INNHOLD

Fyrverkeri

Den som ønsker å selge fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet 27 - 31. desember må søke om tillatelse til dette.

Godkjente handelssteder 2023

Liste over godkjente handelssteder

Søknadsfrist 

Søknadsfristen til å søke om salg og oppbevaring av fyrverkeri er: 1. mai.

Link til søknadsskjema

Avgjøre tillatelse

Må du oppfylle følgende krav:

 • Du må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted. 

 • Du ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og har gyldig kompetansebevis fra Norsk brannvernforening. 

 • Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter. 

 • Handelen skal foregå over disk. 

Fullstendig søknad 

ØRB krever en fullstendig søknad hvert år. For at brannvesenet skal kunne behandle søknaden din, må du sende inn denne dokumentasjonen: 

 • Firmaattest fra Foretaksregisteret 

 • Ansettelseskontrakt mellom foretaket og ansvarspersonen som er oppgitt i søknaden 

 • Kart/skisse over området 

 • Risikovurdering 

 • Gyldig kursbevis for ansvarshavende og stedfortreder 

 • Dokumentasjon utsalgssted 

 • Dokumentasjon lagringssted 

Innsending 

Fra 2022 skal ikke søknader lenger sendes per e-post, men alle vedlegg skal lastes opp i søknadsskjema. 

Betaling

Du må betale gebyr for behandling av søknaden. Gebyret betales via faktura som blir tilsendt søker. 

Gebyret for behandling og tilsyn av fyrverkeri er per. 01.01.2024 på 3200,-

Kompetansekurs

Kurs for ansvarshavende og stedfortreder:

Norsk brannvernforening har lansert et e-læringskurs for de som skal resertifisere seg som forhandler av fyrverkeri. De har samtidig laget et gratiskurs for salgspersonell som skal hjelpe til med fyrverkerisalget. 

Innlevering av fyrverkeri og eksplosiver

Brannvesenet tar aldri imot fyrverkeri og eksplosiver. 

Høyrisikoekplosiver (granater, gammel dynamitt) 

 • Ikke rør - La ligge - Trekk unna 

 • Kontakt politiet, tlf. 02800 

 • Politiet vil sørge for at eksplosivene blir destruert 

Ekplosiver med lav risiko (fyrverkeri, nødbluss, røykgranater, ammunisjon) 

Fyrverkeri som ikke er gått av, skal stå i 30 minutter før det fjernes, eller legges/dynkes i vann. 
 

Lever tilbake til: 

 • Forhandler du har kjøpt fra 

 • Forhandler som selger tilsvarende produkter 

 • Politiet 
   

OBS: Avtal med politiet/forhandler på forhånd, så de vet hva du kommer med, og er forberedt til å ta imot. 

Trygg bruk av fyrverkeri 

Ofte glemte spørsmål

Når kan du skyte opp fyrverkeri?

Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse.

Hvor kan du skyte opp fyrverkeri?

Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser. Dette gjelder også på hyttårsaften.

Lagre fyrverkeri hjemme

Privatpersoner kan lagre 10 kilo pyroteknisk vare hjemme i romjula, og ellers i året fem kilo.

Følger du disse 11 enkle rådene legger du til rette for en sikker og skadefri nyttårsfeiring for store og små. 
 

Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid 
Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn, unge og uvedkommende. 
 

Les bruksanvisningen nøye før bruk 
Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg spesielt merke til sikkerhetsavstander og aldersgrensene. Det er 18 års aldergrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen. 
 

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet 
Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren. 
 

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte 
Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. 
 

Bruk tennstav 
Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri

Bruk beskyttelsesbriller 
For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri. 
 

Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på 
Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand. 
 

Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk 
Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn og unge gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg. 
 

Hold god avstand fra oppskytingen 
Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader. Anbefalt 
sikkerhetsavstand står på fyrverkeriartikkelen. 
 

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen 
Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne. 

Ubrukt fyrverkeri? 
Ubrukt fyrverkeri skal verken kastes i søpla eller leveres på avfallstasjoner, men leveres tilbake til forhandler. 

Stjerneskudd

Bruke stjerneskudd trygt:

 • Stjerneskudd skal bare brukes ute. 
 • Ikke bunt flere stjerneskudd sammen – da kan det bli store flammer som slår tilbake i hånda. 

 • Hold det på strak arm, i god avstand fra andre mennesker. 

 • Ikke vift foran ditt eget eller andres ansikt. 

 • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå gnister i øynene. 

 • Unngå brennbare votter. 

Publisert: 21.03.2023 12:16:11
Sist endret: 30.01.2024 10:28