Innhold

Styremøter

2020
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
12.02.20 Saksliste Signert protokoll

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2019

Sak 3 - Virksomhetsplan

Sak 4 - Møteplan 2020

Sak 5 - Styreevaluering

Sak 6 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter ØRB IKS 2019

Vedlegg 1 sak 6 - Øvingsanlegg

Vedlegg sak 3 - Virksomhetsplan

Signert årsmelding 2019

Signert regnskap og noter 2019

24.02.20   Protokoll

Sak 8 - Øvelsesanlegg ØRB

23.03.20

Saksliste Protoll

 Sak 10 - Status økonomi og drift

Sak 11 - Budsjett 2021 - Investering

Sak 12 - Budsjett 2020 - Vedtak av detaljbudsjett

Sak 13 - Styreevaluering

Sak 14 - Orienteringssaker

Sak 15 - Rebudsjettering av investering

Vedlegg 1 sak 14 - Referat AMU 130220

 

28.04.20

Ekstraordinært møte

   Protokoll 

 

11.05.20

Saksliste  Protokoll

Sak 18 - Status økonomi og drift

Sak 19 – Budsjett 2021 – foreløpige rammer og investering

Sak 20 - Orienteringssaker

Sak 21 - Ny hovedbrannstasjon - tomtevalg

Vedlegg sak 18 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg 1 sak 20 - ROS-ØRB

Vedlegg 2 sak 20 - Org. kart ØRB 2020

Vedlegg 1 sak 21 - Fremtidig brannstasjonplassering i ØRB - Oppsummert

Vedlegg 2 sak 21 - Konsekvensvurdering lokalisering-av-ny-brannstasjon

Vedlegg 3 sak 21 - Notat_ny brannstasjon Jessheimområdet_J02

 

22.06.20  Saksliste Protokoll

Sak 23 - Status økonomi og drift

Sak 24 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 25 - Ny selskapsavtale

Sak 26 - Ny hovedbrannstasjon

Sak 27 - Styreevaluering

Sak 28 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 24 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 1 sak 28 - Org. kart ØRB 2020

Vedlegg 2 sak 24 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 2 sak 28 - Referat fra AMU 25.5.20

Vedlegg 3 sak 24 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 4 sak 24 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 5 sak 24 - Betalingsregulativ 2021

07.09.20      
26.10.20      
07.12.20      

 

2019
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
 13.02.19 Saksliste

Protokoll

Signert årsmelding

Signert årsregnskap

 

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2018

Sak 3 - Styreevaluering

Sak 4 - Lederevaluering

Sak 5 - Orientering fra AMU

Sak 7 - Eventuelt - revidert eierstrategi ØRB

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2018

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter ØRB IKS 2018

Vedlegg sak 5 - Referat AMU

Vedlegg 1 sak 6 - Tilbakemelding fra tilsynet

Vedlegg sak 7 - Arbeidstilsynet Hovedbrev

Vedlegg sak 7 - Arbeidstilsynet vedlegg rapport

Vedlegg sak 7 - Eierstrategi - ØRB

Vedlegg sak 7 - Gjeldende Eierstrategi fra 2014

 27.03.19 Saksliste Signert protokoll

Sak 4 - Lederevaluering og valg av ekstern bistand

Sak 9 - Status økonomi og drift

Sak 10 - Budsjett 2020 - Investering

Sak 11 - Endring av betalingsregulativ

Sak 12 - Orientering fra AMU

Vedlegg sak 11 - Betalingsregulativ 2019

Vedlegg sak 12 - Referat AMU 190219

 

 13.05.19 Saksliste

Protokoll

Signert årsmelding

Signert årsregnskap

Sak 16 - Status økonomi og drift

Sak 17 - Orientering fra Representantskapet

Sak 18 - Årsregnskap og årsmelding 2018 - korrigering iht vedtak

Sak 19 - Budsjettjustering investeringer 2019

Sak 20 - Budsjett 2020 - foreløpige rammer og investering

Sak 21 - Budsjett 2019 - Vedtak av detaljbudsjett

Sak 22 - Orientering fra AMU

Sak 23 - Orientering om nytt HMS-system

Vedlegg 1 sak 18 - ÅRSMELDLING 2018

Vedlegg 2 sak 18 - Regnskap og noter 2018

Vedlegg sak 16 - Virksomhetsplan ØRB 2019 status

Vedlegg sak 17 - Protokoll Representantskapsmøte

Vedlegg sak 22 - Referat AMU

 

