INNHOLD

Aksjon boligbrann

I forbindelse med den årlige nasjonale kampanjen Aksjon boligbrann besøker brannvesenet utvalgte adresser for å gi veiledning og informasjon om brannsikkerhet. Røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og brannsikker adferd er alltid nøkkelpunkter når brannvesenet besøker kommunens innbyggerne hjemme.

Besøket er ikke en kontroll, men ment som et tilbud om veiledning og informasjon. Det er frivillig å slippe oss inn når vi ringer på døren. Brannvesenets representanter er alltid kledd i uniform og med synlig legitimasjon i forbindelse med besøket. Aksjonen gjennomføres over tre dager i starten av desember. 

Røykvarslerdagen 

Som del av Aksjon boligbrann markeres Røykvarslerdagen den 1. desember hvert år. Representanter fra brannvesenet er denne dagen ute i våre kommuner for å prate med innbyggerne og oppfordre til å bytte batteri og teste røykvarslerne sine. De aller fleste har røykvarslere, men ofte glemmes kontrollen. Husk at passer du på røykvarsleren, så passer den på deg! Brannvesenet ønsker at alle bruker Røykvarslerdagen den 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne sine. Husk også at røykvarsleren er ferskvare med en levealder på cirka ti år. 

Alle må ha røykvarsler 

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg, og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Pass på at røykvarslerne dine fungerer! Tidlig varsling øker sjansene for å komme seg ut i tide – når en brann oppstår har du kun få minutter på deg til å komme deg i sikkerhet. 

Koble varslerne sammen 

Flere røykvarslere gir økt trygghet. Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere – om én røykvarsler piper, så piper alle. Dette kan gi deg verdifull tid til å redde deg selv og andre som befinner seg i boligen. Husk også alltid å ringe 110 straks du oppdager brann. 

Publisert: 17.03.2023 14:21:47
Sist endret: 19.04.2023 11:08