INNHOLD

Bjørnis

Det er mange superhelter som jobber hos oss i brannvesenet, men Brannbamsen Bjørnis er den mest kjente. Vi i ØRB er heldige som har Bjørnis med i vårt brannforebyggende arbeid og som verktøy for å trøste barn som har vært utsatt for ulykker.

Brannbamsen Bjørnis i brannbil

Dette er Bjørnis

Helt siden Bjørnis var en liten bjørnunge har han ønsket å bli brannkonstabel. Han er med hver gang brannbilene rykker ut til brann eller ulykker som involverer barn. Bjørnis er en trøstebamse og en god venn i en vanskelig situasjon. I tillegg vet han masse om røykvarslere, slokkeutstyr og brannsikkerhet.

Bjørnis får flere henvendelser om å stille opp på arrangementer enn han klarer å delta på dessverre.  På Øvre Romerike besøker Bjørnis som hovedregel ikke enkeltbarnehager, men prioriterer å invitere alle førskolebarn i regionen til besøk på brannstasjonen hvert år. I tillegg dukker han opp på større tilstelninger i våre eierkommuner, og han er selvfølgelig tilstede når det arrangeres Åpen dag.

Hvor drar Bjørnis neste gang?Følg med på vår facebookside
- her vil vi annonsere hvilke markeds- og festdager Bjørnis dukker opp på.

Aktiviteter, sanger og informasjon 

Brannvernopplæring med Bjørnis i barnehagene 

Bjørnis brukes i vår opplæring for de eldste barna i barnehagen, Brannskolen. 

Les mer om brannvernopplæring i barnehagen 

Har du spørsmål til Bjørnis?

Bjørnis

Brannbamse

postmottak@orbrann.no

  

Publisert: 15.03.2023 19:23:29
Sist endret: 19.04.2023 10:49