Innhold

Styremøter

2021
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
15.02.21              Saksliste        Protokoll           

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2020  

Sak 3 - Rebudsjettering av investering

Sak 4 - Orientering om hendelsen i Gjerdrum

Sak 5 - Strategiske oppfølgingpunkter

Sak 6 - Orienteringssaker

Saksliste 15.2.21

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2020

Vedlegg 1 sak 6 - Referat fra AMU

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter 2020

22.03.21  Saksliste   Protokoll

Sak 8 - Brannstasjonsstruktur - presentasjon v Norconsult

Sak 9 - status økonomi og drift

 Sak 10 - Budsjett 2021 - Investering

Sak 11 - Strategiske oppfølgingspunkter

Sak 12 - Styreevaluering

Sak 13 - Orienteringssaker

10.05.21  Saksliste   Protokoll

 Sak 16 - status økonomi og drift

Sak 17 - Budsjett 2022 - 2025 - foreløpige rammer

Sak 18 - Orienteringssaker

Vedlegg til sak 16 - rapportering på virksomhetsplan 2021

21.06.21 Saksliste    GODKJENT PROTOKOLL

 Sak 20 - Orientering fra Concreto - ny hovedbrannstasjon 

Sak 21 - Status økonomi og drift

Sak 23 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 23 - Presentasjon eiermøte 31.5.2021.pdf

Vedlegg 2 sak 23 - Tilbakemelding vedtak Gjerdrum kommune

Vedlegg 3 sak 23 - Referat AMU 2-21

Hovedvedlegg sak 22 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

06.09.21  Saksliste   

 Sak 25- Orientering om KVU

Sak 26 - Status økonomi og drift

Sak 27 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 26 - Virksomhetsplan 2021

25.10.21      
13.12.21      
2020
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
12.02.20 Saksliste Signert protokoll

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2019

Sak 3 - Virksomhetsplan

Sak 4 - Møteplan 2020

Sak 5 - Styreevaluering

Sak 6 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter ØRB IKS 2019

Vedlegg 1 sak 6 - Øvingsanlegg

Vedlegg sak 3 - Virksomhetsplan

Signert årsmelding 2019

Signert regnskap og noter 2019

24.02.20   Protokoll

Sak 8 - Øvelsesanlegg ØRB

23.03.20

Saksliste Signert protokoll

 Sak 10 - Status økonomi og drift

Sak 11 - Budsjett 2021 - Investering

Sak 12 - Budsjett 2020 - Vedtak av detaljbudsjett

Sak 13 - Styreevaluering

Sak 14 - Orienteringssaker

Sak 15 - Rebudsjettering av investering

Vedlegg 1 sak 14 - Referat AMU 130220

28.04.20

Ekstraordinært møte

   Protokoll 

 

11.05.20

Saksliste  Protokoll

Sak 18 - Status økonomi og drift

Sak 19 – Budsjett 2021 – foreløpige rammer og investering

Sak 20 - Orienteringssaker

Sak 21 - Ny hovedbrannstasjon - tomtevalg

Vedlegg sak 18 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg 1 sak 20 - ROS-ØRB

Vedlegg 2 sak 20 - Org. kart ØRB 2020

Vedlegg 1 sak 21 - Fremtidig brannstasjonplassering i ØRB - Oppsummert

Vedlegg 2 sak 21 - Konsekvensvurdering lokalisering-av-ny-brannstasjon

Vedlegg 3 sak 21 - Notat_ny brannstasjon Jessheimområdet_J02

 

22.06.20  Saksliste Protokoll

Sak 23 - Status økonomi og drift

Sak 24 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 25 - Ny selskapsavtale

Sak 26 - Ny hovedbrannstasjon

Sak 27 - Styreevaluering

Sak 28 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 24 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 1 sak 28 - Org. kart ØRB 2020

Vedlegg 2 sak 24 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 2 sak 28 - Referat fra AMU 25.5.20

Vedlegg 3 sak 24 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 4 sak 24 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 5 sak 24 - Betalingsregulativ 2021

07.09.20  Saksliste Protokoll

 Sak 30 - Status økonomi og drift

Sak 31 - ny selskapsavtale

Sak 32 - Opprettelse av klageorgan

Sak 33 - Klage på vedtak – salg av fyrverkeri

Sak 34 - Klage på vedtak – salg av fyrverkeri

Sak 36 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 30 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg sak 32 - notat om klageorgan i andre IKS og brannvesen - 2020

28.10.20 Saksliste  Protokoll

 Sak 39 - Status økonomi og drift

Sak 40 - Ny selskapsavtale

Sak 41 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 41 - Referat AMU 21.9.20

07.12.20 Saksliste   Protokoll

Sak 43 - Status økonomi og drift

Sak 44 - Nes brannstasjon

Sak 45 - Detaljbudsjett 2021

Sak 46 - Virksomhetsplan 2021

Sak 47 - Møteplan 2021

Sak 48 - Orienteringssaker.

