet.

Meldingen sendes til brannvesenet via skjema

Les mer i DSB sin veileder for sikkerhet ved store arrangement: Veileder


Publisert: 13.12.2017 10:47:59
Sist endret: 13.12.2017 10:47