INNHOLD

Møter og protokoller

Sakslister og protokoller til styremøter og representantskapet

Styremøter 

2024
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
18.03.24  Saksliste

Signert protokoll 18.03.24.pdf

Signert årsberetning 2023.pdf

Signert Regnskap og noter 2023.pdf

 

 Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2023.pdf

Sak 3 - Status økonomi og drift.pdf

Sak 4 - Rebudsjettering investering 2024.pdf

Sak 5 - Investeringsbudsjett 2025.pdf

Sak 6 - Styrets egenevaluering.pdf

Sak 7 - Orienteringssaker.pdf

Vedlegg 1 sak 2 - Årsberetning 2023 - ØRB.pdf

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter 2023 - ØRB.pdf

06.05.24  Saksliste  Signert protokoll 06.05.24

 Sak 10 - Status økonomi og drift

Sak 11 - Forprosjekt brannstasjon i Hurdal kommune

Vedlegg 1 sak 11 - Forprosjekt brannstasjon i Hurdal kommune - sak til representantskapet 27. mai 2024

Vedlegg 2 sak 11 - A.20-1 Plan 1

Vedlegg 3 sak 11 - A.20-2 Plan 2

Vedlegg 4 sak 11 - A.30-1 Snitt A

Vedlegg 5 sak 11 - A.30-2 Snitt B

Vedlegg 6 sak 11 - A.30-3 Snitt C

Vedlegg 7 sak 11 - A.30-4 Snitt D

Vedlegg 8 sak 11 - A.40-1 Fasade øst og sør

Vedlegg 9 sak 11 - A.40-2 Fasade nord og vest

Vedlegg 10 sak 11 - A.10-1 Situasjonsplan

Vedlegg 11 sak 11 - 240229701 - VA plan

Vedlegg 12 sak 11 - Fremdriftsplan Hurdal brannstasjon

Vedlegg 13 sak 11 - Tomtealternativer - grenser

Vedlegg 14 sak 11 - ØRB - signert-protokoll-13.3.23

Vedlegg 15 sak 11 - Oppsummering etter representantskapsmøte i Øvre Romerike brann og redning IKS 13. mars 2023

Sak 12 - Rapportering på Virksomhetsplan 2024

Vedlegg sak 12 - Rapporteringsskjema virksomhetsstrategi - virksomhetsplan 2024

Sak 13 - Budsjett 2025 - 2028 - foreløpige rammer

Sak 14 - Orienteringssaker

 

26.06.24  Saksliste  Protokoll styremøte 26.6.24

Vedlegg 1 sak 18 - Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 

Vedlegg 2 sak 18 - Betalingsregulativ 2025

Sak 17 - Status økonomi og drift.pdf

Sak 18 - Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028


 

02.09.24      
21.10.24      
02.12.24      

 

2023
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
13.02.23 Saksliste Protokoll

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2022

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2022

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter 2022 ØRB

Signert årsregnskap med noter 2022

Signert årsmelding 2022

Sak 3 - Rebudsjettering av investering 2023

Sak 4 - Orienteringssaker

 27.03.23 Saksliste Protokoll

Sak 7 - Status økonomi og drift

Sak 8 - Investeringsbudsjett 2024

Sak 9 - Styreevaluering

Sak 10 - Orienteringssaker

 08.05.23 Saksliste Protokoll

Sak 13 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 13 - Rapportering på virksomhetsplan 2023

Sak 14 - Budsjett 2024 - 2027 - foreløpige rammer

Sak 15 - Orienteringssaker

 19.06.23 Saksliste Protokoll

Sak 18 - Status økonomi og drift

Sak 19 - Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Vedlegg 1 sak 19 - Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Vedlegg 2 sak 19 - Betalingsregulativ 2024

Sak 20 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 20 - Referat fra AMU

04.09.23 Saksliste  Protokoll

Sak 23 - Status økonomi og drift

Sak 24 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 24 - referat fra AMU 2-23

Sak 25 - Styrets innspill til flerårig virksomhetsstrategi

23.10.23  Saksliste  Protokoll

Sak 27 - Status økonomi og drift

Sak 28 - Styreinstruks

Vedlegg 1 sak 28 - Styreinnstruks ØRB

Sak 29 - Status ny virksomhetsstrategi

Sak 30 - Orienteringssaker

Vedlegg 1 sak 30 - 2023 12 04 - Representantskapsmøte - innkalling og saksfremlegg

