INNHOLD

Brannsikkerhet i hjemmet

Illustrasjon skilt redde, varsle og slukke

Redde, varsle og slokke

Redde, varsle, slokke er en enkel huskeregel hvis det brenner. Du må selv avgjøre rekkefølgen på punktene ut ifra situasjonen. 
 

Redde

Hvis du oppdager brann, sørg for å varsle de andre i boligen. Aktiver nærmeste brannalarm om du er i en større bygning. Hjelp hverandre slik at alle kommer i sikkerhet. Møt opp på et avtalt møtested slik at dere raskt får oversikt over at alle er ute.

Varsle

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse, og følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit, brannvesenet er på vei mens du er i telefonen.

Slokke

Dersom brannen ikke er større enn at det er mulig å slokke den, forsøk å slokke med husbrannslange eller slokkeapparat. Hvis brannen sprer seg raskt, overlat jobben til brannvesenet. Husk at røyken er svært giftig!

Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.

Brannøvelse

Lese om brannøvelse i hjemmet

Avtal møteplass

Før man starter brannøvelsen så er det lurt å ha avtalt møteplass ute der alle samles når man har kommet seg ut av huset. Det kan være med postkassestativ, garasje eller andre oversiktlige plasser.

Sjekk rømningsveier

Sjekk at alle rømningsveier er lett tilgjengelig, (dører, vinduer) og kan åpnes lett fra innsiden.

Hjelp til å komme seg ut

Små barn eller mennesker med hjelpebehov kan trenge hjelp til å komme seg ut, Det kan være lurt at voksne avtaler på forhånd hvordan de skal gjøre dette.

Ring nødnummeret 110!

Eldre barn kan lære å komme ut ved egen hjelp, og kan lære å ringe nødnummeret 110 selv. Når røykvarsleren piper, må man være sikker på at alle er varslet. Hjelp hverandre til å møte opp på avtalt møteplass utenfor huset.

Bruk av stearinlys

Norge har Europas største forbruk av levende lys per innbygger. Bruk av levende lys skaper hygge, men utgjør samtidig en brannrisiko. Levende lys er årsak til mange boligbranner. 

Du kan lett forebygge brann med noen enkle forholdsregler
 • Forlat aldri levende lys
 • Unngå lysmansjetter og pynt av brennbart materiale
 • Plasser ikke levende lys i nærheten av brennbart materiale som gardiner, reoler og lignende
 • Bruk ikke levende lys på juletreet
 • Sørg for at lysene står støtt
 • Bruk aldri lysestaker av brennbart materiale
 • Flytt aldri et brennende lys
 • Om lyset flammer opp, må du ikke slukke med vann, det vil føre til en eksplosjonsartet brann. Kvel flammen med lyseslokker eller lignende

Komfyrvakt

Komfyren er hjemmets største brannkilde, og de fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Med komfyrvakt slås platetoppen av når den oppdager fare for brann, og dette hjelpemiddelet er en god investering som kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk. 

Hva er en komfyrvakt?

Komfyrvakt består av to deler: én del som overvåker platetoppen og reagerer på overoppheting, og én del som ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet. Dersom overvåkingsdelen oppdager brannfare på platetoppen, gir komfyrvakten et varsel. Om ingen reagerer på varselet, slås strømmen til komfyren av. Det er viktig å merke seg at komfyrvakten kun passer på varmeutviklingen på selve platetoppen. Den passer ikke på varmeutvikling i stekeovnen. Stekeovnsbranner gir vanligvis ikke like alvorlige branner som platetopp, selv om mat som glemmes i stekeovnen kan forårsake giftig gass.

Hvorfor bør du ha komfyrvakt?

Statistikken viser at de fleste komfyrbrannene skjer på dagtid og rammer eldre, men det er branner som starter nattestid som tar flest liv. På denne tiden av døgnet er det gjerne yngre mennesker som rammes. Alkohol eller andre rusmidler er ofte en medvirkende årsak til at personer glemmer eller sovner fra komfyren.

Krav til komfyrvakt

I dag er det krav til komfyrvakt i alle nye boliger. Ved oppussing gjelder kravet om komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til kjøkkenet. Det betyr at det skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget.

Hvilke type komfyrvakt finnes?

