Innhold

Kontakt Øvre Romerike brann og redning

Ved brann og ulykker, ring 110

Telefon:
Sentralbord ØRB: 478 84 300
Sentralbord Øst 110-sentral: 64913100

Åpningstider:
Forebyggende avdeling/administrasjon: mandag - fredag 08.00 - 15.30
Feieravdeling: 08.00 - 08.30 og 13.00 - 15.30

Post og e-post:
Post- og besøksadresse: Industrivegen 28, 2069 JESSHEIM
Fakturaadresse: Postboks 74, 2051 JESSHEIM
E-post: postmottak@orbrann.no
E
-post feieravdelingen: feier@orbrann.no

Informasjon til faktura:
Organisasjonsnummer: NO 987 615516 MVA
Kontonummer: 8601.41.92672


Publisert: 13.02.2018 18:25:03
Sist endret: 13.02.2018 18:25