INNHOLD

Borettslag og sameie

Delta i bebeormøte eller samling? 

Ønsker deres sameie eller borettslag at brannvesenet deltar på et beboermøte eller samling? Vi kommer gjerne og snakker om brannsikkerhet for dere. Vi fokuserer da på viktigheten av forebyggende brannvern, og det at det er gode rutiner som alle beboere retter seg etter og følger. 

I perioder med stor pågang vil vi måtte prioritere dem som spør først.   

Gassanlegg i boligsameier 

Manglende vedlikehold og feil bruk av gassanlegg kan føre til alvorlige ulykker. Både styre og beboere i boligsameier har ansvar for at gassanlegg brukes på en sikker måte. 

Styrets ansvar

Styret skal melde inn gassanlegget til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) før det tas i bruk. Dersom det er et gassanlegg som forsyner flere boligsameier, kan innmeldingen av praktiske årsaker gjøres av gasselskapet. 

Her kan du lese mer om gassanlegg i boligsameie

Beboers ansvar

Beboerne må kunne dokumentere at anlegget i den enkelte leilighet kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig, og for at apparater og utstyr brukes riktig og sikkert. 

Beboer må også gjøre seg kjent med bruksanvisninger, monteringsanvisning og beredskapsplan. Beboer må være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler.

Gassflasker

Hvis det brukes gassflasker i den enkelte leilighet, er det viktig å være klar over reglene for bruk, vedlikehold og oppbevaring. Sørg også for god lufting på terrasser hvor det oppbevares gass eller hvor rør for avgass fra gasspeis kommer ut. 

Elbil borettslag og sameier 

For borettslag og sameier er det svært viktig å få vurdert kapasiteten på det elektriske anlegget før det monteres uttak for lading av elbil. 

Her må du kontakte en registrert elektroinstallatør som kan kartlegge hva som trengs av kapasitet og utstyr for stabil og trygg lading i fellesgarasjer. 

Det finnes også ulike typer utstyr for fordeling av ladeeffekt og tid i garasjer med mange ladeuttak. Dette er nødvendig dersom tilgjengelig effekt er mindre enn behovet – da kan alle bilene lades uten at sikringene går. En elektroinstallatør kan gi gode råd om hvilke løsninger som kan være hensiktsmessige i det enkelte tilfellet.  

Publisert: 17.03.2023 14:30:10
Sist endret: 11.04.2023 09:11