Innhold

Styremøter 

2023
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
13.02.23 Saksliste    
       
       
       

 

2022
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
 14.02.22 Saksliste  Protokoll

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2021

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2021

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter 2021

Sak 3 - Rebudsjettering av investering 2022

Sak 4 - Endret låneramme

Sak 5 - Revidert ROS-analyse

Sak 6 - Orienteringssaker

 28.03.22  Saksliste Protokoll (delvis signert)

Sak 8 - Status økonomi og drift

Sak 9 - Investeringsbudsjett 2023

Sak 10 - Høring om ny selskapsavtale for ØRB

Vedlegg 1 sak 10 - Avtalespeil Selskapsavtale ØRB 2022 v030322

Vedlegg 2 sak 10 - Saksframlegg Ny selskapsavtale for Øvre Romerike brann og redning IKS v030322

Sak 11 - Styreevaluering

Sak 12 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 12 - Referat AMU 14.02

04.04.22 Ekstraordinært Saksliste Protokoll  
09.05.22 Saksliste Protokoll

Sak 16 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 16 - Rapportering på virksomhetsplan 2022

Sak 17 - Budsjett 2023 - 2026 - foreløpige rammer

Sak 18 - Orienteringssaker

30.05.22
Ekstraordinært

Saksliste Protokoll  
20.06.22 Saksliste Protokoll

Sak 23 - Status økonomi og drift

Sak 24 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 1 sak 24 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 6 sak 24 - Betalingsregulativ 2023

Vedlegg 7 sak 24 - Forventningsbrev for IKS i Gardermoregionen 2022

Sak 25 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 25 - Referat fra AMU

05.09.22 Saksliste Protokoll

Sak 28 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 28 - Rapportering på virksomhetsplan 2022

Sak 29 - Forundersøkelse om risikobasert feiing og tilsyn i ØRB

Vedlegg sak 29 - Forundersøkelse om risikobasert feiing og tilsyn i ØRB

Sak 30 - Rapport fra Romerike revisjon - Eierskapskontroll - samfunnsansvar i interkommunale selskaper

Vedlegg sak 30 - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper

Sak 31 - Gjennomføring av styrets strategisamling høsten 2022

Sak 32 - Korrigering til Sak 16 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Sak 33 - Orienteringssaker

12.09.22
Ekstraordinært

Saksliste Protokoll

Sak 36 - Forundersøkelse om risikobasert feiing og tilsyn i ØRB

24.10.22 Saksliste Protokoll

Sak 38 - Status økonomi og drift

Sak 39 - Orienteringssaker

12.12.22 Saksliste Protokoll

Sak 48 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 48 - Rapportering på virksomhetsplan 2022

Sak 49 - Virksomhetsplan 2023

Vedlegg sak 49 - Virksomhetsplan 2023

Sak 51 - Møteplan 2023

Vedlegg sak 51 - Årshjul 2023

Sak 52 - Vedtak av detaljbudsjett 2023

Sak 53 - Orienteringssaker

                                                                      

 

2021
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
15.02.21             Saksliste 

Protokoll 

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2020  

Sak 3 - Rebudsjettering av investering

Sak 4 - Orientering om hendelsen i Gjerdrum

Sak 5 - Strategiske oppfølgingpunkter

Sak 6 - Orienteringssaker

Saksliste 15.2.21

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2020

Vedlegg 1 sak 6 - Referat fra AMU

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter 2020

22.03.21  Saksliste   Protokoll

Sak 8 - Brannstasjonsstruktur - presentasjon v Norconsult

Sak 9 - status økonomi og drift

 Sak 10 - Budsjett 2021 - Investering

Sak 11 - Strategiske oppfølgingspunkter

Sak 12 - Styreevaluering

Sak 13 - Orienteringssaker

10.05.21  Saksliste   Protokoll

 Sak 16 - status økonomi og drift

Sak 17 - Budsjett 2022 - 2025 - foreløpige rammer

Sak 18 - Orienteringssaker

Vedlegg til sak 16 - rapportering på virksomhetsplan 2021

21.06.21 Saksliste   Protokoll

 Sak 20 - Orientering fra Concreto - ny hovedbrannstasjon 

Sak 21 - Status økonomi og drift

Sak 23 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 23 - Presentasjon eiermøte 31.5.2021.pdf

