Nytt ildsted

Ved installasjon av nytt ildsted er det huseier sitt ansvar å melde ifra til brannvesenet

Du kan melde ifra om nytt ildsted eller røykløp her: 

Nytt ildsted 

Nytt røykløp

Montering av nytt ildsted

Ved montering av nytt ildsted, er det et krav å melde ifra til brannvesenet, slik at vi kan registrere det i vårt system for å opprettholde feie- og tilsynsfrekvensen. Når du har sendt inn skjema, kan ildstedet tas i bruk. Frittstående utepeis er unntatt meldeplikt. 

Huseiers ansvar

Huseier er selv ansvarlig for installasjon av ildsted i egen bolig. Det stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør, men feilmontering av ildsted kan få alvorlige følger. Det er derfor viktig at ildstedet monteres i henhold til monteringsanvisning. 

Krav til montering av ildsted 

  • Sikkerhetskravene i monteringsveiledningen skal følges 

  • Skorsteinen må dimensjoneres i forhold til ildstedets effekt 

  • Riktig røykrørsinnføring må brukes for tilkobling til skorstein (egen monteringsanvisning) 

  • Alle ildsteder skal være CE-merket 

  • Ildstedet skal være testet og godkjent i henhold til Norsk standard NS 3059.

Publisert: 23.02.2023 02:23:56
Sist endret: 08.04.2024 13:03