Vedlegg 2 sak 30 - Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Vedlegg 3 sak 30 - Forslag til innsparingsplan for perioden 2024 - 2027

Vedlegg 4 sak 30 - AMU-møte 20.09.23

 11.12.23 Saksliste  Protokoll

 Sak 33 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 33 - Rapportering på vikrsomhetsplan 2023

Sak 34 - Virksomhetsstrategi frem mot 2030

Vedlegg sak 34 - Virksomhetsstrategi Øvre Romerike brann og redning 2024-2030

Sak 35 - Virksomhetsplan 2024

Vedlegg 1 sak 35 - Virksomhetsplan for 2024

Sak 36 - Møteplan 2024

Vedlegg sak 36 - Årshjul 2024

Sak 37 - Orienteringssaker

 

2022
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
 14.02.22 Saksliste  Protokoll

Sak 2 - Årsregnskap og årsmelding 2021

Vedlegg 1 sak 2 - Årsmelding 2021

Vedlegg 2 sak 2 - Regnskap og noter 2021

Sak 3 - Rebudsjettering av investering 2022

Sak 4 - Endret låneramme

Sak 5 - Revidert ROS-analyse

Sak 6 - Orienteringssaker

 28.03.22  Saksliste Protokoll (delvis signert)

Sak 8 - Status økonomi og drift

Sak 9 - Investeringsbudsjett 2023

Sak 10 - Høring om ny selskapsavtale for ØRB

Vedlegg 1 sak 10 - Avtalespeil Selskapsavtale ØRB 2022 v030322

Vedlegg 2 sak 10 - Saksframlegg Ny selskapsavtale for Øvre Romerike brann og redning IKS v030322

Sak 11 - Styreevaluering

Sak 12 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 12 - Referat AMU 14.02

04.04.22 Ekstraordinært Saksliste Protokoll  
09.05.22 Saksliste Protokoll

Sak 16 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 16 - Rapportering på virksomhetsplan 2022

Sak 17 - Budsjett 2023 - 2026 - foreløpige rammer

Sak 18 - Orienteringssaker

30.05.22
Ekstraordinært

Saksliste Protokoll  
20.06.22 Saksliste Protokoll

Sak 23 - Status økonomi og drift

Sak 24 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 1 sak 24 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 6 sak 24 - Betalingsregulativ 2023

Vedlegg 7 sak 24 - Forventningsbrev for IKS i Gardermoregionen 2022

Sak 25 - Orienteringssaker

Vedlegg sak 25 - Referat fra AMU

05.09.22 Saksliste Protokoll

Sak 28 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 28 - Rapportering på virksomhetsplan 2022

Sak 29 - Forundersøkelse om risikobasert feiing og tilsyn i ØRB

Vedlegg sak 29 - Forundersøkelse om risikobasert feiing og tilsyn i ØRB

Sak 30 - Rapport fra Romerike revisjon - Eierskapskontroll - samfunnsansvar i interkommunale selskaper

Vedlegg sak 30 - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper

Sak 31 - Gjennomføring av styrets strategisamling høsten 2022

Sak 32 - Korrigering til Sak 16 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Sak 33 - Orienteringssaker

12.09.22
Ekstraordinært

Saksliste Protokoll

Sak 36 - Forundersøkelse om risikobasert feiing og tilsyn i ØRB

24.10.22 Saksliste Protokoll

Sak 38 - Status økonomi og drift

Sak 39 - Orienteringssaker

12.12.22 Saksliste Protokoll

Sak 48 - Status økonomi og drift

Vedlegg sak 48 - Rapportering på virksomhetsplan 2022

Sak 49 - Virksomhetsplan 2023

Vedlegg sak 49 - Virksomhetsplan 2023

Sak 51 - Møteplan 2023

Vedlegg sak 51 - Årshjul 2023

Sak 52 - Vedtak av detaljbudsjett 2023

Sak 53 - Orienteringssaker

                                                                      

 

Representantskap

2024
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
 11.03.24   Saksliste  Protokoll  

Sak 4 - Øst 110 - møte i representantskapet 29.04.2024

Vedlegg 1 sak 4 - 2024 04 29 - representantskapsmøte - innkalling og saksfremlegg