Det finnes to ulike typer komfyrvakter. Den ene typen kobles til via ledning i stikkontakt. Den andre kobles til det faste elektriske anlegget og monteres i sikringsskapet. Begge typer fungerer likt og er av samme kvalitet. Komfyrvakter varierer i pris, men koster gjerne rundt kroner 3-4000. Komfyrvakter som skal plugges i stikkontakten kan du montere selv. Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker. Denne typen kan du ofte kjøpe gjennom av elektrikeren i forbindelse med monteringsjobben. Husk å be om dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene i normen.

Hvilke komfyrer bør ha komfyrvakt?

Komfyrvakt kan brukes på alle elektriske platetopper, enten du har keramisk, induksjons- eller støpejernstopp. Har du derimot gasskomfyr, er det ikke krav om komfyrvakt på samme måte som på elektriske komfyrer. Det er derimot krav om flammevakt på gasskomfyrer. Flammevakten vil stenge gasstilgangen dersom flammen slokker slik at vi unngår gass som siver ut i lufta og ikke brenner opp. Brannvesenet anbefaler komfyrvakt på induksjonstopp også. Induksjonstopper er tryggere enn tradisjonelle platetopper, men fordi branner ofte oppstår i en kjele som blir stående for lenge på platen, kan det oppstå branner selv på induksjonstoppen. Noen komfyrprodusenter oppgir at det finnes komfyrvakt innebygget i komfyren.

Hvor får man kjøpt komfyrvakt?

FG-godkjente komfyrvakter kan du kjøpe i blant annet ulike jernvarehandler og hos forsikringsselskapenes nettbutikker.

Gratis for spesielt utsatte personer

For spesielt utsatte personer er det mulig å gå i dialog med hjelpemiddelsentralen i din kommune angående komfyrvakt. Ta kontakt med din kommune, det er ulikt med tildeling og kriterier fra kommune til kommune. 

Rømningsveier

Når det brenner er det viktig at alle som oppholder seg i bygningen kommer seg fort ut. Redde, varsle, slokke er en enkel huskeregel hvis det brenner. Du må selv avgjøre rekkefølgen på punktene ut ifra situasjonen. 

Snakk med de hjemme om rømningsveier

Snakk med familien om hvordan dere skal opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut fra alle rom. Vi oppfordrer alle til å ha brannøvelser hjemme.
Avtal en fast møteplass utenfor boligen/bygget. Det er viktig å ha enkle rømningsveier fra boligen/bygget og ut til det fri. Hold rømningsveiene ryddige – spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang. Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne og vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som en rømningsstige, line eller lignende. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

Røyken som dreper

Skulle det oppstå brann, er det viktig å huske at brannrøyk er svært giftig. Unngå derfor å bevege deg over lengre avstander i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved for eksempel å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orientér deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg.

Hvis det brenner

Ved en eventuell brann, kan det være lett å få panikk og opptre irrasjonelt. Tenk derfor igjennom punktene nedenfor, det er lettere å handle riktig i en presset situasjon når du på forhånd har gått igjennom i hodet hva du bør gjøre.

 • Redde - Hvis du oppdager brann, sørg for å varsle de andre i boligen. Aktiver nærmeste brannalarm om du er i en større bygning. Hjelp hverandre slik at alle kommer i sikkerhet. Møt opp på et avtalt møtested slik at dere raskt får oversikt over at alle er ute.
 • Varsle - brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse, og følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit, brannvesenet er på vei mens du er i telefonen.
 • Slokke - Dersom brannen ikke er større enn at det er mulig å slokke den, forsøk å slokke med husbrannslange eller slokkeapparat. Hvis brannen sprer seg raskt, overlat jobben til brannvesenet. Husk at røyken er svært giftig!
Ta i mot og orienter brannvesenet

Gi brannvesenet en orientering når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet. Hva som er riktig rekkefølge på punktene over vil avhenge av situasjonen og må vurderes av den enkelte. Men husk at du uansett gjør noe riktig ved å gjøre ett eller flere (helst alle) av dem!

Les om rømningsveier på www.sikkerhverdag.no 

Oppbevaring og kast av batterier

Visste du at et lite batteri kan starte en stor brann! Hva kan du gjøre for å redusere risikoen? 

Noen enkle råd
 • Ikke legg brukte batteriene i en kjøkkenskuff
 • Ikke kast batteriene i søpla - batterier skal kildesorteres
 • Teip polene
 • Samle brukte batteri i et syltetøyglass eller annen beholder
 • Levere batteriene til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket

Ved å sortere ut batterier bidrar du dessuten positivt til miljøet.

 

Publisert: 18.03.2023 19:29:02
Sist endret: 19.04.2023 11:05