INNHOLD

Borettslag og sameier

Borettslag og sameier er med pålagt å drive HMS-arbeid og internkontroll. I det ligger det at styret har ansvaret for å kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe og sørge for tiltak som kan forebygge skader eller redusere skadeomfanget.

Styret har ansvar for internkontroll

Styret er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte gjennom internkontrollsystem. Hensikten med internkontroll i boligvirksomheten er å ivareta sikkerheten til beboerne, slik at de til enhver tid er trygge i sine nærområder. 

Hvorfor er det viktig å lære om HMS og internkontroll for boligselskaper? 

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid gjennom “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter”. Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Samarbeid med brannvesenet 

Øvre Romerike brann og redning kan bidra med kompetanse når det gjelder brannforebyggende arbeid. Styret i boligvirksomheten kan rådføre seg med oss i arbeidet med internkontrollen. 

Er dere i behov for veiledning, ta kontakt med vårt postmottak.

Publisert: 15.03.2023 19:57:31
Sist endret: 19.04.2023 10:51