Vedlegg 2 sak 23 - Tilbakemelding vedtak Gjerdrum kommune

Vedlegg 3 sak 23 - Referat AMU 2-21

Hovedvedlegg sak 22 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

06.09.21  Saksliste 

Protokoll 

 Sak 25- Orientering om KVU

Sak 26 - Status økonomi og drift

Sak 27 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 26 - Virksomhetsplan 2021

25.10.21 Saksliste  Protokoll

Sak 29 - Status økonomi og drift

Sak 30 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 30 - Referat AMU 13.9.21

08.11.21 Saksliste Protokoll  
22.11.21 Saksliste Protokoll

Sak 35 - Brannordning

Sak 36 - Konsepvalgtutredning ØRB Rapport

Vedlegg 1 sak 35 - Beredskapsanalyse

Vedlegg 1.1 sak 35 - Beredskapsanalyse - Tiltak

Vedlegg 1.2 sak 35 - Beredskapsanalyse - stasjonsstruktur og alternativ tomt stasjon 3

Vedlegg 2 sak 35 - Forebyggende analyse

Vedlegg 2.1 sak 35 - Forebyggendeanalyse - andre forhold som påvirker det forebyggende arbeidet

Vedlegg 2.2 sak 35 - Forebyggendeanalyse - analyse av tiltak

13.12.21 Saksliste  

 Sak 38 - Status økonomi og drift

Sak 39 - Vedtak av detaljbudsjett 2022

Sak 40 - Virksomhetsplan 2022

Sak 41 - Møteplan 2022

Sak 42 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 40 - Virksomhetsplan 2022

Vedlegg 2 sak 38 - Virksomhetsplan 202

Vedlegg 3 sak 41 - Møteplan 2022

Vedlegg 4 sak 42 - referat fra AMU

2020
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
12.02.20 Saksliste Signert protokoll

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2019

Sak 3 - Virksomhetsplan

Sak 4 - Møteplan 2020

Sak 5 - Styreevaluering

Sak 6 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter ØRB IKS 2019

Vedlegg 1 sak 6 - Øvingsanlegg

Vedlegg sak 3 - Virksomhetsplan

Signert årsmelding 2019

Signert regnskap og noter 2019

24.02.20   Protokoll

Sak 8 - Øvelsesanlegg ØRB

23.03.20

Saksliste Signert protokoll

 Sak 10 - Status økonomi og drift

Sak 11 - Budsjett 2021 - Investering

Sak 12 - Budsjett 2020 - Vedtak av detaljbudsjett

Sak 13 - Styreevaluering

Sak 14 - Orienteringssaker

Sak 15 - Rebudsjettering av investering

Vedlegg 1 sak 14 - Referat AMU 130220

28.04.20

Ekstraordinært møte

   Protokoll 

 

11.05.20

Saksliste  Protokoll

Sak 18 - Status økonomi og drift

Sak 19 – Budsjett 2021 – foreløpige rammer og investering

Sak 20 - Orienteringssaker

Sak 21 - Ny hovedbrannstasjon - tomtevalg

Vedlegg sak 18 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg 1 sak 20 - ROS-ØRB

Vedlegg 2 sak 20 - Org. kart ØRB 2020

Vedlegg 1 sak 21 - Fremtidig brannstasjonplassering i ØRB - Oppsummert

Vedlegg 2 sak 21 - Konsekvensvurdering lokalisering-av-ny-brannstasjon

Vedlegg 3 sak 21 - Notat_ny brannstasjon Jessheimområdet_J02

 

22.06.20  Saksliste Protokoll

Sak 23 - Status økonomi og drift

Sak 24 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 25 - Ny selskapsavtale

Sak 26 - Ny hovedbrannstasjon

Sak 27 - Styreevaluering

Sak 28 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 24 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 1 sak 28 - Org. kart ØRB 2020

