Innhold

Styremøter

2022
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
 14.02.22 Saksliste  Protokoll

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2021

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2021

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter 2021

Sak 3 - Rebudsjettering av investering 2022

Sak 4 - Endret låneramme

Sak 5 - Revidert ROS-analyse

Sak 6 - Orienteringssaker

 28.03.22  Saksliste Protokoll (delvis signert)

Sak 8 - Status økonomi og drift

Sak 9 - Investeringsbudsjett 2023

Sak 10 - Høring om ny selskapsavtale for ØRB

Vedlegg 1 sak 10 - Avtalespeil Selskapsavtale ØRB 2022 v030322

Vedlegg 2 sak 10 - Saksframlegg Ny selskapsavtale for Øvre Romerike brann og redning IKS v030322

Sak 11 - Styreevaluering

Sak 12 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 12 - Referat AMU 14.02

04.04.22 Ekstraordinært Saksliste Protokoll  
09.05.22 Saksliste Protokoll

Sak 16 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 16 - Rapportering på virksomhetsplan 2022

Sak 17 - Budsjett 2023 - 2026 - foreløpige rammer

Sak 18 - Orienteringssaker

30.05.22
Ekstraordinært

Saksliste Protokoll  
20.06.22 Saksliste  

Sak 23 - Status økonomi og drift

Sak 24 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 1 sak 24 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 6 sak 24 - Betalingsregulativ 2023

Vedlegg 7 sak 24 - Forventningsbrev for IKS i Gardermoregionen 2022

Sak 25 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 25 - Referat fra AMU

05.09.22      
24.10.22      
12.12.22      
                                                                      

 

2021
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
15.02.21             Saksliste 

Protokoll 

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2020  

Sak 3 - Rebudsjettering av investering

Sak 4 - Orientering om hendelsen i Gjerdrum

Sak 5 - Strategiske oppfølgingpunkter

Sak 6 - Orienteringssaker

Saksliste 15.2.21

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2020

Vedlegg 1 sak 6 - Referat fra AMU

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter 2020

22.03.21  Saksliste   Protokoll

Sak 8 - Brannstasjonsstruktur - presentasjon v Norconsult

Sak 9 - status økonomi og drift

 Sak 10 - Budsjett 2021 - Investering

Sak 11 - Strategiske oppfølgingspunkter

Sak 12 - Styreevaluering

Sak 13 - Orienteringssaker

10.05.21  Saksliste   Protokoll

 Sak 16 - status økonomi og drift

Sak 17 - Budsjett 2022 - 2025 - foreløpige rammer

Sak 18 - Orienteringssaker

Vedlegg til sak 16 - rapportering på virksomhetsplan 2021

21.06.21 Saksliste   Protokoll

 Sak 20 - Orientering fra Concreto - ny hovedbrannstasjon 

Sak 21 - Status økonomi og drift

Sak 23 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 23 - Presentasjon eiermøte 31.5.2021.pdf

Vedlegg 2 sak 23 - Tilbakemelding vedtak Gjerdrum kommune

Vedlegg 3 sak 23 - Referat AMU 2-21

Hovedvedlegg sak 22 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

06.09.21  Saksliste 

Protokoll 

 Sak 25- Orientering om KVU

Sak 26 - Status økonomi og drift

Sak 27 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 26 - Virksomhetsplan 2021

25.10.21 Saksliste  Protokoll

Sak 29 - Status økonomi og drift

Sak 30 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 30 - Referat AMU 13.9.21

08.11.21 Saksliste Protokoll  
22.11.21 Saksliste Protokoll

Sak 35 - Brannordning

Sak 36 - Konsepvalgtutredning ØRB Rapport

Vedlegg 1 sak 35 - Beredskapsanalyse

Vedlegg 1.1 sak 35 - Beredskapsanalyse - Tiltak

Vedlegg 1.2 sak 35 - Beredskapsanalyse - stasjonsstruktur og alternativ tomt stasjon 3

Vedlegg 2 sak 35 - Forebyggende analyse

Vedlegg 2.1 sak 35 - Forebyggendeanalyse - andre forhold som påvirker det forebyggende arbeidet

Vedlegg 2.2 sak 35 - Forebyggendeanalyse - analyse av tiltak

13.12.21 Saksliste  

 Sak 38 - Status økonomi og drift

Sak 39 - Vedtak av detaljbudsjett 2022

Sak 40 - Virksomhetsplan 2022

Sak 41 - Møteplan 2022

Sak 42 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 40 - Virksomhetsplan 2022

