Fyringsforbud

Hvis feieren finner feil ved fyringsstedet som åpenbart kan føre til brann, kan det gis fyringsforbud med øyeblikkelig virkning.

Slik umiddelbar bruksnektelse er særlig aktuelt når fyringsanlegget er plassert for nær brennbart materiale eller har andre vesentlige feil eller mangler som lett kan føre til brann.

Fyringsforbud skal gis skriftlig og begrunnes

Vedtak om fyringsforbud skal: 

  • Være skriftlig (det gis først muntlig forbud av feier eller uttrykningsmannskaper) 

  • Være begrunnet 

  • Opplyse om klageadgang, klageinstans og klagefrist. 

 

Muntlig fyringsforbud kan nedlegges ved overhengende fare.
Ved 
pipebrann  gis det umiddelbart fyringsforbud. 

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet. Har du hatt pipebrann får du umiddelbart fyringsforbud frem til fyringsstedet er blitt sjekket og godkjent. 

Publisert: 23.02.2023 02:24:10
Sist endret: 19.04.2023 10:16