Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Boligtilsyn

100% faste stillinger i Øvre Romerike brann og redning, feieravdelingen

OM ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, med hovedkontor på Jessheim. Administrasjonen for ØRB er lagt til Ullensaker kommune. Ansvarsområdet dekker 2.056 km2, har ca. 105 000 innbyggere og Norges hovedflyplass Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Jessheim i Ullensaker kommune, og feieravdelingen har 13 stillingshjemler. Oslo lufthavn ligger 10 minutters kjøretur fra våre kontorlokaler. 

Generelle krav til stillingen

 • Gode kommunikasjonsevner både internt og utad mot publikum
 • Må kunne anvende og se muligheter ved bruk av moderne IKT-verktøy
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God forståelse av feiervesenets rolle i samfunnet
 • Evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • Evne og vilje til å finne gode løsninger
 • Ha stort fokus på HMS
 • Oppmøtested kan variere innen de respektive kommuner
 • Kunne fremlegge uttømmende politiattest
 • Må ha førerkort klasse B
 • Brannforebygging: Medarbeidere i feieravdelingen skal gjennom informasjon til publikum bidra til å redusere risiko for brann og ulykker i kommunene på Øvre Romerike. Boligtilsyn er en av de store oppgavene i avdelingen.
 • Internt samarbeid: Medarbeidere i feieravdelingen skal bidra til at avdelingen drives på en effektiv og forsvarlig måte.
 • Publikumskontakt: Medarbeidere i feieravdelingen skal bidra til at selskapet har god kontakt med publikum og et godt omdømme i alle eierkommunene.
 • Økonomistyring: Medarbeidere i feieravdelingen skal bidra til at avdelingen driftes innen vedtatt økonomisk ramme.
 • Intern rapportering: Medarbeidere i feieravdelingen skal rapportere og dokumentere sitt arbeid slik selskapet har bestemt.

Arbeidsområder

 • Utvikle felles bedriftskultur: Medarbeidere i feieravdelingen skal bidra i forvaltningen av selskapets verdigrunnlag og bedriftskultur.
 • Utvikling av selskapet: Medarbeidere i feieravdelingen skal se muligheter for forbedring og effektivisering av tjenesten
 • Rapportering: Medarbeidere rapporterer til avdelingssjef
 • Undervisning: Medarbeidere må påregne å bistå i ekstern og intern opplæring.
 • Andre ansvarsområder: Medarbeidere i feieravdelingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder av avdelingssjefen.
 • Delta i nasjonale og interne kampanjer / aksjoner

Fagoppgaver og fagansvar

 • Gjennomføre tilsyn og feiing slik selskapet har bestemt
 • Rapportere tilsyn og feiing slik selskapet har bestemt
 • Ivareta tildelt materiell på en forsvarlig måte
 • Utøve sin tjeneste i samsvar med gjeldende HMS-reglement

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Kvalifikasjoner

 • Svennebrev i feierfaget eller nærliggende kvalifikasjoner.
 • Søkere uten avlagt svenneprøve forplikter seg til å gjennomføre og bestå svenneprøven innen fem år etter ansettelse.

 

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Utfyllende informasjon

 • Tilsetting skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover og hovedtariffavtale.
 • For ytterligere informasjon kan konst. avdelingssjef Pål Myhre-Svendsberget kontaktes på telefon 974 98 470 eller e-post: pal.myhre-svendsberget@orbrann.no
 • Søknad med CV sendes til Øvre Romerike brann og redning IKS på mailadresse postmottak@orbrann.no

Søknaden merkes «Boligtilsyn».

Søknadsfrist: 11.11.2018

Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirene ikke blir returnert.

Søknadslisten vil bli offentliggjort etter søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Brannøvelse på Fenstad mai, 2018

Vi publiserer alle våre ledige stillinger her på nettsiden, i lokale aviser og via nav.no.
Vi har ikke mulighet å ta imot åpne søknader.

Les mer om hvordan du blir brannmann og kvalifikasjonskrav til feieren og branninspektøren.

 


Publisert: 06.10.2017 10:32:45
Sist endret: 06.10.2017 10:32