Vedlegg 2 sak 4 - årsmelding og årsregnskap - avlagt til revisor

Sak 5 - opprettelse av klageorgan for ØRB

27.05.24  Saksliste Protokoll 

 Sak 8 - Årsregnskap og årsmelding 2023

Vedlegg 1 sak 8 - Signert Regnskap og noter 2023

Vedlegg 2 sak 8 - Signert årsberetning 2023

 Vedlegg 3 sak 8 - Uavhengig revisors beretning for årsregnskapet 2023 - Øvre Romerike brann og redning IKS

Sak 9 - Rebudsjettering investering 2024

Sak 10 - Valg

Sak 11 - Valg av revisjon

Sak 12 - Virksomhetsstrategi frem mot 2030

Vedlegg sak 12 - Virksomhetsstrategi Øvre Romerike brann og redning 2024-2030

Sak 13 - Orientering om økonomi, drift og brannstasjoner

Sak 14 - Forprosjekt brannstasjon i Hurdal kommune

Vedlegg 1 sak 14 - Forprosjekt brannstasjon i Hurdal kommune - sak til representantskapet 27. mai 2024

Vedlegg 2 sak 14 - A.20-1 Plan 1

Vedlegg 3 sak 14 - A.20-2 Plan 2

Vedlegg 4 sak 14 - A.30-1 Snitt A

Vedlegg 5 sak 14 - A.30-2 Snitt B

Vedlegg 6 sak 14 - A.30-3 Snitt C

Vedlegg 7 sak 14 - A.30-4 Snitt D

Vedlegg 8 sak 14 - A.40-1 Fasade øst og sør

Vedlegg 9 sak 14 - A.40-2 Fasade nord og vest

Vedlegg 10 sak 14 - A.10-1 Situasjonsplan

Vedlegg 11 sak 14 - 240229701 - VA plan

Vedlegg 12 sak 14 - Fremdriftsplan Hurdal brannstasjon

Vedlegg 13 sak 14 - Tomtealternativer - grenser

Vedlegg 14 sak 14 - ØRB - signert-protokoll-13.3.23

Vedlegg 15 sak 14 - Oppsummering etter representantskapsmøte i Øvre Romerike brann og redning IKS 13. mars 2023

23.09.24      
25.11.24      
2023
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter

13.03.23

Ekstraordinært møte

Saksliste Protokoll

Sak 3 - Status fremdrift brannstasjoner

Sak 4 - Orientering fra møter i Øst 110-sentral

Vedlegg 1 sak 4 - 2022 12 12 - Representantskapsmøte - protokoll - signert

Vedlegg 2 sak 4 - 2022 12 19 - styremøte - protokoll - signert

19.04.23 

Skriftlig møte

Møteinnkalling Protokoll 

Sak 11 - Øst 110 - møte representantskapet 24.04.2023

Vedlegg 1 sak 11 - 2023 04 24 - Representantskapsmøte - innkalling og saksfremlegg

Vedlegg 2 sak 11 - Sak 2_23 - Årsmelding regnskap og rammesignaler for 2024

24.04.2023  Saksliste  Protokoll Sak 7 - Årsregnskap og årsmelding 2022

Vedlegg 1 sak 7 - Signert årsmelding 2022

Vedlegg 2 sak 7 - Signert årsregnskap med noter 2022

Vedlegg 3 sak 7 - Uavhengig revisors beretning for årsregnskapet 2022 - Øvre Romerike brann og redning IKS

Sak 8 - Rebudsjettering av investering 2023

Sak 9 - Valg

 20.09.2023 Saksliste  Protokoll

Sak 14 - Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Vedlegg 1 sak 14 - Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Vedlegg 2 sak 14 - Økonomisk oversikt drift TOTALT ØRB ansvar 00-20 - planperiode 2024 -2027

Vedlegg 3 sak 14 - Økonomisk oversikt drift BRANN ansvar 00-17 - planperiode 2024 -2027

Vedlegg 4 sak 14 - Økonomisk oversikt drift FEIER ansvar 20 - planperiode 2024-2027

Vedlegg 5 sak 14 - Økonomisk oversikt INVESTERING planperiode 2024-2027

Vedlegg 6 sak 14 - Betalingsregulativ

Sak 15 - Møteplan 2024

27.11.2023 Saksliste  Protokoll

Sak 18 - Konstituering av nytt representantskap og valg av leder og nestleder

Sak 20  - Økonomisk oppgjør som følge av Gjerdrum kommunes uttreden av ØRB IKS

Sak 21  - Øst 110 - møte i representantskapet 4.12.22

Vedlegg 1 sak 21 - Representantskapsmøte - innkalling og saksfremlegg

Vedlegg 2 sak 21 - Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Vedlegg 3 sak 21 - Forslag til innsparingsplan for perioden 2024 - 2027