 17.06.19  Saksliste   Signert protokoll 

Sak 26 - Status økonomi og drift

Sak 27 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Sak 28 - Orientering fra AMU

Sak 29 - Tiltaksplan feiertjenesten

Hovedvedlegg sak 27 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Vedlegg 1 sak 27 - Administrasjonens forslag BRANN

Vedlegg 2 sak 27 - Administrasjonens forslag FEIER

Vedlegg 3 sak 27 - Administrasjonens forslag ØRB

Vedlegg 4 sak 27 - Administrasjonens forslag INVESTERING

Vedlegg 5 sak 27 - Betalingsregulativ 2020

Vedlegg sak 28 - Referat AMU

 10.09.19 Saksliste Protokoll

 Sak 32 - Status økonomi og drift

Sak 33 - Virksomhetsgjennomgang av Norconsult

Sak 34 - Dagkasernering i Nes

Sak 35 - Oppgradering av Jessheim Brannstasjon

Vedlegg sak 32 - Virksomhetsplan ØRB 2019 status 31.07.19

Vedlegg sak 33 - Oppgavegjennomgang Norconsult 2019

 

 21.10.19 Saksliste Protokoll

Sak 39 - Status økonomi og drift

Sak 40 - Orienteringssaker

Sak 41 - Tilleggsmomenter til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Sak 43 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 2019 - Deli de Luca Esso Jessheim - Hoffmann AS

Sak 44 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 2019 - Dekkmestern Eidsvoll Verk AS

Vedlegg 1 sak 40 - protokoll representantskap

Vedlegg 2 sak - referat AMU

 

28.10.19   Protokoll  
25.11.19   Protokoll  
 09.12.19 Saksliste Protokoll

Sak 49 - Status økonomi og drift

Sak 50 - Virksomhetsplan 2020

Sak 51 - Møteplan 2020

Sak 52 - Budsjett 2020 - detaljbudsjett

Sak 54 - Orientering fra AMU

Vedlegg sak 49 - Virksomhetsplan ØRB 2019- Status

Vedlegg sak 50 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg sak 51 - Årshjul 2020

 

 

2018
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
14.02.18 Saksliste Protokoll

Sak 2 - Signert Regnskap og Noter 2017

Sak 2 - Signert Årsmelding 2017

Sak 3 - Virksomhetsplan

Sak 4 - Møteplan 2018

Sak 5 - Orientering fra AMU

Vedlegg sak 3 - Virksomhetsplan ØRB 2018

Vedlegg sak 4 - Årshjul 2018

Vedlegg sak 5 - Referat AMU 250118

19.03.18 Saksliste Protokoll

Sak 8 - Status økonomi og drift

Sak 10 - Rebudsjettering av investering

Sak 11 - Orientering om status brannstasjoner etter tilsyn

Sak 12 - Orientering fra AMU

Sak 13 - Utredning felles brannvesen

Vedlegg sak 12 - Referat AMU 120218

Vedlegg sak 13 - Felles brannvesen videre prosess

 

07.05.18 Saksliste Protokoll

Sak 15 - Status økonomi og drift

Sak 16 - Budsjett 2019 - Investering

Sak 17 - Driftsbudsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Sak 18 - Budsjettsstyreseminar – oppfølging av innspillføringer

Vedlegg sak 15 - Status virksomhetsplan

 

18.06.18 Saksliste Protokoll

Sak 18 - Budsjettsstyreseminar 

Sak 21 - Status økonomi og drift

Sak 22 - Høyderedskap i ØRB

Sak 23 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Sak 24 - Orientering om prosess i feiervesenet

Sak 25 - Orientering fra AMU

Hovedvedlegg sak 23 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

Vedlegg 1 sak 23 - Administrasjonens forslag drift BRANN

Vedlegg 2 sak 23 - Administrasjonens forslag drift FEIER 

Vedlegg 3 sak 23 - Administrasjonens forslag INVESTERING

Vedlegg 4 sak 23 - Betalingsregulativ

Vedlegg sak 22 - Høyderedskap

Vedlegg sak 25 - Referat AMU

 

