INNHOLD

Bekymringsmelding

Hjelp oss å forebygge brann!

Kvinnelig brannkonstabel

Er du bekymret for noens brannsikkerhet?

Her kan du sende brannvesenet en bekymringsmelding via branntips.no

Du kan også melde din bekymring ved å ringe oss på telefon: 478 84 300 (mandag - fredag kl. 09-14).

Når kan du sende melding?

 • Hvis du er bekymret for noen som ikke klarer å ivareta sin egen brannsikkerhet, eller kan utgjøre en risiko for andre.
 • Når du ser at rømningsveg i en bygning ikke er framkommelig.
 • Når du ser at brannvarslingsanlegg er frakoblet eller viser feilmeldinger.
 • Feil og mangler på bygg, som manglende branncelleinndeling. Det er eiers ansvar at bygget er i orden.
 • Hvis du ser at parkering, snøansamling eller annet gjør at brannbilen ikke vil kunne komme fram ved en utrykning.
 • Hvis du ser at gass blir oppbevart feil, for eksempel i kjeller.
 • Hvis du oppdager at et elektrisk anlegg er for gammelt eller mangelfullt.
 • Hvis bygging eller ombygging gjør at brannsikkerheten ikke blir ivaretatt.
 • Når du har vært på kino, arrangement eller annet offentlig sted og vært usikker på om brannsikkerheten er god nok.
 • Hvis du kjenner til at noen bor i et bygg som ikke er godkjent som bolig.
 • Andre tilfeller der du tror det er lurt at brannvesenet undersøker brannsikkerheten.

Hva bør bekymringsmeldingen inneholde?

Gi en beskrivelse av din bekymring, på hvilken adresse og hvem vi eventuelt kan ta kontakt med der.

Behandling av kontaktinformasjon

Du trenger ikke å fortelle oss hva du heter som melder, men det er fint for oss å kunne ta kontakt med deg hvis vi trenger mer informasjon.

Hva gjør brannvesenet?

Når brannvesenet mottar en bekymringsmelding vurderer vi meldingen og iverksetter eventuelle tiltak. 

Publisert: 11.09.2019 10:31:25
Sist endret: 19.04.2023 10:45