Trygg ferdsel på is

Kaldt vintervær over tid betyr at vann blir lagt med is. Mange bruker isen til både tur på beina, ski og skøyter. Husk å ta forholdsregler for å unngå ulykker.

Brannkonstabel på overflateredning øvelse

Viktige råd for trygg ferdsel på is

 • Det finnes ikke trygg is, men bare trygge brukere av isen 

 • Er du usikker på om isen er trygg, vurder om du skal droppe isturen 

 • Sjekk alltid isen. Vær særlig oppmerksom på områder der det vanligvis er mye strømninger 

 • Bruk øks, ispik eller liknende til å sjekke tykkelsen på isen 

 • Ha alltid med deg ispigger 

 • Har du kasteline i tillegg, øker sjansen for at du kan redde/bli reddet av andre. 

 • Ha gjerne mobilen i en vanntett pose 

 • Har du med deg barn? Hold de innenfor et område. 

 • Sjekk isen ofte og bruk sansene. Se eller lytt etter endringer i isen 

 • Ring 110 hvis du ser eller tror noen har gått igjennom isen 

 • Ikke utsett deg selv for fare for å redde andre.

 

På varsom.no/isvarsling/ kan du se iskart og varsel om isforhold for vann i hele landet. 

Publisert: 21.03.2023 17:35:59
Sist endret: 19.04.2023 11:04