Sak 49 - Rebudsjettering av investering 2021

Vedlegg 1 sak 43 - rapportering på virksomhetsplan 2020

 Vedlegg 1 sak 46 - virksomhetsplan 2021.pdf

Vedlegg 1 sak 47 - Årshjul 2021 styre og representantskap

 

2019
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
 13.02.19 Saksliste

Protokoll

Signert årsmelding

Signert årsregnskap

 

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2018

Sak 3 - Styreevaluering

Sak 4 - Lederevaluering

Sak 5 - Orientering fra AMU

Sak 7 - Eventuelt - revidert eierstrategi ØRB

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2018

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter ØRB IKS 2018

Vedlegg sak 5 - Referat AMU

Vedlegg 1 sak 6 - Tilbakemelding fra tilsynet

Vedlegg sak 7 - Arbeidstilsynet Hovedbrev

Vedlegg sak 7 - Arbeidstilsynet vedlegg rapport

Vedlegg sak 7 - Eierstrategi - ØRB

Vedlegg sak 7 - Gjeldende Eierstrategi fra 2014

 27.03.19 Saksliste Signert protokoll

Sak 4 - Lederevaluering og valg av ekstern bistand

Sak 9 - Status økonomi og drift

Sak 10 - Budsjett 2020 - Investering

Sak 11 - Endring av betalingsregulativ

Sak 12 - Orientering fra AMU

Vedlegg sak 11 - Betalingsregulativ 2019

Vedlegg sak 12 - Referat AMU 190219

 

 13.05.19 Saksliste

Protokoll

Signert årsmelding

Signert årsregnskap

Sak 16 - Status økonomi og drift

Sak 17 - Orientering fra Representantskapet

Sak 18 - Årsregnskap og årsmelding 2018 - korrigering iht vedtak

Sak 19 - Budsjettjustering investeringer 2019

Sak 20 - Budsjett 2020 - foreløpige rammer og investering

Sak 21 - Budsjett 2019 - Vedtak av detaljbudsjett

Sak 22 - Orientering fra AMU

Sak 23 - Orientering om nytt HMS-system

Vedlegg 1 sak 18 - ÅRSMELDLING 2018

Vedlegg 2 sak 18 - Regnskap og noter 2018

Vedlegg sak 16 - Virksomhetsplan ØRB 2019 status

Vedlegg sak 17 - Protokoll Representantskapsmøte

Vedlegg sak 22 - Referat AMU

 

 17.06.19  Saksliste   Signert protokoll 

Sak 26 - Status økonomi og drift

Sak 27 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Sak 28 - Orientering fra AMU

Sak 29 - Tiltaksplan feiertjenesten

Hovedvedlegg sak 27 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Vedlegg 1 sak 27 - Administrasjonens forslag BRANN

Vedlegg 2 sak 27 - Administrasjonens forslag FEIER

Vedlegg 3 sak 27 - Administrasjonens forslag ØRB

Vedlegg 4 sak 27 - Administrasjonens forslag INVESTERING

Vedlegg 5 sak 27 - Betalingsregulativ 2020

Vedlegg sak 28 - Referat AMU

 10.09.19 Saksliste Protokoll

 Sak 32 - Status økonomi og drift

Sak 33 - Virksomhetsgjennomgang av Norconsult

Sak 34 - Dagkasernering i Nes

Sak 35 - Oppgradering av Jessheim Brannstasjon

Vedlegg sak 32 - Virksomhetsplan ØRB 2019 status 31.07.19

Vedlegg sak 33 - Oppgavegjennomgang Norconsult 2019

 

 21.10.19 Saksliste Protokoll

Sak 39 - Status økonomi og drift

Sak 40 - Orienteringssaker

Sak 41 - Tilleggsmomenter til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Sak 43 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 2019 - Deli de Luca Esso Jessheim - Hoffmann AS

Sak 44 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 2019 - Dekkmestern Eidsvoll Verk AS

Vedlegg 1 sak 40 - protokoll representantskap

Vedlegg 2 sak - referat AMU

 

28.10.19  

Protokoll

 