Vedlegg 2 sak 38 - Virksomhetsplan 202

Vedlegg 3 sak 41 - Møteplan 2022

Vedlegg 4 sak 42 - referat fra AMU

2020
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
12.02.20 Saksliste Signert protokoll

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2019

Sak 3 - Virksomhetsplan

Sak 4 - Møteplan 2020

Sak 5 - Styreevaluering

Sak 6 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter ØRB IKS 2019

Vedlegg 1 sak 6 - Øvingsanlegg

Vedlegg sak 3 - Virksomhetsplan

Signert årsmelding 2019

Signert regnskap og noter 2019

24.02.20   Protokoll

Sak 8 - Øvelsesanlegg ØRB

23.03.20

Saksliste Signert protokoll

 Sak 10 - Status økonomi og drift

Sak 11 - Budsjett 2021 - Investering

Sak 12 - Budsjett 2020 - Vedtak av detaljbudsjett

Sak 13 - Styreevaluering

Sak 14 - Orienteringssaker

Sak 15 - Rebudsjettering av investering

Vedlegg 1 sak 14 - Referat AMU 130220

28.04.20

Ekstraordinært møte

   Protokoll 

 

11.05.20

Saksliste  Protokoll

Sak 18 - Status økonomi og drift

Sak 19 – Budsjett 2021 – foreløpige rammer og investering

Sak 20 - Orienteringssaker

Sak 21 - Ny hovedbrannstasjon - tomtevalg

Vedlegg sak 18 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg 1 sak 20 - ROS-ØRB

Vedlegg 2 sak 20 - Org. kart ØRB 2020

Vedlegg 1 sak 21 - Fremtidig brannstasjonplassering i ØRB - Oppsummert

Vedlegg 2 sak 21 - Konsekvensvurdering lokalisering-av-ny-brannstasjon

Vedlegg 3 sak 21 - Notat_ny brannstasjon Jessheimområdet_J02

 

22.06.20  Saksliste Protokoll

Sak 23 - Status økonomi og drift

Sak 24 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 25 - Ny selskapsavtale

Sak 26 - Ny hovedbrannstasjon

Sak 27 - Styreevaluering

Sak 28 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 24 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 1 sak 28 - Org. kart ØRB 2020

Vedlegg 2 sak 24 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 2 sak 28 - Referat fra AMU 25.5.20

Vedlegg 3 sak 24 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 4 sak 24 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 5 sak 24 - Betalingsregulativ 2021

07.09.20  Saksliste Protokoll

 Sak 30 - Status økonomi og drift

Sak 31 - ny selskapsavtale

Sak 32 - Opprettelse av klageorgan

Sak 33 - Klage på vedtak – salg av fyrverkeri

Sak 34 - Klage på vedtak – salg av fyrverkeri

Sak 36 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 30 - Virksomhetsplan ØRB 2020

Vedlegg sak 32 - notat om klageorgan i andre IKS og brannvesen - 2020

28.10.20 Saksliste  Protokoll

 Sak 39 - Status økonomi og drift

Sak 40 - Ny selskapsavtale

Sak 41 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 41 - Referat AMU 21.9.20

07.12.20 Saksliste   Protokoll

Sak 43 - Status økonomi og drift

Sak 44 - Nes brannstasjon

Sak 45 - Detaljbudsjett 2021

Sak 46 - Virksomhetsplan 2021

Sak 47 - Møteplan 2021

Sak 48 - Orienteringssaker.

Sak 49 - Rebudsjettering av investering 2021

Vedlegg 1 sak 43 - rapportering på virksomhetsplan 2020

 Vedlegg 1 sak 46 - virksomhetsplan 2021.pdf

Vedlegg 1 sak 47 - Årshjul 2021 styre og representantskap

 

 

Representantskap

2022
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
02.02.22 Saksliste Protokoll

Sak 3 - Brannordning - dokumentasjon av ØRB IKS

Sak 4 - KVU ny hovedbrannstasjon Jessheim

Vedlegg 1 sak 3 - Brannordning (utskriftsvennlig)

Vedlegg 2 sak 3 - Beredskapsanalyse

Vedlegg 3 sak 3 - Forebyggende analyse

Vedlegg 3.1 sak 3 - Forebyggendeanalyse - andre forhold som påvirker det forebyggende arbeidet

Vedlegg 3.2 sak 3 - Forebyggendeanalyse - analyse av tiltak

Vedlegg 4 sak 3 Fremtidig stasjonsstruktur og organisering av brannvesenet

Vedlegg  5 sak 4 - Konsepvalgtutredning ØRB Rapport
 25.04.22 Saksliste Protokoll 

