Meld om skorstein som ikke er i bruk

Har du en skorstein som ikke lenger er i bruk, må du melde fra til feiertjenesten. 

Skjema for skorstein ikke i bruk

 

Vi har per tekniske problemer med våre skjemaer. Feilen er meldt til vår leverandør, som jobber med å utbedre feilen. Vi beklager ulempene dette medfører

 

Borettslag og sameier

I borettslag og sameier må styreleder sende inn skjema, eventuelt en med fullmakt fra eier. Fullmakt legges ved søknaden. 

Bedrifter

Fra bedrifter krever vi alltid at vedkommende som sender inn søknad har signaturrett for selskapet. 

Publisert: 23.02.2023 02:23:53
Sist endret: 23.02.2024 09:51