 
25.11.19   Protokoll  
 09.12.19 Saksliste Protokoll

Sak 49 - Status økonomi og drift

Sak 50 - Virksomhetsplan 2020

Sak 51 - Møteplan 2020

Sak 52 - Budsjett 2020 - detaljbudsjett

Sak 54 - Orientering fra AMU

Vedlegg sak 49 - Virksomhetsplan ØRB 2019- Status

Vedlegg sak 50 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg sak 51 - Årshjul 2020

 

 

2018
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
14.02.18 Saksliste Protokoll

Sak 2 - Signert Regnskap og Noter 2017

Sak 2 - Signert Årsmelding 2017

Sak 3 - Virksomhetsplan

Sak 4 - Møteplan 2018

Sak 5 - Orientering fra AMU

Vedlegg sak 3 - Virksomhetsplan ØRB 2018

Vedlegg sak 4 - Årshjul 2018

Vedlegg sak 5 - Referat AMU 250118

19.03.18 Saksliste Protokoll

Sak 8 - Status økonomi og drift

Sak 10 - Rebudsjettering av investering

Sak 11 - Orientering om status brannstasjoner etter tilsyn

Sak 12 - Orientering fra AMU

Sak 13 - Utredning felles brannvesen

Vedlegg sak 12 - Referat AMU 120218

Vedlegg sak 13 - Felles brannvesen videre prosess

 

07.05.18 Saksliste Protokoll

Sak 15 - Status økonomi og drift

Sak 16 - Budsjett 2019 - Investering

Sak 17 - Driftsbudsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Sak 18 - Budsjettsstyreseminar – oppfølging av innspillføringer

Vedlegg sak 15 - Status virksomhetsplan

 

18.06.18 Saksliste Protokoll

Sak 18 - Budsjettsstyreseminar 

Sak 21 - Status økonomi og drift

Sak 22 - Høyderedskap i ØRB

Sak 23 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Sak 24 - Orientering om prosess i feiervesenet

Sak 25 - Orientering fra AMU

Hovedvedlegg sak 23 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

Vedlegg 1 sak 23 - Administrasjonens forslag drift BRANN

Vedlegg 2 sak 23 - Administrasjonens forslag drift FEIER 

Vedlegg 3 sak 23 - Administrasjonens forslag INVESTERING

Vedlegg 4 sak 23 - Betalingsregulativ

Vedlegg sak 22 - Høyderedskap

Vedlegg sak 25 - Referat AMU

 

28.06.18   Protokoll ekstraordinært 

Hovedvedlegg sak 23 

Vedlegg 1 sak 23

Vedlegg 2 sak 23

Vedlegg 3 sak 23

Vedlegg 4 sak 23

04.09.18 Saksliste  Protokoll

Sak 28 - Status økonomi og drift

Sak 29 - Lederevaluering

Sak 30 - Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag

Sak 31 - Fyrverkerisalg 2019

Sak 32 - Organisasjonsplan

Sak 33 - Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Vedlegg 1 sak 33 - Tilsyn

Vedlegg 2 sak 33 - Svar til Arbeidstilsynet 200818

Vedlegg sak 28 - Status virksomhetsplan pr 31.7.18

Vedlegg sak 29 - Ledervurdering - kriterier og metoder

Vedlegg sak 32 - Org. plan 22.08.18

Vedlegg sak 34 - Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Eidsvoll

15.10.18  Saksliste  Protokoll 

Sak 36 - Status økonomi og drift

Sak 37 - Orienteringssaker

Sak 38 - Orientering fra AMU

Sak 39 - Klage på vedtak fyrverkerisøknad

Vedlegg 1 sak 37 - Tilsynsrapport med varsel om pålegg og krav om opplysninger

Vedlegg 2 sak 37 - rapport forhandlingsutvalget

Vedlegg sak 38 - Referat AMU 18.09.18

Vedlegg sak 39 - klagesak fyrverkeri

10.12.18  Saksliste  Signert protokoll

Sak 42 - Status økonomi og drift

Sak 43 - Bestillinger - føringer fra Representantskapet

Sak 44 - Budsjett 2019 - Vedtak av detaljbudsjett

Sak 45 - Overordnet ROS-analyse

Sak 46 - Møteplan 2019

Sak 47 - Virksomhetsplan 2019

Sak 48 - Orientering fra AMU

Sak 49 - Orientering om tilbakemelding fra Arbeidstilsynet

Saksliste 10.12.18

Vedlegg 1 sak 45 - Mandat ROS

Vedlegg 2 sak 45 - Overordnet risikoanalyse - flytskjema

Vedlegg sak 42 - Status virksomhetsplan pr 30.11.18

Vedlegg sak 43 - Signert protokoll 19.11.18

Vedlegg sak 46 - Årshjul 2019

Vedlegg sak 48 - Referat AMU 24.10.18

Vedlegg sak 49 - Arbeidstilsynet - oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg mottatt 21.11.18

