INNHOLD

Jobbe hos oss

Gruppebilde beredskap ved Eidsvollsbygningen

ØRB som arbeidsgiver

Sambygdingene våre stoler på at vi skal stille opp når de trenger oss. Dette innebærer visse forventninger. 
 

Hva krever det av oss som arbeidstakere og arbeidsgiver? 

ØRB har arbeidsgiverstrategi, verdigrunnlag og medarbeiderstrategi.   

Disse grunnlagsdokumentene forteller hvordan ØRB skal løse samfunnsoppdraget vårt samtidig som vi ivaretar de ansatte i selskapet og handler i tråd med ØRBs grunnleggende verdier. 

Hvordan bli brannkonstabel? 

Brannvesenet mottar mange henvendelser om hvordan man kan få jobb som brannkonstabel.  

Enten du nettopp er ferdig med ungdomsskolen eller allerede har noen ekstra år på skole eller i arbeidsliv, vil du få svar på det du lurer på her. 

Hva som kreves for å bli brannkonstabel, varierer fra brannvesen til brannvesen.  

Opptakskrav 

Heltid brannkonstabel, underbrannmester og brannmester 

 • Videregående utdanning 

 • Minimum grunnkurs heltid eller tilsvarende yrkesutdanning for brannkonstabel jf. Brann og redningsvesensforskriften § 37  

 • Plettfri vandelsattest 

 • Krav om førerkort klasse B (ønskelig med BE/C/CE) 

 • Utrykningsbevis kode 160 

 • Arbeidserfaring 

 • Fysisk opptakstest/test for røyk- og kjemikaliedykker i h.h.t gjeldende krav - inkludert klaustrofobi og høydetest 

 • Helsekontroll fra ØRB sin bedriftshelsetjeneste 

 • Intervju 

 • Personlig egnethet 

 • Bosted fortrinnsvis innenfor brannregionen 

 

 Deltid brannkonstabel og brannmester 

 • Videregående utdanning 

 • Minimum grunnkurs heltid eller tilsvarende yrkesutdanning for brannkonstabel jf. Brann og redningsvesensforskriften § 37  

 • Plettfri vandelsattest 

 • Krav om førerkort klasse B (ønskelig med BE/C/CE) 

 • Arbeidserfaring 

 • Fysisk opptakstest/test for røyk- og kjemikaliedykker i h.h.t gjeldende krav - inkludert klaustrofobi og høydetest 

 • Helsekontroll fra ØRBs bedriftshelsetjeneste 

 • Intervju 

 • Personlig egnethet 

 • Bosted og arbeidssted i nærhet av aktuell brannstasjon 
   

Alle som ansettes i beredskapsavdelingen ansattes som røykdykkere. 
 

Røyk- og kjemikaliedykkere må gjennom jevnlige helseundersøkelse og fysiske tester. Disse testene bestemmes av Arbeidstilsynet. 

Les mer om testene til røyk- og kjemikaliedykkere. 

Hvordan bli feier? 

Det er to utdanningsmuligheter for å bli brannforebygger/ feier, og som fører frem til svennebrev.     

 

Lærling i brannforebyggerfaget 

For å inngå lærlingekontrakt, må søkeren ha bestått grunnkurs tekniske byggfag eller tilsvarende.” Tilsvarende” vurderes av det enkelte fagopplæringskontor.  

Inngått lærlingekontrakt med en lærebedrift. Opplæringen strekker seg over 3 år, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker ved Norges brannskole. Opplæringen skjer iht. godkjent læreplan for opplæring i bedrift i brannforebyggerfaget, og omfatter studieretningsfagene. Norges brannskole tilbyr ikke opplæring i felles allmenne fag, dette tas på lokal videregående skole. Krav til læretid før avleggelse av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder. For å inngå lærekontrakt må kandidaten selv ta kontakt med en lærebedrift for å få lærlingplass. Kandidaten, lærebedriften og fagopplæringskontoret i fylket tegner i fellesskap lærekontrakt som varer til endt læretid.    

 

Praksiskandidat 

Denne ordningen er for kandidater som melder seg opp til svenneprøven på grunnlag av allsidig praksis i faget. Norges brannskole tilbyr eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget, og kurset er på til sammen 6 uker. Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Krav til læretid for kandidater uten lærlingkontrakt for avlegging av svenneprøve blir 48 måneder + 25%, dvs. 60 måneder. Kandidaten må være ansatt i kommunalt eller privat feiervesen for å få tildelt plass på kurs ved Norges brannskole. Kandidaten bør også ha minst 2 års praksis før oppstart på kurs. Har kandidaten relevant utdannelse fra før, kan denne komme til fratrekk i praksistiden på 60 måneder. Relevant utdannelse/praksis vurderes i hvert enkelt tilfelle av fagopplæringskontor i hjemfylket.

Hvordan bli branninspektør/ branningeniør 

I forebyggende avdeling arbeider både branningeniører, personer med feierfaglig bakgrunn og personer annen relevant utdannelse. Disse arbeider sammen for å skape fremtidens brannforebyggende innsats ved å hindre brann og alvorlige ulykker på Øvre Romerike.   

 

Høgskulen på Vestlandet utdanner branningeniører. Branningeniører er spesialiserte sikkerhetsingeniører som arbeider for å hindre brann og eksplosjoner. Kjerneoppgaver for branningeniøren er å planlegge og sette i verk forebyggende tiltak som hindrer og reduserer konsekvensene av brann.   

 

NBSK - Norges brannskole utdanner inspektører, Forebyggendekurset skal gi eleven forståelse for at systematisk risikobasert forebyggende arbeid vil være viktig for å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kurset er basert på forskrift om brannforebygging.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger hos Øvre Romerike brann og redning IKS, lyses ut via Webcruiter og Finn.no. Vi oppfordrer deg til å følge med på disse sidene.

Her finner du oversikt over ledige stillinger i Øvre Romerike brann og redning IKS

Publisert: 07.03.2023 14:07:02
Sist endret: 19.04.2023 11:09