Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


VIL DU VÆRE MED OG FORME FREMTIDENS BRANN- OG REDNINGSVESEN?

Forebyggende avdeling har to ledige 100 prosent faste stillinger!

OM ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. De 6 kommunene på Øvre Romerike utgjør en helhetlig brannvernregion med et areal på 2.056 km2 og ca. 100.000 innbyggere.

Brannmiljøet er tradisjonelt mannsdominert, derfor oppfordres kvinner til å søke.
Selskapets hovedkontor er lokalisert på Jessheim i Ullensaker kommune og forebyggende avdeling har 10 stillingshjemler. Oslo lufthavn ligger 10 minutters kjøretur fra våre kontorlokaler.

INFORMASJON

Brannforebyggende arbeid er endret fra regelstyrt til mer risikobasert forebygging, og krever at forebyggende personell må ha god forståelse av brannvesenets rolle i samfunnet.
Regelverket har i større grad blitt funksjonsbasert, noe som innebærer flere mulige veier til målet om et branntrygt samfunn.
Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal gjennom tilsyn og informasjonsvirksomhet bidra til å redusere risikoen for brann og ulykker.
Vi trenger derfor bred tverrfaglig kompetanse og erfaringsbakgrunn for å kunne nå lokale og nasjonale målsetninger.


GENERELLE KRAV TIL FOREBYGGENDE PERSONELL


•    Utadvendt og gode kommunikasjonsevner
•    Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
•    Grunnleggende IT-kunnskaper
•    Kunne fremlegge uttømmende politiattest
•    Må ha førerkort klasse B
•    Må disponere egen bil


KVALIFIKASJONER

•    Høyere utdanning
•    Krav til høyere utdanning kan fravikes ved dokumentert kompetanse og erfaring innen fagområdet
•    Personlig egnethet vil bli vurdert
•    Søkere som ikke har forebyggende kurs må påregne å gjennomføre og bestå kurset innen 2 år etter tilsetting.


FAGOPPGAVER OG FAGANSVAR


•    Aktivt brannforebyggende arbeid
•    Informasjon og motivasjonsarbeid
•    Gjennomføre tilsyn med tilhørende saksbehandling
•    Gjennomføre tverrsektorielt samarbeid / kampanjer, internt og eksternt
•    Planlegge og gjennomføre øvelser og kurs (eksterne og interne)
•    Kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder av brannsjefen.


UTFYLLENDE INFORMASJON


Brannvesenet benytter varierte arbeidsmetoder innenfor brannforebyggende arbeid.
Vi søker etter utadvendte personer som er selvstendige, resultatorienterte, strukturerte og har gode kommunikasjonsevner.

EGENSKAPER OG ANDRE OPPGAVER:

•    Stor interesse for brannforebyggende arbeid
•    Gjøre analytiske vurderinger, risikovurderinger og utøve skjønn i det forebyggende arbeidet
•    Deltaker i teamarbeid lokalt og i regionen
•    Utarbeide og gjennomføre prosjekt
•    Bidra til å etablere gode samarbeidsløsninger med eierkommunene
•    Markedsføre brannsikkerhet på en effektiv måte gjennom presse og sosiale medier
•    Øvrige oppgaver tilpasset kompetanse / kvalifikasjoner og interesse vil bli vurdert.            
Lønn og annen godtgjørelse etter avtale.FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Nestleder:         Erland Bjørk på tlf.:    913 49 781

Søknad med CV sendes til Øvre Romerike brann og redning IKS på mailadresse:  
postmottak@orbrann.no.


Søknadsfrist: 1.10.2018


Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke vil bli returnert.
Søkerlisten vil bli offentliggjort etter søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentligloven §25.

 

Brannøvelse på Fenstad mai, 2018

Vi publiserer alle våre ledige stillinger her på nettsiden, i lokale aviser og via nav.no.
Vi har ikke mulighet å ta imot åpne søknader.

Les mer om hvordan du blir brannmann og kvalifikasjonskrav til feieren og branninspektøren.

 


Publisert: 06.10.2017 10:32:45
Sist endret: 06.10.2017 10:32