 

Representantskap

2021
Dato Saksliste Protokoll            Saksdokumenter                                                                           
27.01.21 Saksliste   Godkjent protokoll  Sak 3 - Rebudsjettering av investering 2021
26.04.21  Saksliste   Godkjent- protokoll 26.4.21 (1).pdf

 Sak 6 - Årsregnskap og årsmelding 2020

Sak 7 - Rebudsjettering av investering

Sak 8 - Valg

Vedlegg 1 sak 6 - Årsmelding 2020

Vedlegg 2 sak 6 - Regnskap og noter 2020

Vedlegg 1 sak 8 - Valgkomiteens instilling

 

Vedlegg 4 sak 6 - GODKJENT protokoll fra styremøtet 15.2.2

27.09.21  Saksliste  Protokoll 

Sak 12 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Sak 13 - Status ny selskapsavtale

Sak 14 - Møteplan 2022

Sak 15 - Orientering om drift, økonomi, brannstasjoner og brannordning

Vedlegg 1 sak 12 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Vedlegg 2 sak 12 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 3 sak 12 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 4 sak 12 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 5 sak 12 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 6 sak 12 - Betalingsregulativ 2022

 

29.11.21      
       
 2020
Dato Saksliste Protokoll  

Saksdokumenter

27.04.20  Saksliste

Protokoll 

Signert tilleggsprotokoll 

 Sak 3 - Årsregnskap og årsmelding 2019

Sak 4 - Rebudsjettering av investering

Sak 5 - Høyderedskap ØRB

Sak 6 - Valg

Vedlegg 1 sak 3 - signert årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 3 - signert regnskap og noter 2019

Vedlegg 3 sak 3 - Revisors beretning 2019 Øvre Romerike brann og redning IKS - signert29

 24.09.20 Saksliste   Protokoll

 Hovedvedlegg sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 10 - Orientering om status økonomi og drift

Sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 12 - Ny hovedbrannstasjon - beredskapssenter

Sak 13 - Ny selskapsavtale

Sak 14 - Møteplan 2021

Sak 15 - Revidert selskapsavtale Øst 110-sentral

Vedlegg 1 sak 11 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 2 sak 11 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 3 sak 11 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 4 sak 11 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 5 sak 11 - Betalingsregulativ

Tillegg til sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Vedlegg 2 sak 15 - Forslag til ny selskapsavtale Øst 110-sentral

Vedlegg1 sak 15 - Revidert selskapsavtale Øst 110-sentral

 23.11.20 Saksliste Protokoll

Sak 19 - Ny selskapsavtale

Sak 20 - Opprettelse av særskilt klageorgan

Sak 21 - klage på vedtak - salg av fyrverkeri 2020 - Deli de Luca - Esso Jessheim - Hoffmann AS

Sak 22 - klage på vedtak - salg av fyrverkeri 2020 - Hurdal treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom

Sak 23 - Saker til Representantskapet Øst 110

Vedlegg sak 20 - notat om klageorgan i andre IKS og brannvesen - 2020

Vedlegg sak 23 - Øst 110 - Representantskapsmøte - innkalling

 

       
       

 

 

2019
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
29.04.19 Saksliste  Signert protokoll

Sak 3 - Årsregnskap og årsmelding 2018

Sak 4 - Endring av betalingsregulativ

Sak 5 - Valg

Vedlegg 1 sak 3 - Signert årsmelding 2018

Vedlegg 2 sak 3 - Signert årsregnskap 2018 med noter

Vedlegg 3.1 sak 3 - Revisjonsberetning 2018

Vedlegg 3.2 sak 3 - Revisjonsbrev 8

Vedlegg 3.3 sak 3 - Revisjonsnotat årsregnskapet

Vedlegg sak 4 - Betalingsregulativ 2019

 

 

27.05.19 Saksliste Signert protokoll

Sak 9 - Årsregnskap og årsmelding 2018 - korrigering iht vedtak

Sak 10 - Budsjettjustering investeringer 2019

Sak 11 - Møteplan 2019

Vedlegg 1 sak 9 - Signert årsmelding

Vedlegg 2 sak 9 - Signert årsregnskap

Vedlegg 3 sak - Ny revisjonsberetning
17.09.19 Saksliste Signert protokoll

 Hovedvedlegg sak 15 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Sak 15 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2023