Vedlegg 2 sak 24 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 2 sak 28 - Referat fra AMU 25.5.20

Vedlegg 3 sak 24 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 4 sak 24 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 5 sak 24 - Betalingsregulativ 2021

07.09.20  Saksliste Protokoll

 Sak 30 - Status økonomi og drift

Sak 31 - ny selskapsavtale

Sak 32 - Opprettelse av klageorgan

Sak 33 - Klage på vedtak – salg av fyrverkeri

Sak 34 - Klage på vedtak – salg av fyrverkeri

Sak 36 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 30 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg sak 32 - notat om klageorgan i andre IKS og brannvesen - 2020

28.10.20 Saksliste  Protokoll

 Sak 39 - Status økonomi og drift

Sak 40 - Ny selskapsavtale

Sak 41 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 41 - Referat AMU 21.9.20

07.12.20 Saksliste   Protokoll

Sak 43 - Status økonomi og drift

Sak 44 - Nes brannstasjon

Sak 45 - Detaljbudsjett 2021

Sak 46 - Virksomhetsplan 2021

Sak 47 - Møteplan 2021

Sak 48 - Orienteringssaker.

Sak 49 - Rebudsjettering av investering 2021

Vedlegg 1 sak 43 - rapportering på virksomhetsplan 2020

 Vedlegg 1 sak 46 - virksomhetsplan 2021.pdf

Vedlegg 1 sak 47 - Årshjul 2021 styre og representantskap

 

 

Representantskap

2023
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter

13.03.23

Ekstraordinært møte

Saksliste  

Sak 3 - Status fremdrift brannstasjoner

Sak 4 - Orientering fra møter i Øst 110-sentral

Vedlegg 1 sak 4 - 2022 12 12 - Representantskapsmøte - protokoll - signert

Vedlegg 2 sak 4 - 2022 12 19 - styremøte - protokoll - signert

       
       
       

 

2022
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
02.02.22 Saksliste Protokoll

Sak 3 - Brannordning - dokumentasjon av ØRB IKS

Sak 4 - KVU ny hovedbrannstasjon Jessheim

Vedlegg 1 sak 3 - Brannordning (utskriftsvennlig)

Vedlegg 2 sak 3 - Beredskapsanalyse

Vedlegg 3 sak 3 - Forebyggende analyse

Vedlegg 3.1 sak 3 - Forebyggendeanalyse - andre forhold som påvirker det forebyggende arbeidet

Vedlegg 3.2 sak 3 - Forebyggendeanalyse - analyse av tiltak

Vedlegg 4 sak 3 Fremtidig stasjonsstruktur og organisering av brannvesenet

Vedlegg  5 sak 4 - Konsepvalgtutredning ØRB Rapport
 25.04.22 Saksliste Protokoll 

Sak 8 - Årsregnskap og årsmelding 2021

Vedlegg 1 sak 8 - Signert årsmelding 14.2.22

Vedlegg 2 sak 8 - Signert årsregnskap 14.2.22

Vedlegg 3 sak 8 - Uavhengig revisors beretning for årsregnskapet 2021 - Øvre Romerike brann og redning IKS

Sak 9 - Rebudsjettering investering 2022

Sak 10 - Endret låneramme

Sak 11 - Revidert ROS-analyse

Vedlegg sak 11 - ØRB ROS 2021

Sak 12 - Valg

 26.09.22 Saksliste Protokoll

Sak 16 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Korrigering til Sak 16 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 1 sak 16 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 2 sak 16 - Økonomisk oversikt drift ØRB - planperiode 2023-2026

Vedlegg 3 sak 16 - Økonomisk oversikt drift BRANN ansvar 00-17 - planperiode 2023-2026

Vedlegg 4 sak 16 - Økonomisk oversikt drift FEIER ansvar 20 - planperiode 2023-2026

