Jobbe hos oss?

Nå har vi ledig jobb som brannkonstabel deltid i Nes.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


BRANNKONSTABEL DELTID

2,9 % fast stilling som brannkonstabel deltid Nes

OM ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, med hovedkontor på Jessheim. Administrasjonen for ØRB er lagt til Ullensaker kommune. Ansvarsområdet dekker 2056 km2, har ca. 105 000 innbyggere og Norges hovedflyplass Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Vi har 6 brannstasjoner, 1 med heltidsberedskap og 5 med deltidsberedskap med og uten vaktordning.

Stasjonen i Nes består av 16 mannskaper med fast vaktordning. Stillingene innebærer ukesvakt, normalt hver 4. uke mandag fra kl. 08:00 til påfølgende mandag kl. 08:00. I tillegg har stillingen generell beredskapsvakt med utrykningsplikt. Dette fører til at søkeren MÅ bo og ha hovedarbeidsplass sentralt og nært til den brannstasjonen som man er ansatt ved. Vedkommende som blir ansatt skal etter en opplæringsperiode kunne betjene brannvesenets materiell og delta i brannvesenets vakt- og utrykningstjeneste som brannkonstabel-/røykdykker/sjåfør.

 

GENERELLE KRAV TIL BRANNKONSTABEL/SJÅFØR

• Gode kommunikasjonsevner både internt og utad mot publikum
• God forståelse av brannvesenets rolle i samfunnet
• Evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet
• Ha stor fokus på HMS
• Kunne fremlegge uttømmende politiattest
• Må ha førerkort klasse B og C, ønskelig med utrykningsførerkort
• Må disponere egen bil
• Må ha fast bosted og arbeidssted i nærheten av Nes brannstasjon
• Krav om vaksinasjon
• Godkjenning fra hovedarbeidsgiver for deltakelse i brannvesenet

ARBEIDSOMRÅDER

• Brannforebygging: Brannkonstabel i beredskapsavdelingen skal igjennom informasjon til publikum, bidra til å redusere risiko for brann og ulykker i kommunene på Øvre Romerike.
• Internt samarbeid: Brannkonstabel i beredskapsavdelingen skal bidra til at avdelingen drives på en effektiv og forsvarlig måte.
• Publikumskontakt: Brannkonstabel i beredskapsavdelingen skal bidra til at selskapet har god kontakt med publikum et godt omdømme i alle eierkommunene.
• Økonomistyring: Brannkonstabel i beredskapsavdelingen skal bidra til at avdelingen driftes innen vedtatt økonomisk ramme.
• Intern rapportering: Brannkonstabel i beredskapsavdelingen skal rapportere og dokumentere sitt arbeid slik selskapet har bestemt.
• Utvikle felles bedriftskultur: Brannkonstabel i beredskapsavdelingen skal bidra i forvaltningen av selskapets verdigrunnlag og bedriftskultur.
• Utvikling av selskapet: Brannkonstabel i beredskapsavdelingen skal se muligheter for forbedring og effektivisering av tjenesten.
• Rapportering: Brannkonstabel rapporterer til brannmester.
• Undervisning: Brannkonstabel må påregne og bistå i ekstern og intern opplæring.
• Andre ansvarsområder: Brannkonstabel i beredskapsavdelingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder av avdelingssjefen.

KVALIFIKASJONER

• Yrkesutdanning for brannkonstabel jf. Dimensjoneringsforskriften § 7-3
• Tilfredsstille krav til helse og fysikk for røyk-, kjemikaliedykker
• Godkjent legeattest som røykdykker ikke eldre en 6. mnd.
• Førerkort kl. BE og C. (kl. C kan evt. tas innen 6.mnd etter ansettelse)
• Ønskelig CE.
• Utrykningsførerkort (kode 160)

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

UTFYLLENDE INFORMASJON

- Tilsetting skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover og hovedtariffavtale
- For ytterligere informasjon kan konst. seksjonsleder beredskap Tor-Hakon Kaksrud kontaktes på telefon 909 54 500 eller e-post tor.hakon.kaksrud@orbrann.no
- Søknad m/CV sendes til Øvre Romerike brann- og redning IKS på mailadresse 

postmottak@orbrann.no

 

 

Søknaden merkes: «Søknad brannkonstabel Nes».

Søknadsfrist: 12.12.2018

Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirene ikke blir returnert. 

Søknadslisten vil bli offentliggjort etter søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

 


Publisert: 06.10.2017 10:32:45
Sist endret: 06.10.2017 10:32