Sak 16 - Virksomhetsgjennomgang

Sak 17 - Ny brannstasjon

Sak 18 - Beredskapsavtale med NRBR

Sak 19 - Dagkasernering i Nes

Sak 20 - Møteplan 2020

Sak 21 - Oppgradering av Jessheim Brannstasjon

Vedlegg 1 sak 15 - Økonomisk oversikt drift BRANN 2020 - 2023

Vedlegg 2 sak 15 - Økonomisk oversikt drift FEIER 2020 - 2023

Vedlegg 3 sak 15 - Økonomisk oversikt drift ØRB 2020 - 2023

Vedlegg 4 sak 15 - Økonomisk oversikt INVESTERING 2020 - 2023

Vedlegg 5 sak 15 - Betalingsregulativ 2020

Vedlegg sak 16 - Oppgavegjennomgang ØRB 2019

Vedlegg sak 17 - Konsekvensvurdering - lokalisering av ny brannstasjon

 

 

03.12.19 Saksliste Signert protokoll

Brev til eierkommunene

Sak 25 - Tillegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Sak 26 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 2019

Sak 27 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 2019

Vedlegg 1 sak 28 - 19.10.17 - representantskapsmøte - protokoll

Vedlegg sak 26 og 27 - Godkjent styreprotokoll 25.11.19

 

2018
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
23.04.18  Saksliste  Protokoll

Sak 3 - Årsregnskap og årsmelding 2017

Sak 4 - Rebudsjettering av investering

Sak 5 - Valg

Sak 6 - Utredning felles brannvesen

Sak 7 - Gebyrmodell for feiing og tilsyn

Vedlegg sak 3/1 - Signert Årsmelding 2017

Vedlegg sak 3/2 - Signert Regnskap og Noter 2017

Vedlegg sak 3/3 - Signert revisjonsberetning 2017

Vedlegg sak 6 - Sluttrapport Brannsamarbeid Romerike

 

19.11.18  Saksliste  Protokoll

Sak 12 - ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Sak 13 - Klage på vedtak fyrverkerisøknad

Sak 14 - Felles brannvesen Romerike

Sak 15 - Møteplan 2019

Vedlegg 1 sak 12 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Vedlegg 1.2 sak 12 - Administrasjonens forslag drift FEIER 2019 - 2022

Vedlegg 1.3 sak 12 - Administrasjonens forslag INVESTERING 2019 - 2022

Vedlegg 1.4 sak 12 - Betalingsregulativ 2019

Vedlegg 2 sak 12 - Utredning, behovet for høydeberedskap på Øvre Romerike

Vedlegg sak 13 - klagesak fyrverkeri

 

2017
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
04.04.17 Saksliste Protokoll 

Sak 3 - Vurdering - budsjett 2017 og bemanning Eidsvoll

Sak 4 - Oppfølging Eierskapskontroll ØRB IKS

Vedlegg 1 Sak 4 - Epost fra Representantskapets leder

Vedlegg 2 Sak 4 - Saksprotokoll KOM Eierskapskontroll

 

24.04.17 Saksliste Protokoll

Sak 7 - Årsregnskap og årsmelding 2016

Sak 8 - Valg

Sak 15 - Revidert selskapsavtale Øst 110-sentral

Vedlegg 1 sak 7 - Signert årsmelding 2016

Vedlegg 2 sak 7 - Signert regnskap og noter 2016

Vedlegg 3 sak 7 - Revisjonsberetning 2016 ØRB - IKS

Vedlegg 4 sak 7 - Revisjonsbrev 7

Vedlegg1 sak 15 - Revidert selskapsavtale Øst 110-sentral

 Vedlegg 2 sak 15 - Forslag til ny selskapsavtale Øst 110-sentral

16.06.17   Protokoll

 

20.11.17 Saksliste Protokoll

Sak 15 - Orientering om status økonomi og drift

Sak 16 - ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Sak 17 - Valg

Sak 18 - Styreevaluering

Sak 19 - Møteplan 2018

Hovedvedlegg sak 16 - Årsbudsjett og økonomiplan

Vedlegg sak 16 - Administrasjonens forslag drift brann

Vedlegg sak 16 - Administrasjonens forslag drift feier

Vedlegg sak 16 - Administrasjonens forslag investering

Vedlegg sak 16 - Betalingsregulativ 2018

 

Eiermøte

2021
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
31.05.21    Referat   

 

2020
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
25.05.20  
Referat  

2019
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
27.05.19  Saksliste Referat  

 

2018
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
28.05.18 Saksliste   Referat

Eiermøtet

Feiertjenesten

Høyderedskap

PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET

Vedlegg 1 sak 12 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan


Publisert: 12.03.2018 13:36:58
Sist endret: 25.10.2021 13:34