INNHOLD

Bålbrenning

I Norge er det ild- og bålforbud fra 15. april til 15. september. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark. Dersom brannfaren er spesielt stor, kan kommunen innføre lokale forbud mot bruk av ild i bestemte områder. Er du usikker på om det er trygt å tenne bål så la det være!

Brennende bål oppå snø

Bålforbud 

Fra og med 15. april og til og med 15. september er det som hovedregel forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Bålforbudet inkluderer også bruk av engangsgrill, bålpanne, primus, stormkjøkken og lignende. 

Åpen brenning

Kommunene har ulike forskrifter om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Der brenning er søknadspliktig, skal søknad sendes brannvesenet.

Søknad om åpen brenning skal behandles av både brannvesenet og Miljørettet helsevern, som gjør endelig vedtak. Behandlingstid er to uker.

Skjemaene finner du her

Skog og annen utmark 

Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. I tillegg til skog, er utmark som hovedregel områder som kan brukes av allmennheten. For eksempel strender, fjell, naturområder som ikke er innmark og nær vann.   

Innmark er som hovedregel områder som ikke kan brukes av allmennheten. Men, i tillegg er parker i by innmark. Andre eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og liknende områder.  

Gjøre opp ild og brannfarlige gjenstander 

Å «gjøre opp ild» betyr for eksempel å lage bål. 

Med brannfarlige gjenstander menes eksempelvis engangsgrill, primus, skylanterner og sveiseapparater. 

Unntak 

Det er likevel lov til å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander, hvis det: 

 • Åpenbart ikke kan medføre brann 

  • For eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En regnskur vil ikke fjerne skogbrannfare. Vanligvis krever dette mye regn over flere dager.  

  • Bruk av faste helårs bålplasser, så lenge det ikke er forhold som gjør dette risikabelt, for eksempel sterk vind og stor skogbrannfare. 

 • Du har tillatelse fra kommunen/brannvesenet 

Totalforbud 

Vær oppmerksom på at kommunen/brannvesenet kan legge ned totalforbud i perioder. Da er det ikke tillatt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander, selv om det er gitt tillatelse eller man selv mener det åpenbart ikke kan medføre brann. 

Du har ansvaret 

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Du må aldri forlate oppgjort ild før den er helt slokket.  

Ved brudd på aktsomhetsplikten kan du straffes med bot eller fengsel. 

Hva kan jeg brenne? 

Det er greit å brenne kull eller rent trevirke.  

Kan jeg grille i egen hage? 

Du kan grille i din egen hage så lenge du er forsiktig.
Husk at aktsomhetsplikten gjelder her også.
 

Lokale regler 

Vær oppmerksom på at det kan gjelde spesielle regler for akkurat der du bor.  

Kommunene kan ha særlige bestemmelser som gjelder for brenning av bråte og hageavfall. 

Halmbrenning 

I Nes kommune er det egne regler for halmbrenning 

 • Meldingskjema om halmbrenning sendes inn senest en uke før halmbrenning skal utføres 

Her finner du meldingsskjema om halmbrenning i Nes kommune

 • Halmbrenning må ikke iverksettes før meldingen er godkjent 

Våre andre eierkommuner

Råd

Råd til deg som ønsker å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander.

Du må ha kontroll slik at du når som helst kan slokke ilden.
 

 • Unngå brannfarlig terreng og ta hensyn til vindforhold. 

 • Gjør deg kjent med skogbrannvarselet og lokale regler før du gjør opp ild. 

 • Glør kan spres og føre til at brann oppstår et annet sted i nærheten. 

 • Pass på at alle glør er slokket før du forlater stedet, slik at du er sikker på at ilden ikke blusser opp igjen. Vær oppmerksom på at det kan være tørt i jorda. Røtter kan spre varme, som kan føre til brann. 

I tillegg viser vi til disse nyttige grill- og bålvettreglene: 

  1. Unngå bruk av engangsgrill: Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. 
  2. Unngå bruk av engangsprodukter: Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.
  3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark: Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplass. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
  4. Unngå å gjøre skade på friske trær: Hvis du skal grille på bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.
  5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk: Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.
  6. Ta med alt avfall hjem: Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ta med noe annet å ha avfallet i.

 

Sankthansbål

Vil du tenne sankthansbål, må du søke brannvesenet om tillatelse innen 1. juni.

Her finner du søknadsskjema

Publisert: 20.03.2023 23:02:43
Sist endret: 14.09.2023 10:07