Innhold

 

Covid-19-tiltak fra 8. februar 2021

Feiertjenesten utfører kun utendørs tilsyn på fyringsanlegg/feiing.

Forebyggende avdeling gjenopptar tilsyn på særskilte brannobjekter.

Vi følger fortsatt opp bekymringsmeldinger.

Når vi møter innbyggere, overholder vi smittevernreglene som til enhver tid gjelder.

Kontakt

Våre kontorlokaler og brannstasjoner er stengt. Vi beklager den ulempe det måtte medføre for den enkelte, men ber om forståelse for at vi må sikre at vi kan opprettholde beredskapen for alle innbyggerne på Øvre Romerike. 

Dersom du ønsker å snakke med noen i ØRB, vær vennlig å ringe sentralbordet. 

For øyeblikkelig hjelp, ring 110

Noe du lurer på? Ring sentralbordet vårt på 478 84 300

Tilsyn i særskilte brannobjekter

For alle særskilte brannobjekter er det viktig at brannvesenet gjennom regelmessig tilsyn sikrer at eier tar ansvar og imøtekommer de krav som settes til brannsikkerheten.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 setter krav om utvelgelse og registrering av særskilte brannobjekter og om at kommunen skal føre tilsyn med disse. Registrering er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

Kategoriseringen av objektene i ulike grupper innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres tilsyn med og hvor ofte de skal følges opp.

Forskriften deler inn særskilte brannobjekter i følgende kategorier:

a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv

b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Det er viktig at brannvesenet oppretter god kommunikasjon med plan- og bygningsvesenet i kommunen slik at brannvesenet bl.a. blir meddelt når nye bygg, som antas å bli særskilte brannobjekter, blir tatt i bruk.


Publisert: 13.12.2017 10:51:16
Sist endret: 31.01.2023 12:14