28.06.18   Protokoll ekstraordinært 

Hovedvedlegg sak 23 

Vedlegg 1 sak 23

Vedlegg 2 sak 23

Vedlegg 3 sak 23

Vedlegg 4 sak 23

04.09.18 Saksliste  Protokoll

Sak 28 - Status økonomi og drift

Sak 29 - Lederevaluering

Sak 30 - Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag

Sak 31 - Fyrverkerisalg 2019

Sak 32 - Organisasjonsplan

Sak 33 - Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Vedlegg 1 sak 33 - Tilsyn

Vedlegg 2 sak 33 - Svar til Arbeidstilsynet 200818

Vedlegg sak 28 - Status virksomhetsplan pr 31.7.18

Vedlegg sak 29 - Ledervurdering - kriterier og metoder

Vedlegg sak 32 - Org. plan 22.08.18

Vedlegg sak 34 - Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Eidsvoll

15.10.18  Saksliste  Protokoll 

Sak 36 - Status økonomi og drift

Sak 37 - Orienteringssaker

Sak 38 - Orientering fra AMU

Sak 39 - Klage på vedtak fyrverkerisøknad

Vedlegg 1 sak 37 - Tilsynsrapport med varsel om pålegg og krav om opplysninger

Vedlegg 2 sak 37 - rapport forhandlingsutvalget

Vedlegg sak 38 - Referat AMU 18.09.18

Vedlegg sak 39 - klagesak fyrverkeri

10.12.18  Saksliste  Signert protokoll

Sak 42 - Status økonomi og drift

Sak 43 - Bestillinger - føringer fra Representantskapet

Sak 44 - Budsjett 2019 - Vedtak av detaljbudsjett

Sak 45 - Overordnet ROS-analyse

Sak 46 - Møteplan 2019

Sak 47 - Virksomhetsplan 2019

Sak 48 - Orientering fra AMU

Sak 49 - Orientering om tilbakemelding fra Arbeidstilsynet

Saksliste 10.12.18

Vedlegg 1 sak 45 - Mandat ROS

Vedlegg 2 sak 45 - Overordnet risikoanalyse - flytskjema

Vedlegg sak 42 - Status virksomhetsplan pr 30.11.18

Vedlegg sak 43 - Signert protokoll 19.11.18

Vedlegg sak 46 - Årshjul 2019

Vedlegg sak 48 - Referat AMU 24.10.18

Vedlegg sak 49 - Arbeidstilsynet - oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg mottatt 21.11.18

 

Representantskap

2020
Dato Saksliste Protokoll  

Saksdokumenter

27.04.20  Saksliste

Protokoll 

Signert tilleggsprotokoll 

 Sak 3 - Årsregnskap og årsmelding 2019

Sak 4 - Rebudsjettering av investering

Sak 5 - Høyderedskap ØRB

Sak 6 - Valg

Vedlegg 1 sak 3 - signert årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 3 - signert regnskap og noter 2019

Vedlegg 3 sak 3 - Revisors beretning 2019 Øvre Romerike brann og redning IKS - signert29

 21.09.20  Saksliste   

 Hovedvedlegg sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 10 - Orientering om status økonomi og drift

Sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 12 - Ny hovedbrannstasjon - beredskapssenter

Sak 13 - Ny selskapsavtale

Sak 14 - Møteplan 2021

Vedlegg 1 sak 11 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 2 sak 11 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 3 sak 11 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 4 sak 11 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 5 sak 11 - Betalingsregulativ

       
       
       

 

 

2019
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
29.04.19  Saksliste Signert protokoll

Sak 3 - Årsregnskap og årsmelding 2018

Sak 4 - Endring av betalingsregulativ

Sak 5 - Valg

Vedlegg 1 sak 3 - Signert årsmelding 2018

Vedlegg 2 sak 3 - Signert årsregnskap 2018 med noter

Vedlegg 3.1 sak 3 - Revisjonsberetning 2018

Vedlegg 3.2 sak 3 - Revisjonsbrev 8

Vedlegg 3.3 sak 3 - Revisjonsnotat årsregnskapet

Vedlegg sak 4 - Betalingsregulativ 2019

 

 

27.05.19 Saksliste Signert protokoll

Sak 9 - Årsregnskap og årsmelding 2018 - korrigering iht vedtak

Sak 10 - Budsjettjustering investeringer 2019

Sak 11 - Møteplan 2019

Vedlegg 1 sak 9 - Signert årsmelding

Vedlegg 2 sak 9 - Signert årsregnskap

Vedlegg 3 sak - Ny revisjonsberetning
17.09.19 Saksliste Signert protokoll

 Hovedvedlegg sak 15 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Sak 15 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2023