Sak 22 - Orientering om ØRB, status økonomi, drift og brannstasjoner

 

2022
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
02.02.22 Saksliste Protokoll

Sak 3 - Brannordning - dokumentasjon av ØRB IKS

Sak 4 - KVU ny hovedbrannstasjon Jessheim

Vedlegg 1 sak 3 - Brannordning (utskriftsvennlig)

Vedlegg 2 sak 3 - Beredskapsanalyse

Vedlegg 3 sak 3 - Forebyggende analyse

Vedlegg 3.1 sak 3 - Forebyggendeanalyse - andre forhold som påvirker det forebyggende arbeidet

Vedlegg 3.2 sak 3 - Forebyggendeanalyse - analyse av tiltak

Vedlegg 4 sak 3 Fremtidig stasjonsstruktur og organisering av brannvesenet

Vedlegg  5 sak 4 - Konsepvalgtutredning ØRB Rapport
 25.04.22 Saksliste Protokoll 

Sak 8 - Årsregnskap og årsmelding 2021

Vedlegg 1 sak 8 - Signert årsmelding 14.2.22

Vedlegg 2 sak 8 - Signert årsregnskap 14.2.22

Vedlegg 3 sak 8 - Uavhengig revisors beretning for årsregnskapet 2021 - Øvre Romerike brann og redning IKS

Sak 9 - Rebudsjettering investering 2022

Sak 10 - Endret låneramme

Sak 11 - Revidert ROS-analyse

Vedlegg sak 11 - ØRB ROS 2021

Sak 12 - Valg

 26.09.22 Saksliste Protokoll

Sak 16 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Korrigering til Sak 16 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 1 sak 16 - Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedlegg 2 sak 16 - Økonomisk oversikt drift ØRB - planperiode 2023-2026

Vedlegg 3 sak 16 - Økonomisk oversikt drift BRANN ansvar 00-17 - planperiode 2023-2026

Vedlegg 4 sak 16 - Økonomisk oversikt drift FEIER ansvar 20 - planperiode 2023-2026

Vedlegg 5 sak 16 - Økonomisk oversikt INVESTERING planperiode 2023-2026

Vedlegg 6 sak 16 - Betalingsregulativ 2023

Sak 17 - Møteplan 2023

 06.12.22 Saksliste Protokoll

Sak 22 - Rapport fra Romerike revisjon - Eierskapskontroll - samfunnsansvar i interkommunale selskaper

Vedlegg sak 22 - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper ferdig rapport

Sak 23 - Valg til styret

Sak 24 - Øst 110 - møte i representantskapet 12.12.22

Vedlegg sak 24 - Representantskapsmøte Øst 110-sentral 12.12.22

       
       
       
       
                                                                      

Klageorgan ØRB

2024
Dato Saksliste Protokoll Saksdokumenter
18.04.2024 Saksliste GODKJENT protokoll klageorgan

Sak 3 - Reglement for særskilt klageorgan ØRB

Vedlegg 1 sak 3 - Reglement for særskilt klageorgan ØRB

Sak 4 - Klage på vedtak om tilbaketrekking av tillatelse til handel med fyrverkeri 2023 - Esso Ringvegen Jessheim

Vedlegg 1 sak 4 - Klage på vedtak om tilbaketrekking av tillatelse til handel med fyrverkeri 2023 - Esso Ringvegen Jessheim.pdf

Vedlegg 2 sak 4 - Fra DSB Fyrverkerisesongen 20232024

Vedlegg 3 sak 4 - Tillatelse til handel med fyrverkeri 2023 - Esso Ringvegen Jessheim

Vedlegg 4 sak 4 - Tilbaketrekking av tillatelse til handel med fyrverkeri 2023 - Esso Ringvegen Jessheim

Vedlegg 5 sak 4 - Klage på vedtak

Vedlegg 6 sak 4 - Mottatt klage på vedtak om tilbaketrekking av tillatelse til handel med fyrverkeri 2023 - Esso Ringvegen Jessh

Vedlegg 7 sak 4 - Mottatt klage på vedtak om tilbaketrekking av tillatelse til handel med fyrverkeri 2023 - Esso Ringvegen Jessh

 

 

Publisert: 12.03.2018 13:36:58
Sist endret: 27.06.2024 14:57