Ofte stilte spørsmål

Fyller ØRB vann i private basseng?

Øvre Romerike brann og redning tar ikke på seg fylling av vann i private basseng.  

Fugl i pipa?

Feieren fjerner ikke fuglereir i pipa.  Har du fuglereir i pipa kan du kontakte et skadedyr firma for å få det fjernet.  Fugler er bærere av bakterier og parasitter som salmonella, psittakose og fugleinfluensa. I tillegg er det ofte lopper og lus, samt døde kadaver i reir, og det kreves derfor kunnskap og riktig beskyttelse ved fjerning av dem. NB!  Du må ikke forsøke å brenne ut reir! Dette kan skade skorsteinen, og brannen kan spre seg til resten av boligen! Etter at reiret er fjernet bør du sørge for at fuglene ikke bygger på nytt. Dette gjør du ved å for eksempel legge netting eller rist over skorsteinen. Det er viktig at denne lett lar seg åpne og lukke uten bruk av verktøy ved feiing/kontroll.  

 

Kan vår barnehage besøke eller få besøk av Bjørnis?

Bjørnis får svært mange henvendelser fra barn som ønsker å få treffe han. På Øvre Romerike besøker Bjørnis som hovedregel ikke enkeltbarnehager. Istedenfor prioriterer han å invitere alle førskolebarn til å komme på besøk til brannstasjonen i formål brannvernuken som avholdes i mai/juni hvert år.  

Publisert: 07.03.2023 14:14:50
Sist endret: 30.03.2023 21:53