Oversikt og prisliste for feiing 2023

Her finner du oversikt over hvor brannforebyggeren befinner seg for tilsyn/feiing i 2023 samt gjeldende prisliste.

Oversiktliste feiing og tilsyn i 2023

1. kvartal - januar til mars

Ullensaker - Jessheim

Nannestad fritidsboliger

2 kvartal - april til juni

Hurdal fritidsboliger

EIdsvoll - Tærud

Nannestad - Sandsnes

3 kvartal - juli til september

Nes - Vormsund - Skogbygda

Eidsvoll - Feiring

4 kvartal - oktober til desember

Eidsvoll - Styri

Ullensaker - Mogreina

Nannestad - Holter

Nes - Haga

 

Vi tar forbehold om at det kan bli forsinkelser.

Feieavgift

Alle boligeiendommer med ildsted tilkoblet pipa er pliktige til å betale feieavgift, som beregnes pr. pipeløp med tilknyttet ildsted.  

Det er kommunen som fastsetter og krever inn feieavgift. Det er rettmessig eier som står ansvarlig for at avgiften betales, uavhengig om feiing er utført eller ikke. Man betaler ikke per feiing, men for feiertjenesten. Dersom feiing ikke er utført på grunn av avvik på for eksempel manglende takstige, skal det fortsatt betales avgift. 

Feiing er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stede. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Det er derfor ikke uført feiing av alle røykløp hvert år. Det er huseiers ansvar og sørge for adkomst for feiing.

Oversikt feiegebyr

Tjeneste 

Sum 

MVA 

Sum inkl. MVA 

Dokumentasjon ifm kjøp og salg (til eiendomsmeglere/private) - sats pr. utskrift/utsendelse 

340,- 

0 % 

340,- 

Tjenester som ikke dekkes av feieavgift - sats pr time (f.eks fresing og røykgassanalyse) 

650,- 

25% 

813,- 

Publisert: 23.02.2023 02:21:18
Sist endret: 21.06.2023 13:27

Headshot

Feiertjenesten

Telefontid kl. 09-14 (hverdager)

feier@orbrann.no