INNHOLD

Grilling

Huskeliste gass

Sjekk gassgrillen før bruk 

Før du tar i bruk gassgrillen, bør du rengjøre og sjekke den nøye. Sjekk at pakningen på flaska er hel og uten urenheter. Gasslekkasjer kan føre til brann! Under grilling bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til å få stengt gasstilførselen ved behov. Gassflasken må ikke stå under grillen. Dryppende fett fra maten ned på flasken kan antenne. 

Huskeliste ved bruk av gassgrill: 

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt. 

 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet. 

 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt. 

 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer. 

 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted. 

Huskeliste kull

Huskeliste ved bruk av engangsgrill/kullgrill: 

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden. 

 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill. 

 • Vær varsom ved opptenning av grillen. 

 • I tørkeperioder på sommeren anbefaler vi å ha vann eller en hageslange tilgjengelig. 

 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk. 

Grillvettreglene

Grilling med familie og venner kan gi mange hyggelige minner. Husk å ta nødvendige forholdsregler når du griller for å unngå alvorlige brannskader.

I følge Norsk brannvernforening, er kullgriller, inkludert engangsgriller, farligst i bruk. Uvettig bruk av tennvæske er kilden til mange uhell, i tillegg til plasseringen av grillen og tømming av asken. 

Grillvettreglene: 

 1. La aldri barn være alene med en tent grill og tennvæske. 

 2. Bruk bare godkjent tennvæske. Rødsprit og lignende må ikke benyttes ved grilling. 

 3. Tennvæskene er den største brannskadeårsak ved grilling. Husk at det finnes rimelige grilltennere som tenner grillen raskt – uten tennvæske. Elektriske griller og gassgriller er gode alternativer. 

 4. Ha alltid slokkeutstyr i nærheten ved grilling. For eksempel en hageslange, en bøtte vann eller et brannslokkeapparat. 

 5. Hold det ryddig rundt grillstedet. 

 6. Bruk ikke flagrende eller løstsittende sommertøy under grilling. 

 7. Aske fra grillen må tømmes i egnet beholder med lokk, for eksempel en sinkbøtte. Plastbøtter eller pappesker må ikke benyttes. Det kan ligge såkalte «kalde glør» i asken. 

 8. Brannloven forbyr ikke grilling på balkonger og terrasser, men loven har en aktsomhetsparagraf om plikter og forbud i forbindelse med ild utendørs. Flere borettslag har direkte forbud mot grilling på balkong i sine regelverk. 

 9. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen. 

 10. En brannskade må snarest nedkjøles. Hold den skadede kroppsdel i kaldt vann og oppsøk lege. 

 

Kilde: www.brannvernforeningen.no

Publisert: 21.03.2023 11:53:28
Sist endret: 19.04.2023 11:01