INNHOLD

Godkjente bålplasser

Grafikk bålplass
Grafikk bålplass

Dette kreves av deg som bruker godkjente bålplasser

Godkjente bålplasser skal ha oppslag med disse rutinene:

  • Bålplassen er kun godkjent for bruk når rutiner for bruk av bålplassen overholdes.
  • Det skal være en myndig person tilstede som er ansvarlig for sikkerheten når bålplass benyttes. (Den ansvarlige bør ha tilgang til mobiltelefon)
  • Ved bruk av bålplassen skal slukkeutstyr være lett tilgjengelig.
  • Enhver form for brenning av avfall/søppel er forbudt. (kun rent trevirke skal brukes til opptenning).
  • Bålplassen kan ikke benyttes i perioder der det fra sentrale eller lokale myndigheter varsles om skogbrannfaren. Vis aktsomhet og vurder ved bl.a. sterk vind om det er forsvarlig å gjøre opp ild.
  • Bålplassen skal ikke benyttes ved ugunstig værforhold.
  • Bål og oppgjort ild skal ikke medføre fare for spredning av brann.
  • Ansvarlig bruker av bålplassen må ikke forlate bålet før det er fullstendig slukket.

Oversikt over godkjente bålplasser på Øvre Romerike

Ullensaker

Bålplassen ved Raknehaugen, gnr. 138/7
Skogmo velforening sin bålplass, gnr. 117/79
Bålplassen ved Hiltonskogen, gnr. 18/1
Bålplassen ved Nedre Solhellinga, gnr. 172/380
Bålplassen ved Gystadmarka skole, gnr. 7/119
Bålplassen ved vanntårnet, Hovindfjellet, gnr. 129/1

Nordbytjernet

Vi får mange spørsmål om Nordbytjernet i Ullensaker. Her er det tilrettelagt for grilling med avfallsbeholdere for engangsgrill. Husk at all søppel skal fjernes på forsvarlig måte, og at du alltid er ansvarlig og må påse at du ikke antenner en brann når du bruker åpen ild. Engangsgrill må ikke settes på brennbart materiale.

Eidsvoll

Bålplassen lengst vest ved Utsjøen, gnr. 5/1
Bålplassen ved Gapahuken lengst sørvest ved Øvre Holsjø, gnr. 5/1
Bålplassen ved Bokkedalen, gnr. 6/2
Bålplassen ved Slåssvangputten, gnr. 42/1
Bålplassen ved turvegen på Tærudåsen, gnr. 96/14
Bålplass ved Dokneshuken, gnr. 52/1

Nes

Bålplass ved friarealet ved Dumpa på Tomteråsen, gnr. 221/66

Nannestad

Bålplassen ved Eltonåsen barnehage, gnr. 82/2

Hurdal

Ingen.

 

Publisert: 27.03.2023 14:27:04
Sist endret: 03.04.2023 08:29