Sak 16 - Virksomhetsgjennomgang

Sak 17 - Ny brannstasjon

Sak 18 - Beredskapsavtale med NRBR

Sak 19 - Dagkasernering i Nes

Sak 20 - Møteplan 2020

Sak 21 - Oppgradering av Jessheim Brannstasjon

Vedlegg 1 sak 15 - Økonomisk oversikt drift BRANN 2020 - 2023

Vedlegg 2 sak 15 - Økonomisk oversikt drift FEIER 2020 - 2023

Vedlegg 3 sak 15 - Økonomisk oversikt drift ØRB 2020 - 2023

Vedlegg 4 sak 15 - Økonomisk oversikt INVESTERING 2020 - 2023

Vedlegg 5 sak 15 - Betalingsregulativ 2020

Vedlegg sak 16 - Oppgavegjennomgang ØRB 2019

Vedlegg sak 17 - Konsekvensvurdering - lokalisering av ny brannstasjon

 

 

03.12.19 Saksliste Signert protokoll

Brev til eierkommunene

Sak 25 - Tillegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Sak 26 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 2019

Sak 27 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 2019

Vedlegg 1 sak 28 - 19.10.17 - representantskapsmøte - protokoll

Vedlegg sak 26 og 27 - Godkjent styreprotokoll 25.11.19

 

2018
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
23.04.18  Saksliste  Protokoll

Sak 3 - Årsregnskap og årsmelding 2017

Sak 4 - Rebudsjettering av investering

Sak 5 - Valg

Sak 6 - Utredning felles brannvesen

Sak 7 - Gebyrmodell for feiing og tilsyn

Vedlegg sak 3/1 - Signert Årsmelding 2017

Vedlegg sak 3/2 - Signert Regnskap og Noter 2017

Vedlegg sak 3/3 - Signert revisjonsberetning 2017

Vedlegg sak 6 - Sluttrapport Brannsamarbeid Romerike

 

19.11.18  Saksliste  Protokoll

Sak 12 - ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Sak 13 - Klage på vedtak fyrverkerisøknad

Sak 14 - Felles brannvesen Romerike

Sak 15 - Møteplan 2019

Vedlegg 1 sak 12 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Vedlegg 1.2 sak 12 - Administrasjonens forslag drift FEIER 2019 - 2022

Vedlegg 1.3 sak 12 - Administrasjonens forslag INVESTERING 2019 - 2022

Vedlegg 1.4 sak 12 - Betalingsregulativ 2019

Vedlegg 2 sak 12 - Utredning, behovet for høydeberedskap på Øvre Romerike

Vedlegg sak 13 - klagesak fyrverkeri

 

2017
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
04.04.17 Saksliste Protokoll 

Sak 3 - Vurdering - budsjett 2017 og bemanning Eidsvoll

Sak 4 - Oppfølging Eierskapskontroll ØRB IKS

Vedlegg 1 Sak 4 - Epost fra Representantskapets leder

Vedlegg 2 Sak 4 - Saksprotokoll KOM Eierskapskontroll

 

24.04.17 Saksliste Protokoll

Sak 7 - Årsregnskap og årsmelding 2016

Sak 8 - Valg

Vedlegg 1 sak 7 - Signert årsmelding 2016

Vedlegg 2 sak 7 - Signert regnskap og noter 2016

Vedlegg 3 sak 7 - Revisjonsberetning 2016 ØRB - IKS

Vedlegg 4 sak 7 - Revisjonsbrev 7

 

16.06.17   Protokoll

 

20.11.17 Saksliste Protokoll

Sak 15 - Orientering om status økonomi og drift

Sak 16 - ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Sak 17 - Valg

Sak 18 - Styreevaluering

Sak 19 - Møteplan 2018

Hovedvedlegg sak 16 - Årsbudsjett og økonomiplan

Vedlegg sak 16 - Administrasjonens forslag drift brann

Vedlegg sak 16 - Administrasjonens forslag drift feier

Vedlegg sak 16 - Administrasjonens forslag investering

Vedlegg sak 16 - Betalingsregulativ 2018

 

Eiermøte

2019
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
27.05.19  Saksliste Referat  

 

2018
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
28.05.18 Saksliste   Referat

Eiermøtet

Feiertjenesten

Høyderedskap

PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET

Vedlegg 1 sak 12 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan


Publisert: 12.03.2018 13:36:58
Sist endret: 14.08.2020 13:28