Sak 8 - Årsregnskap og årsmelding 2021

Vedlegg 1 sak 8 - Signert årsmelding 14.2.22

Vedlegg 2 sak 8 - Signert årsregnskap 14.2.22

Vedlegg 3 sak 8 - Uavhengig revisors beretning for årsregnskapet 2021 - Øvre Romerike brann og redning IKS

Sak 9 - Rebudsjettering investering 2022

Sak 10 - Endret låneramme

Sak 11 - Revidert ROS-analyse

Vedlegg sak 11 - ØRB ROS 2021

Sak 12 - Valg

       
       
       
       
       
       
                                                                      
2021
Dato Saksliste Protokoll            Saksdokumenter                                                                           
27.01.21 Saksliste 

Protokoll

Sak 3 - Rebudsjettering av investering 2021
26.04.21  Saksliste  Godkjent - protokoll 

 Sak 6 - Årsregnskap og årsmelding 2020

Sak 7 - Rebudsjettering av investering

Sak 8 - Valg

Vedlegg 1 sak 6 - Årsmelding 2020

Vedlegg 2 sak 6 - Regnskap og noter 2020

Vedlegg 1 sak 8 - Valgkomiteens instilling

 

Vedlegg 4 sak 6 - GODKJENT protokoll fra styremøtet 15.2.2

27.09.21  Saksliste  Protokoll 

Sak 12 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Sak 13 - Status ny selskapsavtale

Sak 14 - Møteplan 2022

Sak 15 - Orientering om drift, økonomi, brannstasjoner og brannordning

Vedlegg 1 sak 12 - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Vedlegg 2 sak 12 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 3 sak 12 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 4 sak 12 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 5 sak 12 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 6 sak 12 - Betalingsregulativ 2022

 

29.11.21 Saksliste Protokoll

Sak 17 - Valg av leder og nestleder i representantskapet

Sak 19 - Valg av revisjon

Sak 22 - Bemanningsutfordring i Nes

 

       
 2020
Dato Saksliste Protokoll  

Saksdokumenter

27.04.20  Saksliste

Protokoll 

Signert tilleggsprotokoll 

 Sak 3 - Årsregnskap og årsmelding 2019

Sak 4 - Rebudsjettering av investering

Sak 5 - Høyderedskap ØRB

Sak 6 - Valg

Vedlegg 1 sak 3 - signert årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 3 - signert regnskap og noter 2019

Vedlegg 3 sak 3 - Revisors beretning 2019 Øvre Romerike brann og redning IKS - signert29

 24.09.20 Saksliste 

Protokoll

 Hovedvedlegg sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 10 - Orientering om status økonomi og drift

Sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 12 - Ny hovedbrannstasjon - beredskapssenter

Sak 13 - Ny selskapsavtale

Sak 14 - Møteplan 2021

Sak 15 - Revidert selskapsavtale Øst 110-sentral

Vedlegg 1 sak 11 - Økonomisk oversikt drift BRANN

Vedlegg 2 sak 11 - Økonomisk oversikt drift FEIER

Vedlegg 3 sak 11 - Økonomisk oversikt drift ØRB

Vedlegg 4 sak 11 - Økonomisk oversikt INVESTERING

Vedlegg 5 sak 11 - Betalingsregulativ

Tillegg til sak 11 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Vedlegg 2 sak 15 - Forslag til ny selskapsavtale Øst 110-sentral

Vedlegg1 sak 15 - Revidert selskapsavtale Øst 110-sentral

 23.11.20 Saksliste

Protokoll

Sak 19 - Ny selskapsavtale

Sak 20 - Opprettelse av særskilt klageorgan

Sak 21 - klage på vedtak - salg av fyrverkeri 2020 - Deli de Luca - Esso Jessheim - Hoffmann AS

Sak 22 - klage på vedtak - salg av fyrverkeri 2020 - Hurdal treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom

Sak 23 - Saker til Representantskapet Øst 110

Vedlegg sak 20 - notat om klageorgan i andre IKS og brannvesen - 2020

Vedlegg sak 23 - Øst 110 - Representantskapsmøte - innkalling

 

       
       

 

Eiermøte

2021
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
31.05.21    Referat   

 

2020
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
25.05.20  
Referat  

2019
Dato Saksliste Referat Saksdokumenter
27.05.19  Saksliste Referat  

Publisert: 12.03.2018 13:36:58
Sist endret: 20.06.2022 11:21