Kontakt

Ring alltid brannvesenets nødnummer 1-1-0 ved brann og ulykker!

Presse

Pressehenvendelser og henvendelser utenfor arbeidstid, mer informasjon her.


Post- og besøksadresse

Øvre Romerike brann og redning IKS
Industrivegen 28
2069 JESSHEIM

E-post 

E-post: postmottak@orbrann.no

Postmottak for dokumenter, brev og henvendelser. 

Øst 110-sentral

ØRB utalarmeres fra Øst 110-sentral.no

Sentralbord tlf: 64 91 31 00
E-post: post@ost110.no

Fakturaadresse

Vi ønsker fakturaer tilsendt via EHF løsning, men hvis ikke det er mulig kan mail og ordinær post benyttes.

Øvre Romerike brann og redning IKS
Postboks 74
2051 JESSHEIM

Mailadresse: faktura@orbrann.no

Organisasjonsnummer: 987 615 516
Kontonummer: 3207.32.06072

Publisert: 13.02.2018 18:25:03
Sist endret: 21.06.2023 13:53

Headshot

Øvre Romerike brann og redning

Sentralbordet er betjent hverdager kl. 09.00 - 14.00

postmottak@orbrann.no