INNHOLD

Camping

Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Har du røykvarsler blir du varslet tidlig hvis uhellet er ute. Med et slokkeapparat og et brannteppe øker sjansen for at du klarer å slokke brannen tidlig, enten det brenner hos deg selv eller naboen.

Grafikk av campingbil og sjekkliste

Hold 4 meters avstand 

På campingplasser skal det være minst 4 meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Biler som ikke skal brukes til overnatting kan parkeres i mellomrommet. 

En avstand på 4 meter er ikke nok til å hindre en brann i å spre seg videre. Formålet med avstanden er å begrense spredningen av brannen, slik at personer nær brannen rekker å rømme og eventuelt bidra i slokkearbeidet. Hvis det er sterk vind eller vegetasjon som øker faren for spredning, bør du øke avstanden. 

For terrasser, «spikertelt» og andre mer faste konstruksjoner kan bestemmelser fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette skal være beskrevet i campingplassens regler. 

Les mer om reglene her

Monter røykvarsler 

Ved en brann teller hvert sekund. Har du en røykvarsler, øker du sjansen for å redde deg ut i tide. Røykvarslere bør monteres fast i campingvogner og bobiler. Husk å bytte batteri og teste at røykvarsleren virker før du legger ut på tur. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Det er lurt å ha en kniv lett tilgjengelig i teltet, så du raskt kan skjære deg ut hvis det begynner å brenne. 

Husk brannslokkingsapparat 

Det bør være brannslokkingsapparat i alle campingvogner og bobiler. Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig og jevnlig blir vedlikeholdt, slik at det alltid er klart til bruk hvis uhellet er ute. Et brannteppe er et fint tillegg som tar liten plass og effektivt kveler mindre flammer. 

Pass på grillen 

Mange setter grillen for nær campingvognen, bobilen eller teltet. Husk at grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, teltduk og underlaget. 

Hold grill og apparater utendørs 

Bruk aldri åpen ild eller glødende kull inne i teltet eller forteltet. En teltduk tar fort fyr og kan gi fra seg mange giftige gasser. Grill, kokeapparater og lignende bør stå minst 1 meter fra teltduken – på utsiden av teltet. Tenner du grill og gassapparater inne i teltet risikerer du ikke bare at teltet tar fyr, men også at luften i teltet blir så dårlig at det er fare for kvelning. 

Sjekk elanlegget 

Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er årsak til mange branner årlig. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er ditt ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Det er en god idé å få en fagperson til å gjøre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske om bord, før ferieturen starter. Les også nøye campingplassens regler for tilkobling og bruk av strøm. 

 

Kilde: sikkerhverdag.no

Publisert: 21.03.2023 11:56:51
Sist endret: 27.06.2023 10:23