INNHOLD

Skogbrannfare

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken.

Skogbrann og helikopter

Varsle raskt

Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet. 

I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Skogbrannslokking er farlig arbeid. Kom deg ut av området før flammene omringer deg. 

Slik slokker du skogbrann 

  • Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på. 

  • Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter. 

  • Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. 

  • Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake. 

  • Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene. 

 

For befolkningen ved skogbrannfare

Husk bålforbudet! 

For å unngå å starte en skogbrann selv: Husk at det ikke er lov med åpen ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september 

 

Skogbrannfareindeks

Se skogbrannfareindeks over hele landet

Anbefalinger for næringsvirksomheter

 

For kaslått og veiarbeid ved skogbrannfare

For kantslått og veiarbeid ved skogbrannfare

Manuell avvirkning og ungskogpleie ved skogbrannfare

 Manuell avvirkning og ungskogpleie ved skogbrannfare

Motorsportanlegg ved skogbrannfare

 Motorsportanlegg ved skogbrannfare

Skogdrift ved skogbrannfare

 Skogdrift ved skogbrannfare

Skytterlag ved skogbrannfare

Skytterlag ved skogbrannfare

Publisert: 21.03.2023 11:56:08
Sist endret: 21.06.2023 12:34