Vedlegg 5 sak 16 - Økonomisk oversikt INVESTERING planperiode 2023-2026

Vedlegg 6 sak 16 - Betalingsregulativ 2023

Sak 17 - Møteplan 2023

 06.12.22 Saksliste Protokoll

Sak 22 - Rapport fra Romerike revisjon - Eierskapskontroll - samfunnsansvar i interkommunale selskaper

Vedlegg sak 22 - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper ferdig rapport

Sak 23 - Valg til styret

Sak 24 - Øst 110 - møte i representantskapet 12.12.22

Vedlegg sak 24 - Representantskapsmøte Øst 110-sentral 12.12.22

       
       
       
       
                                                                      
2021
Dato Saksliste Protokoll            Saksdokumenter                                                                           
27.01.21 Saksliste 

Protokoll

Sak 3 - Rebudsjettering av investering 2021
26.04.21  Saksliste  Godkjent - protokoll 

 Sak 6 - Årsregnskap og årsmelding 2020

Sak 7 - Rebudsjettering av investering

Sak 8 - Valg

Vedlegg 1 sak 6 - Årsmelding 2020

Vedlegg 2 sak 6 - Regnskap og noter 2020

Vedlegg 1 sak 8 - Valgkomiteens instilling

 

Vedlegg 4 sak 6 - GODKJENT protokoll fra styremøtet 15.2.2

27.09.21  Saksliste  Protokoll 

Sak 12 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Sak 13 - Status ny selskapsavtale

Sak 14 - Møteplan 2022

Sak 15 - Orientering om drift, økonomi, brannstasjoner og brannordning

Vedlegg 1 sak 12 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Vedlegg 2 sak 12 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 3 sak 12 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 4 sak 12 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 5 sak 12 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 6 sak 12 - Betalingsregulativ 2022

 

29.11.21 Saksliste Protokoll

Sak 17 - Valg av leder og nestleder i representantskapet

Sak 19 - Valg av revisjon

Sak 22 - Bemanningsutfordring i Nes

 

       
 2020
Dato Saksliste Protokoll  

Saksdokumenter

27.04.20  Saksliste

Protokoll 

Signert tilleggsprotokoll 

 Sak 3 - Årsregnskap og årsmelding 2019

Sak 4 - Rebudsjettering av investering

Sak 5 - Høyderedskap ØRB

Sak 6 - Valg

Vedlegg 1 sak 3 - signert årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 3 - signert regnskap og noter 2019

Vedlegg 3 sak 3 - Revisors beretning 2019 Øvre Romerike brann og redning IKS - signert29

 24.09.20 Saksliste 

Protokoll

 Hovedvedlegg sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 10 - Orientering om status økonomi og drift

Sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 12 - Ny hovedbrannstasjon - beredskapssenter

Sak 13 - Ny selskapsavtale

Sak 14 - Møteplan 2021

Sak 15 - Revidert selskapsavtale Øst 110-sentral

Vedlegg 1 sak 11 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 2 sak 11 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 3 sak 11 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 4 sak 11 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 5 sak 11 - Betalingsregulativ

Tillegg til sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Vedlegg 2 sak 15 - Forslag til ny selskapsavtale Øst 110-sentral

Vedlegg1 sak 15 - Revidert selskapsavtale Øst 110-sentral

 23.11.20 Saksliste

Protokoll

Sak 19 - Ny selskapsavtale

Sak 20 - Opprettelse av særskilt klageorgan

Sak 21 - klage på vedtak - salg av fyrverkeri 2020 - Deli de Luca - Esso Jessheim - Hoffmann AS

Sak 22 - klage på vedtak - salg av fyrverkeri 2020 - Hurdal treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom

Sak 23 - Saker til Representantskapet Øst 110

Vedlegg sak 20 - notat om klageorgan i andre IKS og brannvesen - 2020

Vedlegg sak 23 - Øst 110 - Representantskapsmøte - innkalling

 

       
       

 

Eiermøte

2022
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
30.05.22   Referat  

 

2021
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
31.05.21    Referat   

 

2020
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
25.05.20  
Referat  

2019
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
27.05.19  Saksliste Referat  

Publisert: 12.03.2018 13:36:58
Sist endret: 31.01.2023 12:14