Restverdiredning (RVR)

Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av «gjenverdiene» etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Øvre Romerike brann og redning inngår i den landsdekkende beredskapen som rykker ut på akutte RVR oppdrag.

Bildet av restverdiredningsbil

Hva er Restverdiredning?

Restverdiredning (RVR) er det vi gjør for å skadebegrense ettervirkningene (sekundærskadene) etter en hendelse. RVR er et samarbeid mellom brannetaten og forsikringsnæring for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner og vannskader, uavhengig av forsikringsforhold. Hvert år redder RVR millionverdier for samfunnet, skadelidte og forsikringsselskapene. 

Gjennom tjenesten påtar brannvesenet seg å utføre RVR oppdrag i forbindelse med skader etter brann og vannskader på eiendom. Brannvesenets arbeid på skadestedet vil således være akutt restverdiredning for å skade et tørt og røykfritt miljø i forbindelse med brann- og vannskader, også forhindre skader på andre objekter.

Landsdekkende beredskap

RVR er organisert ved at Finans Norge Forsikringsdrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 21 brannstasjoner rundt om i landet. En av disse bilene er plassert på Øvre Romerike brann og redning sin hovedbrannstasjon på Jessheim. 

RVR-bilene er godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning, flomvernmateriell med mer.

Bilene er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen eller 110-sentralen. Ved tidlig varsling kan uerstattelige verdier reddes. Den skadelidte vil ikke bli økonomisk belastet ved utrykning. 

Mer informasjon om RVR

I denne informasjonsvideoen om RVR forteller to av våre brannkonstabler på Jessheim brannstasjon om hvordan tjenesten fungerer. Du kan også lese mer om RVR her.

Publisert: 05.09.2023 12:42:07
Sist endret: 05.02.2024 13:49